Vyhľadávanie:

Nepodceňujme záťaž teplom

Nepodceňujme záťaž teplom

Horúčavy uplynulých dní, ktoré atakovali v Košiciach 35 stupňov Celzia, boli pre ľudí veľmi zaťažujúce. Možno ste aj vy zbadali, že vám poklesla výkonnosť, boli ste unavení, malátni, možno ste pocítili závrat. Aj to sú dôsledky záťaže teplom. Možno ste si povedali nič vážne sa nedeje, prejde to. Nepotešíme vás. Záťaž teplom predstavuje veľké ohrozenie pre vaše zdravie. Aj malá nevoľnosť môže viesť k vážnym problémom, ktoré môžu mať dokonca smrteľné následky. Ignorovať teda toto zrakom neviditeľné ohrozenie sa nevypláca. Záťaži teplom však možno predchádzať účinnými preventívnymi opatreniami. Nechýbajú ani v našej spoločnosti.

NEZABÚDAJME NA PRAVIDELNÝ PRÍSUN TEKUTÍN

Ako prvé sa žiada spomenúť pitný režim a zásady jeho poskytovania. "Na poskytovanie pitného režimu majú organizačné jednotky vypracované zoznamy pracovísk a profesií, v ktorom sú zohľadnené triedy práce podľa celkového energetického výdaja, na základe ktorého sa dopĺňajú tekutiny, ale aj minerálne látky stratené z organizmu potením a dýchaním. Zoznamy pracovísk a profesií pre poskytovanie pitného režimu prerokovávajú organizačné jednotky aj s odborovou organizáciou," informovala Elena Szabóová z útvaru Riaditeľa pre pracovnú zdravotnú službu. "Zamestnancom je v rámci pitného režimu poskytovaná pitná voda, minerálne vody, ale aj pramenitá voda zo stojanov Aqua-Pro. Navyše, tým, ktorí sú vystavení záťaži teplom, poskytuje firma v letných mesiacoch aj elektrolytické nápoje, ktoré napomáhajú dopĺňaniu dôležitých vitamínov a minerálov. Nápoje dostávajú zamestnanci bezplatne a výlučne v naturálnej forme. Ak nie sú pre akýkoľvek dôvod na pracovisku prítomní, nárok na nápoje, ani na náhradu za ne nemajú." Dôležité je, aby boli nápoje zdravotne neškodné (výrobu a dodávku pitnej vody do našej spoločnosti zabezpečuje divízny závod Energetika a kontrolu kvality má na starosti útvar GM pre environment) a tie, ktoré sú poskytované zamestnancom v rámci pitného režimu pri záťaži teplom musia mať vhodné chuťové vlastnosti i teplotu. Nemenej dôležité je aj ich správne skladovanie. "Priestory, v ktorých sa nápoje skladujú alebo vydávajú, ako aj nádoby a zariadenia, ktoré sa používajú, musia byť trvale udržiavané v čistote a v takom stave, aby nedošlo k znehodnoteniu nápojov," vysvetlila.

MERANIA KLIMATICKÝCH PODMIENOK NA PRACOVISKÁCH UMOŽŇUJÚ OPERATÍVNE PRIJAŤ ÚČINNÉ OPATRENIA

Počas mimoriadne teplých dní je dôležité sledovať aj hodnoty mikroklimatických podmienok na pracoviskách, aby bolo možné operatívne prijať preventívne opatrenia. "Poznať hodnoty klimatických podmienok počas mimoriadne teplých dní je dôležité najmä na pracoviskách, kde záťaž teplom spôsobujú technologické a prevádzkové dôvody, pri práci vykonávanej na vonkajšom pracovisku a tam, kde sú prekračované optimálne a prípustné hodnoty operatívnej teploty stanovené pre teplé obdobie roka," uviedol Miloš Krajči z útvaru Riaditeľa pre pracovnú zdravotnú službu. "Operatívne merania klimatických podmienok počas mimoriadne teplých dní vykonávajú odborne spôsobilí zamestnanci útvaru riaditeľa pre pracovnú zdravotnú službu na vytipovaných pracoviskách USSK za účasti zástupcu príslušnej výrobnej prevádzky a zástupcu zamestnancov. Meranie mikroklimatických podmienok sa vykonáva guľovým teplomerom vo výške 10 cm a 170 cm nad zemou. Nameraná výsledná teplota guľového teplomeru je ukazovateľom tepelného stavu vnútorného prostredia priestorov, ktorý zahŕňa vplyv aktuálneho pôsobenia teploty vzduchu, povrchovej teploty okolitých plôch a rýchlosti prúdenia vzduchu. O nameraných hodnotách informuje pracovná zdravotná služba vedenie jednotlivých výrobných prevádzok. Vykonané meranie a stanovené hodnoty nenahrádzajú povinnosť vedenia príslušných organizačných jednotiek prijať operatívne opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov pri záťaži teplom počas mimoriadne teplých dní," konštatoval.
K odporúčaným opatreniam pri záťaži teplom patria častejšie prestávky v práci, predĺženie prestávky na obed, pobyt v klimatizovaných priestoroch, striedanie zamestnancov, zabezpečenie klimatizácie alebo núteného vetrania, tienenie, sprchovanie a ochladzovanie, vyhýbanie sa priamemu slnku najmä v čase od 11.00 do 15.00 hod., vhodné oblečenie, používanie ochladzovacích prostriedkov, ako sú napríklad chladiace vesty, čelenky a podobne.

