KONTAKT  |    _eng _sk

Oddelenie pracovného lekárstva v Šaci nerušia
           Pridané: 04.07.2011
Autor: -c-
Kategória: 14/2011

Mnohých hutníkov nemilo prekvapili informácie o rušení lôžkovej časti oddelenia pracovného lekárstva a klinickej toxikológie v šačianskej nemocnici, ktoré sa v uplynulých dňoch objavili v médiách. Dnes je však všetko inak a my máme nakoniec pre všetkých dobrú správu.

"Na fungovaní oddelenia, ktoré má desať lôžok, sa nič nemení, služby bude našim klientom poskytovať tak ako doteraz, s výnimkou poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne," informoval nás námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť Nemocnice Košice-Šaca, 1. súkromnej nemocnice Ján Slávik.

Oddelenie pracovného lekárstva a klinickej toxikológie je súčasťou šačianskej nemocnice už šiesty rok. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou ochorení, ktoré vznikajú vplyvom práce a pracovného prostredia. Hlási na príslušné miesta ohrozenia vzniku choroby z povolania, samotné choroby z povolania, profesionálne otravy a iné poškodenia zdravia pri práci. Vypracováva posudky bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania. Zabezpečuje pre zamestnancov preventívne lekárske prehliadky za účelom zistenia zdravotnej spôsobilosti na výkon určitej profesie, respektíve po ukončení rizikovej práce.

Námestník riaditeľa tiež zdôraznil, že nemocnica nemení poskytovanie zdravotníckej starostlivosti ani v prípade očného oddelenia, ktoré bude pracovať v tom istom režime a na tej istej úrovni ako doteraz, a to vrátane jednodňovej chirurgie a osobitne hradených výkonov. Platí to pre klientov všetkých zdravotných poisťovní.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu