Vyhľadávanie:

Ochrana životov zamestnancov najvyššou prioritou

Ochrana životov zamestnancov najvyššou prioritou

Školenia o bezpečnosti práce vo všetkých závodoch korporácie U. S. Steel

Všetci zamestnanci U. S. Steel Corporation, v USA i Európe, absolvujú súčasne v priebehu týždňa školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Mítingy sa začali včera v jednotlivých závodoch korporácie a potrvajú sedem dní. Cieľom školení je zvýšiť povedomie zamestnancov k bezpečnej práci a predchádzať tak nehodám.

Medzi prvými absolvovali včera školenia v U. S. Steel Košice valcovači, dopravári, koksári, expedienti a oceliari. Prítomnosť prezidenta spoločnosti Christophera Navettu a viceprezidenta pre výrobu Scotta C. Pape na niektorých stretnutiach umocňovala dôležitosť problematiky, ktorej manažment korporácie prikladá mimoriadny význam.

Bezpečnosť zamestnancov, ako odznelo na mítingoch, je prvým zo šiestich princípov podnikania U. S. Steel Košice. Heslo Bezpečnosť na prvom mieste je súčasťou budovania povedomia zamestnancov k bezpečnej práci v U. S. Steel od jej začiatkov pred viac ako sto rokmi. Je súčasťou každodennej činnosti a dôkladne sledovaná vedením spoločnosti. To však nestačí. Celé podnikanie je postavené na ľuďoch - na zamestnancoch. Ak je zamestnanec zdravý a má vytvorené vhodné podmienky, tak podáva aj adekvátny výkon. Ale to musí chcieť aj zamestnanec sám. "Bezpečnosť práce," zdôraznil prezident na stretnutí so zamestnancami divízneho závodu Doprava, "nie je iba zodpovednosťou vedenia, ale aj osobnou zodpovednosťou každého jednotlivca a kolektívu." Vyzval zamestnancov, aby si všímali nebezpečné postupy práce i prostredie v ktorom pracujú.

Súčasťou prezentácie pripravenej útvarom riaditeľa pre bezpečnosť a hygienu práce bola i úrazová štatistika korporácie U. S. Steel za prvý polrok 2004. Na vážnych nehodách a ťažkých úrazoch sa až v deväťdesiatich percentách podpisuje ľudský faktor. Preto je bezpečnosť zodpovednosťou každého zamestnanca.

Direktívne prikázať zamestnancom "musíte byť zdraví, nesmie sa vám stať žiadny úraz" nejde. Prikázať si to musí každý sám. Nie je možné tiež zostaviť podrobnú príručku, v ktorej by bolo spomenuté všetko, čo má človek urobiť, aby sa nezranil. Nad svojím konaním a jeho následkami sa musí zamyslieť každý sám. Ak nechceme princíp Bezpečnosť na prvom mieste iba deklarovať, ale ho chceme aj zaviesť do praxe, je na nás, zdôrazňovalo sa na mítingoch, aby sme maximálne zodpovedne pristupovali k bezpečnosti práce a dodržiavali všetky legislatívne predpisy v tejto oblasti. Jediná akceptovateľná cesta ako vykonávať svoje povolanie, je cesta bezpečnej práce. Veď na každého po skončení pracovnej zmeny niekto doma čaká.

Hlavným cieľom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v U. S. Steel je eliminácia všetkých pracovných úrazov. Hoci je bezpečnosť osobnou vecou každého zamestnanca, nesmieme byť nevšímaví ani k bezpečnosti kolegov. Ak sa stretneme s nejakým problémom, prízvukovali manažéri na stretnutiach so zamestnancami, ak vidíme niekoho nebezpečne pracovať, nesmieme ostať ľahostajní. Musíme na tieto problémy upozorniť. Za takéto upozornenie nesmie byť, ani nikdy nebude, postihnutý žiadny zamestnanec. Je na nás, aby sme si vytvorili také pracovné podmienky, ktoré nám umožnia vrátiť sa v plnom zdraví medzi svojich blízkych.

Príčiny úrazov
Na vážnych nehodách a ťažkých úrazoch sa až v deväťdesiatich percentách podpisuje ľudský faktor. Hlavnými príčinami týchto udalostí sú:

 • Bežná neopatrnosť pri výkone práce.
 • Používanie zakázaných postupov.
 • Nebezpečné postupy práce.
 • Nedostatočné pozorovania.
 • Porušovanie predpisov
 • Podcenenie možného nebezpečenstva.
 • Chýbajúce, alebo nesprávne postupy bezpečnej práce.
 • Nepoužívanie zámkového a známkového systému.
 • Nepoužívanie výstražných signálov.
 • Nesprávny dizajn zariadenia.

Čo ďalej? Bezpečnosť je zodpovednosťou každého

 • Dbať na neustále dodržiavanie predpisov a postupy BOZP.
 • Nebyť ľahostajný k porušovaniu predpisov BOZP.
 • Aktívne sa podieľať na identifikácii nebezpečenstiev a na tvorbe Postupov bezpečnej práce.
 • Vykonávať pozorovania nebezpečných postupov a podmienok.
 • Kontrolovať pracovisko pred odovzdaním, prevzatím a začiatkom práce a udržiavať na ňom poriadok a čistotu.
 • Kontrolovať stroje a nástroje, ošetriť a vyradiť nepoužiteľné.
 • Kontrolovať zariadenia, vyplniť požadované formuláre a odovzdať ich nadriadenému.
 • Spolupracovať pri vyšetrovaní nehôd alebo úrazov s úmyslom predchádzať podobným situáciám.
 • V prípade akýchkoľvek pochybností ohľadom bezpečnosti vykonávanej práce, upozorniť na túto skutočnosť nadriadeného a prácu nevykonať.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...