ČO POMÁHA NA PRACOVISKÁCH

Na horúčavy sa možno vopred pripraviť. "Vodidlom sú v tomto smere každoročne vydávané plány na ochranu voči záťaži teplom s konkrétnymi úlohami, termínmi a zodpovednosťou na zabezpečenie technických, organizačných a výstražných opatrení v mesiacoch máj až september, ktoré vypracúva útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu a REACH. Téme záťaže teplom bolo venované napríklad aj aprílové bezpečnostné video," dozvedeli sme sa od Martina Harvana z útvaru Riaditeľa pre systém BOZP, ktorý ponúkol aj niekoľko dobrých príkladov, ako riešiť pracovné prostredie vo vzťahu k záťaži teplom. "Pomáha klimatizácia, ventilátory, chladiace ventilátory s vodnými tryskami, ochranné steny voči horúčave, ale aj polievanie komunikácií vodou, využívanie miestností na odpočinok či vhodné termo boxy - tašky na udržiavanie nápojov v chlade."

POČET KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ SA OD ROKU 2009 STROJNÁSOBIL

Opravu, údržbu, servis a montáž klimatizácií v železiarňach zabezpečuje dcérska spoločnosť RMS, a.s. Košice. "Staráme sa o približne 3500 klimatizačných zariadení," informoval riaditeľ divízneho závodu Opravy a služby Jozef Verešpej, "ktoré slúžia nielen na zvýšenie tepelnej pohody na pracovisku a počas prestávok, ale aj na zabezpečenie chodu technologických zariadení. Ich počet vzrástol od roku 2009 trojnásobne. Na zabezpečenie chodu technológie a výroby" dodal, "je potrebných približne 1800 technologických klimatizačných zariadení. Počas celého roka, ale hlavne v letnom období, slúži na zabezpečenie prijateľnej teploty v kabínach žeriavov a veľkých obslužných strojov v koksovni 150 technologických klimatizácií, ktoré dokážu fungovať v náročných prevádzkach pri okolitej teplote až do 80 stupňov Celzia. Za ostatné tri roky sme v rámci rôznych bezpečnostných projektov inštalovali aj približne 380 klimatizácií do jedálenských kútikov, velínov a kancelárií. V týchto objektoch máme spolu viac ako 1500 klimatizačných zariadení." V hlavnej sezóne - máj až september, zabezpečuje RMS nepretržitú 24-hodinovú poruchovú službu. Najviac roboty majú práve pri vysokých vonkajších teplotách. "Keď teplota prekročí tridsať stupňov Celzia riešime denne približne 40 až 50 porúch," uviedol J. Verešpej.

ČO ROBIŤ, AK NEMÔŽE POMÔCŤ TECHNIKA

Žiaľ technické opatrenia v pracovnom prostredí nie sú vždy možné, dodal M. Harvan a treba pristúpiť k iným opatreniam. "Napríklad k plánovaniu striedania pracovného cyklu s oddychom alebo presunúť namáhavejšie práce na chladnejšiu časť dňa (v týchto dňoch tak napríklad urobila aj dodávateľská firma, ktorá buduje skládku nie nebezpečných a nebezpečných odpadov: jej zamestnanci pracujú od štvrtej ráno do dvanástej hodiny - pozn. aut.), prípadne na vybraných pracoviskách, kde je vysoká záťaž teplom, prehodnotiť možnosť častejšieho striedania zamestnancov. Okrem toho existujú už spomínané osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré pomáhajú chladiť. Ponuka sa nachádza v katalógu BOZP. Medzi opatrenia zamerané na ostražitosť možno zaradiť povinné bezpečnostné kontakty vydávané k tejto problematike, vykonávanie bezpečnostných rozhovorov na tému záťaže teplom, upozorňujúce e-mailové výstrahy pre užívateľov Lotus Notes o aktuálnej vlne horúčav s odporúčaniami ako sa chrániť pre teplom. Užitočnou môže byť aj vrecková brožúrka Bezpečnosť a ochrana zdravia v lete."
Ani tie najlepšie opatrenia a postupy však nestačia na to, aby sme zabránili ochoreniam v dôsledku záťaže teplom na pracovisku ak nie sme voči sebe zodpovední. "Dodržiavajme zdravú životosprávu, ktorá pripravuje náš organizmus na prácu v prostredí s vysokými teplotami. Pred príchodom do práce vypime dostatok tekutín. Majme k dispozícii nápoje, vodu a mineralizované nápoje. Pri namáhavej práci v horúcom prostredí využívajme počas prestávok možnosť ochladiť sa v odpočinkových miestnostiach," uzavrel tému M. Harvan.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...