Vyhľadávanie:

Odborné a vodcovské zručnosti potrebujeme rozvíjať

Odborné a vodcovské zručnosti potrebujeme rozvíjať

V spoločnosti U. S. Steel Košice sa začal v poradí už štvrtý Mentoring program

Od apríla tohto roku začala spoločnosť U. S. Steel Košice realizovať v poradí už štvrtý Mentoring program založený na koučingovom prístupe, ktorý je zameraný na rozvoj odborných a vodcovských zručností vybranej skupiny hutníkov. Pilotne sme ho zaviedli už v roku 2012 a odvtedy každý rok zaradíme do programu novoprijatých absolventov vysokých škôl a novovymenovaných manažérov. V aktuálnom programe je dnes dvadsaťšesť novovymenovaných manažérov a traja absolventi vysokých škôl.

O vysokej dôležitosti programu svedčí aj to, že ho podporujú prezident spoločnosti U. S. Steel Košice Scott D. Buckiso, viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák a viceprezident pre výrobu Marcel Novosad, pričom za jeho implementáciu je zodpovedný úsek GM pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov pod vedením Milana Polču a útvar Vzdelávanie a rozvoj, ktorý riadi Denisa Havrila Belányi.

V utorok 9. júna 2015 sa všetci mentorovaní zišli so svojimi mentormi na neformálnom stretnutí, na ktorom mali možnosť lepšie sa zoznámiť a prediskutovať svoje predstavy o rozvoji, skúsenostiach a zručnostiach, a to aj za účasti top manažérov spoločnosti - prezidenta Scotta D. Buckisa, viceprezidentov Martina Pitoráka, Eleny Petráškovej a Marcela Novosada a svojich priamych nadriadených.

V svojom úvodnom príhovore prezident oceliarskej spoločnosti zdôraznil dôležitosť mentoringového programu a odovzdávania znalostí a skúseností vo firme. Generálny manažér Milan Polča pripomenul, že mentoring je rozvojový proces, pomocou ktorého mentor pomáha osobe a súčasne organizácii dosiahnuť jej osobný potenciál. Program pomôže novoprijatým zamestnancom rýchlejšie sa orientovať v odbornej oblasti ich pôsobenia. Novovymenovaným manažérom dáva príležitosť osvojiť si manažérske, ale aj odborné zručnosti, využijúc pri tom skúseností svojich mentorov. Do pozície mentorov vyberáme skúsených odborníkov a lídrov.

Po tomto neformálnom stretnutí sme pre mentorov pripravili v súlade s harmonogramom tréning, zameraný na koučingový prístup a na úlohy a zodpovednosti pri mentorovaní. Potom prídu na rad pravidelné osobné stretnutia mentora a mentorovaného. Do februára budúceho roku by sa mala každá dvojica stretnúť na hodinu až hodinu a pol, a to minimálne osemkrát. V priebehu týchto stretnutí je zabezpečené individuálne koučovanie mentorov - tzv. "shadowing", kde externý kouč bude pozorovať stretnutie s cieľom poskytnúť mentorovi spätnú väzbu o mentorovaní.

Program vyhodnocujeme každoročne po jeho ukončení v marci a na základe skúseností a poznatkov mentorov a mentorovaných ho podľa potreby upravujeme na nasledujúci rok.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...