KONTAKT  |    _eng _sk

Po Expedícii a Teplej valcovni príde na rad Mechanika
           Pridané: 03.08.2016
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 16/2016

Výmena klasických žiaroviek za LED svietidlá pokračuje

Výmena klasických žiaroviek vo výrobných halách za úspornejšie, ekologickejšie a svietivejšie LED žiarovky pokračuje. Už prvá etapa, v rámci ktorej v roku 2014 nainštalovali nové svietidlá do expedičných hál divízneho závodu Expedícia, preukázala svoju opodstatnenosť. „Nielenže sme zvýšili svietivosť z priemerných 80 luxov na 150, 200 i 300 luxov podľa pracovných zón, ale dosiahli sme aj nemalé úspory,“ konštatoval manažér projektu z útvaru GM pre inžinierske činnosti Peter Štekláč. „Za rok prevádzkovania to bolo bezmála 411 tisíc eur a k dnešnému dňu sa úspora vyšplhala na 615 tisíc eur.“

Koncom mája tohto roku ukončili druhú etapu výmeny svietidiel, tentoraz vo výrobných halách divízneho závodu Teplá valcovňa. „Výmenou prešli svietidlá v predvalkovej hale, hale teplej širokopásovej trate i v brusiarni valcov. Prvých 270 kusov svietidiel sme zapojili už vo februári, ďalších 252 v priebehu marca, apríla a mája. Úspory prinášali už prvé namontované svietidlá. Od vysvietenia prvej lode sme k dnešnému dňu priniesli úsporu 123 tisíc eur, pričom predpokladáme, že za rok tu ušetríme 397 tisíc eur,“ informoval P. Štekláč. „Dôležité je tiež, že sme zlepšili svietivosť, ktorá tu bola dosť chabá. V predvalkovej hale je v súčasnosti svietivosť 150 luxov, na valcovacej trati sme zvolili prepínací režim, čo znamená, že pri bežnom valcovaní, keď je pri trati minimum zamestnancov, dosahuje svietivosť 150 luxov, v čase opráv je to až 300 luxov. Rovnaká intenzita je bežne v brusiarni valcov, kde sa vykonáva presná obrábacia práca.“

Pre realizátorov projektu, ktorý patrí do kategórie takzvaných Quick Win projektov – projektov prinášajúcich rýchlu návratnosť, bola podľa slov P. Štekláča najväčšou výzvou teplota v priestore valcovacej trate. Svetlá tu musia zvládnuť vysokú okolitú teplotu, ktorá vzniká pri prechode horúcej brámy. „Aby sme mali istotu, že tomuto extrémnemu prostrediu odolajú, ešte vlani sme nainštalovali dva kusy svetiel na najviac kritické miesta pri vstupe do hotovného poradia, kde rozvalcované bramy stoja a čakajú na odstrihnutie rozvalku. Teplota tu stúpa hore a pod strechou dosahuje bezmála sedemdesiat stupňov Celzia. Výsledky však boli veľmi dobré. Svetlá ani raz neblikli a ani sa nevypli.“

To je určite dobrá vizitka pre dodávateľa, ktorý sa dokáže prispôsobiť našim podmienkam a požiadavkám a na svoj produkt poskytuje aj dlhoročnú záruku. V divíznom závode Expedícia to bolo päť rokov, v Teplej valcovni sedem rokov. Samozrejme, o svietidlá sa treba aj starať, v priestore nad traťou ich budú musieť napríklad aspoň raz za polrok vyčistiť. Aj tým sa predĺži ich životnosť. Ak by aj domáci na to zabudli, riadiaca elektronika je nastavená tak, že ak sa svetlo zanesie výparmi, oznámi, že ho treba vyčistiť.

Po divíznych závodoch Expedícia a Teplá valcovňa čaká výmenu svietidiel aj hala ÚMD divízneho závodu Mechanika. „Projekt tu ráta s 1 200 novými svietidlami. Súčasné svetlá dosahujú svietivosť 140 luxov, po výmene to bude minimálne 200 a aj 300 luxov. Výrobca ponúka pre tieto priestory 15-ročnú životnosť svetiel. Výber dodávateľa prác, ktoré chceme realizovať do konca roka 2016, prebieha v týchto dňoch,“ uviedol P. Štekláč.

Inžiniering v tomto roku začne pracovať aj na projektoch pre ďalšie divízne závody. Po mechanike by mali prísť na rad studená valcovňa a zušľachťovne.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu