Vyhľadávanie:

Oceľ ostáva dominantným materiálom

Oceľ ostáva dominantným materiálom

Výskum a vývoj nových typov ocelí je kľúčovou úlohou pre košickú hutu
 

Päťdesiat rokov existencie výskumu a vývoja v spoločnosti U. S. Steel Košice akcentovala konferencia, ktorá sa konala 8. - 9. októbra 2018 na pôde hutníckeho kombinátu. Upozornila na nevyhnutnosť investícií do aplikovaného výskumu, dôležitosť prepojenia vedeckej a univerzitnej pôdy s praxou, ale priniesla aj najnovšie výsledky výskumu v oblasti ocelí a výrobkov z ocele, vývoja v jednotlivých výrobkových segmentoch a v oblasti technológií a technického dizajnu.

Konferenciu otvoril prezident U. S. Steel Košice James Bruno, ktorý zdôraznil dôležitosť postavenia Výskumu a vývoja USSE predovšetkým pri vývoji nových technológií, ale aj pri neustálej výmene skúseností s partnermi. „Moja skúsenosť z USA potvrdzuje, že najdôležitejšie, čo potrebujeme, sú talentovaní ľudia. Priemerný vek ľudí vo výrobe sa zvyšuje a nie je jednoduché nájsť mladých. Preto je veľmi dôležité spolupracovať s univerzitami, odbornými školami, podporiť tých ´technickejších´ ľudí,“ povedal na úvod konferencie James Bruno. Nadviazal na neho rektor Technickej univerzity Košice Stanislav Kmeť, ktorý pomenoval úlohy deviatich fakúlt v jej inovačnom ekosystéme i perspektívy z hľadiska nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe 2021 - 2027. Zároveň odovzdal Pamätnú medailu TUKE Výskumu a vývoju USSE pri príležitosti 50. výročia založenia za dlhodobú vynikajúcu spoluprácu.

Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík v zaujímavom porovnaní výdavkov na výskum a vývoj v rôznych krajinách sveta poukázal na úspech tých štátov, kde väčšina investícií prichádza zo súkromného sektora. Bývalý prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenska Juraj Sinay zaujal prednáškou o oceli ako progresívnom materiáli pre konštrukciu automobilov. Pre automobily strednej úrovne bude oceľ ešte dlhé roky dominantným materiálom, preto vývoj nových typov vysokopevnostných ocelí s primeranou plasticitou je kľúčovou úlohou aj pre košickú hutu. „Sme radi, že naša spolupráca s univerzitami a akadémiou naberá obrátky,“ povedal viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie David Hathaway. „Avšak obzvlášť v prípade Slovenskej akadémie vied by som chcel zdôrazniť, že len plne funkčná akadémia je schopná splniť to, čo od nej očakáva priemysel. Pevne veríme, že už v blízkej budúcnosti sa výskumníci z akadémie budú môcť sústrediť už len na svoju prácu, ktorou je výskum. Tešíme sa na ešte hlbšiu kooperáciu.“ Generálna manažérka pre výskum a vývoj USSE Viera Kohúteková predstavila celú šírku výskumno-vývojového pracoviska, ktorého úlohou je predovšetkým vývoj nových a optimalizácia existujúcich materiálov. Ocenila podporu materskej spoločnosti, ktorú vidieť aj v tom, že vlani pribudlo do rodiny výskumníkov a vývojárov sedem nových mladých kolegov, ktorí rozšírili stav na spolu 84 zamestnancov v piatich útvaroch.

 Na konferencii odzneli odborné príspevky venované výskumu vplyvu technológie výroby IF akostí na ich čistotu; výskumu korózie MgO-C stavív; denzifikácii uhoľnej vsádzky na DZ Koksovňa; novým nepovlakovaným akostiam plechov pre automobily; novým za tepla valcovaným akostiam so zlepšenými úžitkovými vlastnosťami a pre špeciálne aplikácie. Vývojári predstavili aj nové výzvy automobilového priemyslu v oblasti výskumu a vývoja komerčných pozinkovaných AHSS; perspektívne antikorózne a multifunkčné povlaky z produkcie USSK; pokročilé akosti a inovatívne technológie výroby dynamoplechov v USSK; nové trendy vo výrobe a použití ocele pre obalové aplikácie; technický dizajn v prostredí hutníckeho priemyslu a vývoj analytických metód povrchovej a vnútornej kvality plechov. Účastníci konferencie mali počas druhého dňa konferencie možnosť navštíviť vybrané výrobné prevádzky alebo laboratóriá Výskumu a vývoja USSE.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...