Vyhľadávanie:

PET fľaše patria do osobitných zberných nádob

PET fľaše patria do osobitných zberných nádob

Separovaným zberom chránime životné prostredie

Výmena sklenených fliaš s ochrannými nápojmi za fľaše plastové, na ktoré sme v spoločnosti U. S. Steel Košice prešli v máji tohto roku, má okrem zvýšenia bezpečnosti i ďalší rozmer. Keďže návratnosť PET fliaš nie je na Slovensku po legislatívnej stránke stále doriešená, jednou z ciest, ako urobiť zadosť ochrane životného prostredia, je ich separovaný zber.

"V areáli fabriky sme pred vyše dvomi mesiacmi začali postupne rozmiestňovať zberné nádoby na PET fľaše. Sú žltej farby, každá je označená štítkom, ktorý jasne definuje jej účel," informuje Peter Labaš, manažér pre odpady z útvaru GM pre environment.

"Prvé prišli na rad výrobné prevádzky, v druhej etape sme oslovili kompetentných z Hospodárskej správy USSK, aby nám vytipovali ďalšie miesta na ich osadenie v administratívnych budovách. Cieľom je, aby sa PET fľaše nehádzali do kontajnerov na komunálny odpad. Takéto praktiky len zbytočne zvyšujú jeho objem. Navyše, z hľadiska životného prostredia to nie je žiaduci spôsob likvidácie odpadu. Keďže ide o surovinu, ktorá sa dá druhotne využiť, chceme, aby systém jej zberu bol čo najefektívnejší." S tým súvisí aj odporúčanie, aby sa PET fľaše podľa možností vhadzovali do zberných nádob v stlačenej forme. Je to ekonomickejšie, nádoby sa rýchlo nenaplnia. Dodávateľská firma ich dvakrát do týždňa vyprázdňuje. Fľaše potom triedi podľa farby, zbavuje vrchnáčikov, zlisuje do veľkých, približne 80-kilogramových balíkov a odovzdáva na ďalšie spracovanie. Z PET odpadu sa vyrábajú okrem iného umelé vlákna, plasty, fólie a obalový materiál v potravinárstve, farmaceutickom, chemickom, textilnom a automobilovom priemysle, ale i v poľnohospodárstve a stavebníctve.

"K dnešnému dňu," pridáva P. Labaš ďalšiu informáciu, "sme v jednotlivých divíznych závodoch rozmiestnili 275 kusov 240-litrových a 107 kusov 1100-litrových kontajnerov. Ich počet budeme podľa aktuálnej potreby dopĺňať." Len v júni tohto roku naplnili hutníci zberné nádoby bezmála tromi tonami odpadových PET fliaš.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...