KONTAKT  |    _eng _sk

Okrem KORAD-ov testujú aj konkurenciu
           Pridané: 03.08.2016
Autor: Richard DREISIG
Kategória: Divízie

Laboratórium radiátorov vybudovali výskumníci vlastnými silami pred šestnástimi rokmi

V dnešnom pokračovaní seriálu o laboratóriách Výskumu a vývoja USSE si bližšie predstavíme Laboratórium radiátorov. Toto pracovisko uviedli do prevádzky v roku 2000, v období, keď v našej firme dochádzalo k zmene vlastníckych pomerov a značku VSŽ striedal U. S. Steel. Jeho výstavba, podľa slov výskumníka a vývojára Petra Zele­naya, ktorý je za chod laboratória zodpovedný, bola ťažkým orieškom, pretože takéto laboratórium sa na Slovensku v tom čase nenachádzalo. „Najbližšie laboratórium na testovanie radiátorov bolo v Prahe. Išli sme tam na služobnú cestu po rady a pozrieť sa, ako by malo vyzerať. Všetko sme potom budovali vlastnými silami,“ spomína si na začiatky.

Laboratórium postavili tak, aby vyhovovalo európskej norme EN 442-2, ktorá hovorí o meraní tepelných výkonov. Toto pracovisko nie je akreditované, pretože slúži len pre naše interné potreby. Je v ňom možné testovať radiátory, ktoré sú napájané vodou a nemajú ďalší zdroj tepla.

Laboratórium je rozdelené na dve časti. Prvá je vykurovacia, kde sa ohrieva voda. Druhá časť je chladiaca. Obe časti sú spojené skúšobnou komorou, ktorú tvorí prázdna miestnosť rozmerov 4 x 4 x 3 metre. Vnútorné steny sú hladké a každá zo stien je chladená samostatným okruhom. Zvonku sú steny izolované.

„Do vnútra komory umiestňujeme radiátor, ktorý chceme testovať. Je napojený na vykurovací okruh. Účelom je počas skúšky udržať v miestnosti konštantnú teplotu 20 stupňov Celzia, s maximálnou odchýlkou plus mínus pol stupňa,“ vysvetľuje P. Zelenay. Hovorí, že norma im predpisuje vykonať dvanásť meraní. Pri radiátoroch testujú tri tepelné výkony, za štandard sa považuje pomer 75/65. Prvé číslo udáva vstupnú teplotu na radiátore a druhé číslo výstupnú teplotu. Pri ďalších meraniach testujú nižší teplotný stav a vyšší teplotný stav. Pri meraniach sa zohľadňuje aj výška radiátora a počet konvektorov. V U. S. Steel Košice vyrábame radiátory so šiestimi rôznymi výškami. Z na­zbieraných dát z jednotlivých meraní potom výskumníci vypracujú charakteristickú rovnicu typu, do ktorej po dosadení  akejkoľvek výšky radiátora daného typu vypočíta jeho tepelný výkon.

Peter Zelenay pripomína, že ročne urobia niekoľko desiatok testov, aj keď jedným dychom dodáva, že je ich menej ako v minulosti. Okrem KORAD-ov testujú aj výrobky od konkurencie a vzájomne ich porovnávajú. Laboratórium majú „pod palcom“ dvaja odborníci, okrem P. Zelenaya je to aj prevádzkový zámočník Ondrej Dávid.

Podľa oboch si toto pracovisko stále udržiava slušný štandard, i keď sa zhodujú, že niektoré komponenty laboratória budú musieť postupne obnoviť. Svojmu účelu už totiž slúži šestnásť rokov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu