KONTAKT  |    _eng _sk

Ochota pomôcť nechýba
           Pridané: 18.03.2021
Autor: -r-
Kategória: 03/2021

Solidarita našich zamestnancov je neuveriteľná. Ochota podať pomocnú ruku kolegovi, ktorého postihlo úmrtie v rodine, či iné nešťastie, železiarom skutočne nechýba. Za všetko hovoria štyri príbehy.

V januári zorganizovala ZO OZ ­KOVO Doprava zbierku pre pozostalých po zamestnancovi závodu Radoslavovi Vargovi, ktorý zomrel náhle vo veku 46 rokov. V zlomku sekundy po nečakanej nevoľnosti ostala manželka s dvoma deťmi sama. Vyzbierali a odovzdali manželke Márii Vargovej 6 559,50 €. „Manžela a otca nám to nevráti, ale veľmi pomôže preklenúť najbližšie obdobie po strate živiteľa rodiny. Veľká vďaka v mene rodiny všetkým zamestnancom, ktorí na túto zbierku prispeli,“ povedala pani Vargová.

Tak isto finančnú zbierku zorganizovali aj odborári zo ZO OZ KOVO DZ Oceliareň. Aj ich postihla strata kolegu a kamaráta, Petra Špaka, ktorý zomrel vo veku 53 rokov. Železiari pomohli a vyzbierali spolu 7 223,50 €.  Celú sumu odovzdali manželke Katke, ktorá pracuje v DZ Rúrovňa. Aj Kataríne  Špakovej sa ťažko hľadali slová, vyjadrila úžas, nad tým, ako ľudia aj v súčasnej ťažkej dobe dokážu  pomôcť.

Nešťastie nechodí po horách… Hneď v prvý mesiac tohto roka postihlo aj dvoch našich kolegov. V prvý deň nového roka požiar značne poškodil rodinný dom René Atyafiho z úseku Predaja. 24. januára kompletne vyhorel zrekonštruovaný dom Pavlovi Kináčovi z DZ Vysoké pece. Pán Kináč má 5 nezaopatrených detí. Železiari opäť dokázali pomôcť. Vo februári boli paralelne otvorené dve zbierky. René Atyafimu pomohli kolegovia preklenúť ťažké obdobie sumou 8 791 € a Pavlovi Kináčovi pomohli sumou 7 624 €.

V spolupráci s OZ KOVO a OZ NKOS KOVO - METAL sú v tomto mesiaci otvorené dve zbierky na zmiernenie dopadov, ktoré zažívajú v súčasnosti rodiny našich dvoch kolegov, ktorí nás navždy opustili. Jedna zbierka je určená pre rodinu Pavla Múdreho, ktorý pracoval na úseku podpory výroby. Zomrel nečakane vo februárí a zanechal po sebe manželku a tri nezaopatrené deti  Beu, Pavla a Filipa. Druhá zbierka je pre rodinu Františka Oravca, ktorý pracoval v spoločnosti Ferroenergy a vo februári prehral svoj boj s COVID-19.

Do zbierky sa môžu zapojiť všetci zamestnanci. Tí, ktorí majú AD účet tak môžu urobiť prostredníctvom Podnikového portálu, ostatní zamestnanci prostredníctvom podpisových listín, ktoré koordinujú ZO OZ KOVO Vysokých pecí  a ZO OZ NKOS KOVO - METAL v spolupráci so zamestnávateľom.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu