KONTAKT  |    _eng _sk

"Oplatilo sa sem prísť."
           Pridané: 10.08.2015
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 16/2015

Vysokoškolákom sa program letnej stáže vo fabrike pozdáva, pochvaľujú si ju

Čas ukrojil tridsiatim deviatim vysokoškolákom už polovicu z letnej stáže v U. S. Steel Košice, ktorej dali prednosť pred inými prázdninovými lákadlami. Ako sa im darí, čo robia, ako ich na pracoviskách košickí oceliari prijali a plní stáž ich očakávania? Po odpovede nielen na tieto otázky sme zašli za štyrmi z nich.

PRÁCA V TÍME BODUJE

Budúci hutnícki inžinieri Filip Župa a Martin Hromjak "zarezávajú" v tíme riaditeľa pre inovácie a energetickú stratégiu Ladislava Horvátha. Obaja zhodne tvrdia, že stáž berú ako veľkú a jedinečnú príležitosť, ktorá im v budúcnosti pomôže v pracovnej kariére. "Spoznám tu nových ľudí, získam zručnosti, ktoré sa v škole naučiť nedajú," dôvodí Filip, ktorý pod vedením mentora Miroslava Dudrika zvláda doteraz pridelené úlohy bez problémov. "Momentálne pomáham svojim novým kolegom s rôznymi výpočtami v Exceli, pracujem trocha aj v novom simulačnom programe Ansys," načrtáva čo-to z pracovnej náplne. Dodáva, že stáž mu bude iste nápomocná aj pri spracovávaní diplomovej práce. "Venujem sa v nej tepelným procesom v poklopovej žíharni. Mojím cieľom bude žíhanie energeticky zbilancovať a prostredníctvom navrhnutých úprav celý proces zefektívniť. Zámerom je znížiť energetickú náročnosť procesu výroby na poklopových žíhacích peciach. V najbližších dňoch sa chystám na ich obhliadku. Môj mentor i jeho kolegovia majú skúsenosti, vedia mi poradiť a pomôcť."

"Spoločnosť U. S. Steel Košice je prinajmenšom v Košickom kraji jedným z najväčších spotrebiteľov žiaruvzdorných materiálov. A to je tiež jeden z dôvodov, pre ktorý som sa o stáž uchádzal," mieni Martin, študent katedry keramiky na košickej hutníckej fakulte. Pochvaľuje si, že mohol pobudnúť či už v dcérskej spoločnosti RMS, a.s. Košice, ktorá je producentom žiaruvzdorných materiálov pre hutu, ale aj priamo v prevádzkach, kde ich aplikujú a tiež to, ako výborne ho v kolektíve prijali. Prácu považuje za cennú skúsenosť, pretože je prvá takéhoto vážneho charakteru. "Teraz je to práca v tíme a to už je o niečom inom," zdôrazňuje, oceňujúc tiež tréningy tímovej práce, prezentačných a iných zručností, ktorým stážisti venujú dva dni v týždni. Od jeho mentorky, špecialistky útvaru Riaditeľa pre inovácie a energetickú stratégiu Anny Karičkovej, sa dozvedáme podrobnosti o ďalšom plánovanom programe. "Práve dnes sa chystáme Martinovi ukázať, ako sa priamo v praxi aplikujú naše žiarobetóny. A to na dverách koksárenských batérií. Ide o nový výrobok, aj my čakáme, ako dopadnú skúšky. Veríme samozrejme v úspech," vraví s úsmevom.

"CHCEL SOM VIDIEŤ, AKO TO FUNGUJE V PRAXI."

Gabriela Ádáma, koordinátora navíjania a odsunových ciest TŠP a o niečo neskôr aj jeho zverenca Romana Tomečka, budúceho kvalitára produkcie, stretávame vo vestibule administratívnej budovy divízneho závodu Teplá valcovňa. Než sa stážista vráti z BSC, kam si šiel vyzdvihnúť počítač, vieme už aspoň sčasti vďaka jeho mentorovi, čo má vo fabrike za sebou. "Trať máme v oprave, boli sme na nej spolu s naším stážistom Romanom už niekoľkokrát. Prešiel si olejové pivnice, olejové i vodné hospodárstvo, vysvetlili sme mu technológiu valcovania, ktoré na vlastné oči zatiaľ vidieť nemohol. Vo štvrtok by sme už mali TŠP spúšťať, takže bude pri tom. Akurát som mu vravel, že má veľké šťastie, pretože bude prvý zo stážistov, ktorý uvidí nový modernizovaný riadiaci systém na hotovnom poradí. To je taký bonus navyše," usmieva sa mentor. Je zrejmé, že rola mentora mu nie je na ťarchu, aj keď, nielen v súvislosti s dôležitou strednou opravou, má roboty skutočne vyše hlavy. "Keď bude po akcii, chceli by sme Romana vtiahnuť do procesu modernizácie "primazávania" valcov. Aby sa zapojil a sledoval ho. Podľa svojich skúseností viem, že veľa človeku dá, keď prevádzku vidí na vlastné oči. Nie raz, či občas na exkurziách. Dva mesiace priamo v reálnej praxi je super. Sám som ešte ako študent, ktorý prišiel po prvý raz do prevádzky, pozeral okolo seba nechápavo s vyvalenými očami." Nakoniec mu bez toho, aby to počul, dáva tomuto tvrdeniu za pravdu aj Roman. "Chcel som skutočne vidieť, ako to funguje v praxi," odpovedá na otázku, prečo sa na stáž dal. Vraví, že ho zaujíma štatistika, regulovanie procesov, metodologia. A technika ako taká. "Vždy som ju chcel študovať. Nehovorím, že iné, či už prírodné alebo humanitné smery, sú zlé, ale nie je to pre mňa." Tvrdí, že ho prevádzka teplej valcovne veľmi zaujala a považuje ju za najkrajšiu a najzaujímavejšiu časť fabriky. "Dá sa tu vidieť skutočne veľa vecí," dôvodí z pozície vysokoškoláka. A čo hovorí na tréningy manažérskych zručností? "Spočiatku som si myslel, že pôjde len o prednášky. Ale celé je to poňaté zaujímavou, hravou formou. Baví ma to. Navyše sa učíme užitočné veci ako napríklad napísať životopis, ako sa správať na interview. V každom prípade, oplatilo sa sem prísť!"

"TOTO SÚ SKÚSENOSTI, KTORÉ V ŠKOLE NEZÍSKATE."

"Nerobím to prvý raz," dáva nám vedieť Pavol Rak, poslucháč hutníckej fakulty v odbore materiálové inžinierstvo, ktorého sme zastihli pri analýze zvyškového uhlíka na vzorkách plechov z kontižíharní. Išlo mu to skutočne skvelo. Zdá sa, že v laboratóriu studenej valcovne, na oddelení elektromagnetických a mechanických skúšok dcérskej spoločnosti Labortest, sa cíti skutočne dobre. A on to aj dosvedčuje. "Toto sú skúsenosti, ktoré v škole nezískate, aj keby ste chceli," vraví, zapisujúc si výsledky analýzy do notesa. "To, čo tu, sa nikde inde nedozviete. Nevedel som napríklad, že sa vôbec robí nejaká analýza zvyškového uhlíka, ani to, odkiaľ sú povlaky používané na lakoplastovacej linke... Áno, mohol som byť niekde v Tatrách či na dovolenke, ale čo by mi to dalo? Ja viem, zážitky. Ale tu získam niečo, čo môžem v budúcnosti využiť. Navyše, musím tiež povedať, že na stáži spájam užitočné s príjemným. Máme tu aj zaujímavé školenia, chodíme so stážistami von, nadviazal som nové priateľstvá," vyratúva výhody Pavol a nezabudne pochváliť svojho mentora Mariána Fecka, vedúceho oddelenia elektromagnetických a mechanických skúšok. Vraví, že prvý deň vôbec nevedel do čoho ide, mentor mu však všetko poukazoval a priblížil celé laboratórium. A čo naňho ešte čaká do konca stáže?

"Keďže pod naše oddelenie spadá viacero pracovísk, medzi inými aj laboratórium pozinkovne číslo tri, bude pre Pavla určite zaujímavé ich vidieť a oboznámiť sa aj s ich činnosťami. Chcem, aby pobudol dlhšie na "lakoplaste" a lepšie spoznal povrchovú úpravu materiálov. Veľmi sa budem snažiť, aby sa dostal do všetkých laboratórií našej spoločnosti, teda aj do mechanickej skúšobne, laboratória koksovne a kvantometrického laboratória. Určite mu to rozšíri obzor," sľubuje benefit pre svojho zverenca Marián Fecko.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu