KONTAKT  |    _eng _sk

Ocenili výsledky manažérov pri odhaľovaní rizík
           Pridané: 16.03.2016
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: Bezpečnosť

Prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso sa stretol s najlepšími v programe  Individual  Safety Excellence 2015

Prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso odovzdal 61 manažérom oceliarne a jej dcérskych spoločností diplomy Najlepší v odhaľovaní rizík 2015. Ocenenie najaktívnejších v identifikácii nebezpečenstiev a rozpoznaní rizík v pracovnom prostredí sa za účasti viceprezidentov Marcela Novosada, Martina Pitoráka, Eleny Petráškovej, generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu a REACH USSK Marka Sala, ako aj ďalších riadiacich pracovníkov, uskutočnilo na pôde firmy počas pracovného obeda 3. marca 2016.

NIČ NIE JE DÔLEŽITEJŠIE NEŽ ZDRAVIE A ŽIVOTY NAŠICH ĽUDÍ

Bezpečnosť práce je pre firmu prioritou a práve odhaľovanie rizík umožňuje predchádzať incidentom a úrazom, zdôraznil v krátkom príhovore Scott Buckiso, pričom vyzdvihol prácu nominovaných zamestnancov. „Urobili ste veľký krok dopredu a pomohli ste priblížiť sa k cieľu nulovej úrazovosti.“ Hoci zložitá situácia, ktorej korporácia, vrátane košickej prevádzky čelí, mala vplyv na rozhodnutia ako budeme míňať peniaze, bezpečnosť práce, hlavne odhaľovanie nebezpečenstiev a eliminovanie rizík, je tou oblasťou, do ktorej budeme investovať, povedal prezident U. S. Steel Košice. „Zamestnanci sú najdôležitejšou hodnotou spoločnosti a treba urobiť všetko pre to, aby sa domov vracali zdraví,“ pripomenul.

Pochvalné slová na adresu prítomných odzneli aj z úst generálneho manažéra Marka Sala. „To, čo ste vykonali v roku 2015 umožnilo U. S. Steel Košice prelomiť viacero rekordov,“ poznamenal na margo minuloročných výborných výsledkov v bezpečnosti práce. Pripomenul tiež, že je veľmi dôležité, aby ocenení manažéri odovzdávali svoje skúsenosti a poznatky zamestnancom a vzdelávali ich v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ČO ROZHODLO O OCENENÝCH 

Program Individual Safety Excellence umožnil oceniť manažérov/vedúcich zamestnancov vo výrobnej a údržbárskej sfére (úroveň nižšia ako vedúci prevádzky), ktorí na svojich pozíciách a zodpovednosťou v procese bezpečnosti v U. S. Steel Košice v uplynulom roku vynikali. Základným kritériom bolo splniť štatistiku úrazovosti – evidované a registrované úrazy a prekročiť ukazovatele výkonu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci definované lokálnym závodom. Pri výbere zamestnancov bola zohľadnená aj ich aktivita v oblasti eliminovania rizík – od návrhu po realizáciu.

Návrhy na ocenenia schvaľovali vedúci prevádzok, riaditelia divíznych závodov, príslušní generálni manažéri, generálny manažér pre bezpečnosť a viceprezidenti. Vyhodnotení zamestnanci získali okrem diplomov aj finančnú odmenu a zároveň aj plaketu Safety Excellence Recognition, ktorú im udelili príslušné divízne závody.

KTO BODOVAL ZA ROK 2015

Diplomy Najlepší v odhaľovaní rizík 2015 si prevzali:

DZ Vysoké pece – Stanislav Ujlaki, Jaroslav Duľa, Zoltán Domonkoš, Michal Kuruc, Patrik Staurovský, Marek Kántor, Miroslav Antolík, Peter Husár, Peter Olekšák.

DZ Koksovňa - Stanislav Kotík, Peter Tkáč, Viktor Poracký, Pavol Spodník, Štefan Hriceňák, Štefan Filakovský, Ladislav Župčan, Matej Sobota, Ján Kolcun, Ján Gaľa.

DZ Studená valcovňa – Daniel Lukáč, Ondrej Fejér, Ondrej Molčák, Róbert Šimon, Štefan Bardovič, Jozef Selucký.

DZ Teplá valcovňa – Ladislav Lukčo, Jozef Kamarás.

DZ Údržba – Martin Hovan, Štefan Kiss.

DZ Mechanika – Jaroslav Baroš, Miroslav Koscelanský, Ladislav Iľaščík, Stanislav Daniel.

DZ Energetika – Andrej Utľak, Lukáš Galeštok, Erich Hegedűš, Slavomír Szabo, Vladimír Hegedűš, Štefan Spišák.

DZ Oceliareň – Richard Papp, Miroslav Bodnár, Richard Gašparík, Jozef Černák, Ladislav Karaffa, Štefan Janočko.

DZ Doprava - Marek Leško, Rudolf Petrík, Ladislav Kavecký, Daniel Šimon, Marek Deák, Břetislav Jiříček.

Spoľahlivosť zariadení – Branislav Kyseľ, Daniel Smolej, Miroslav Šiplák.

RMS, a.s. Košice – Gabriel Čarný, Peter Fabián, Peter Matia.

U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. – Juraj Sisák, Tomáš Lacek, Roman Ritók.

OBAL-SERVIS, a.s. Košice – Peter Poľa

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje