KONTAKT  |    _eng _sk

Po rokoch s kovákmi opäť spolu
           Pridané: 26.10.2009
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 43/2009

Odborári OZ METALURG členmi najväčšieho odborového zväzu medzi výrobnými zväzmi na Slovensku

Odborový zväz METALURG je po odborových zväzoch služby a verejná cestná doprava tretím odborovým zväzom, s ktorým sa Odborový zväz KOVO zlúčil v ostatných troch rokov. Zlučovací zjazd OZ KOVO a OZ METALURG sa za prítomnosti predsedov obidvoch zväzov - Emila Machynu a Róberta Kulika, podpredsedu Konfederácie odborových zväzov SR Eugena Škultétyho a delegátov zväzov uskutočnil vo štvrtok 12. novembra popoludní v Tatranskej Lomnici.

Emil Machyna vo svojom príhovore zdôraznil význam integrácie pre jednotlivca i odborové zväzy a vyzdvihol úlohu odborov v súčasnosti, najmä ochranu sociálnych práv ľudí. "Dúfam, že sa nám mnohé veci podaria - ak si budeme dôverovať, je šanca, že budeme úspešní. Teším sa na spoluprácu," povedal. O slovo sa prihlásil aj Róbert Kulik. Priblížil históriu vzniku Odborového zväzu METALURG, roky samostatného pôsobenia, snahy o užšiu spoluprácu s odborárskymi združeniami i úsilie o členstvo v Konfederácii odborových zväzov. Hovoril aj o postojoch zväzu k OZ KOVO a o rokovaniach sprevádzajúcich prípravy na zlúčenie. "Boli hlavne rýchle. Nechcem povedať, že bezproblémové. Ako veľká výhoda sa však ukázalo, že sme niekedy boli členmi toho istého združenia. K dohode sme dospeli jednoduchšie hlavne preto, že ju obe strany chceli," uviedol okrem iného. Nezabudol však pripomenúť, že si to vyžadovalo aj trpezlivé vysvetľovanie situácie a ozrejmovanie dôvodov vedúcich k zlúčeniu práve s OZ KOVO. Osobne ho najviac teší, povedal, že sa členovia OZ METALURG po zlúčení stanú plnohodnotnou súčasťou odborového hnutia a prestanú byť iba regionálnym odborárskym združením, aj keď s pôsobnosťou u významného zamestnávateľa. Už aj v súvislosti s realitou, že členská základňa od roku 1989 postupne klesá. V roku 2001 mal OZ METALURG približne 17 tisíc členov, v súčasnosti viac ako 13 tisíc, z nich deväť tisíc aktívnych. Organizovanosť v odboroch je 61-percentná.

Konfederácia odborových zväzov v súčasnosti združuje 31 odborových zväzov s 394 tisícami členov. Odborový zväz KOVO tvorí v súčasnosti jeho pätinu, má takmer 70 tisíc členov. Hosť zlučovacieho zjazdu, podpredseda KOZ Eugen Škultéty na tému zlúčenia kovákov a metalurgov uviedol: "Toto zlúčenie je prirodzené, verím, že bude úspešné. Silný je taký zväz, ktorý má silnú členskú základňu. Taký, ktorý má autoritu a rešpekt. Bol som pri tom, keď z jedného zväzu vznikli dva a som rád, že som pri tom, keď sa z dvoch stáva znovu jeden. Som na to hrdý."

Po diskusii k predloženým dokumentom zjazdu, delegáti - prítomných 92 zo 100 (92-percentná účasť), schválili zlúčenie OZ KOVO a OZ METALURG a generálne právne nástupníctvo OZ KOVO po zaniknutom OZ METALURG s účinnosťou od 1. januára 2010. Stanovy OZ KOVO a volebný poriadok OZ KOVO, Program OZ KOVO na roky 2009 - 2013, protokoly súvisiace so zlúčením oboch zväzov, ako aj generálne právne nástupníctvo OZ KOVO po zanikajúcom OZ METALURG vo vzťahu ku Konfederácii odborových zväzov SR. Schválili tiež rezolúcie obidvoch zväzov k súčasnej ekonomickej kríze, ako aj sociálnemu dialógu a novele zákona o kolektívnom vyjednávaní.

Potvrdili zvolenie funkcionárov doterajšieho OZ METALURG do orgánov OZ KOVO. Titulárneho podpredsedu Rady OZ KOVO Dušana Štefániho a členov Rady OZ KOVO, ktorými budú Juraj Antalík, Mikuláš Hintoš, Karol Krišica a Juraj Varga. Potvrdili tiež voľbu člena revíznej komisie OZ KOVO zvoleného orgánmi OZ METALURG v termíne do 15. 12. 2009. Na záver schválili uznesenie zlučovacieho zjazdu OZ KOVO a OZ METALURG.

Štruktúra OZ KOVO

Najvyšším orgánom zväzu je zjazd OZ KOVO. Činnosť zväzu medzi zjazdmi zabezpečuje Rada OZ KOVO. Predsedníctvo Rady OZ KOVO riadi činnosť zväzu medzi zasadnutiami Rady OZ KOVO. Na úrovni regiónov pôsobia regionálne rady predsedov. Im podliehajú mandátové obvody, ktoré tvoria základné organizácie OZ KOVO. V Prešovskom a Košickom regióne sú doteraz dva mandátové obvody - Mandátový obvod č. 31 Košice a Mandátový obvod č. 35 Krompachy. Prvý združuje 25 základných organizácií a druhý 12 základných organizácií. U. S. Steel Košice bude tvoriť ďalší samostatný mandátový obvod so základnými organizáciami.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje