Vyhľadávanie:

Pochvaľujú si robotu i tréningy

Pochvaľujú si robotu i tréningy

Letná stáž vysokoškolákov v košickej oceliarni sa blíži do finále

Už vyše mesiaca a pol zarezáva štyridsaťjeden vysokoškolákov v U. S. Steel Košice na letnej stáži. Budúci inžinieri, prevažne technici, si do fabriky prišli po nové vedomosti, no predovšetkým praktické skúsenosti. Zaujímalo nás, ako sa ich predstavy plnia.

"Ide nám to veľmi rýchlo. Ani sa nenazdáme a bude tu koniec stáže," povzdychla si s úsmevom Júlia Bodnárová. Poslucháčka Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach si vybrala zaujímavý a perspektívny odbor. Študuje problematiku automobilovej výroby. Aj preto jej prax v divíznom závode Zušľachťovne a obalová vetva sadla. Pochvaľuje si kolektív, do ktorého sa dostala, a oceňuje prácu mentora, vedúceho oddelenia podpora strojnej údržby zušľachťovní a obalovej vetvy, Jaroslava Habalu. "Mne i kolegovi sa venuje od samého začiatku stáže. Predstavil nám celý divízny závod, previedol po linkách, aby sme mali predstavu, kde vlastne budeme pracovať. Teraz robím na konkrétnej úlohe, ktorá súvisí so zadávaním technických výkresov do elektronickej formy..." Prácu mladých hodnotí mentor kladne. "Momentálne vytvárame archív technickej dokumentácie pre linky, zbierame podklady od jednotlivých inšpekčných pracovníkov, sumarizujeme ich a v elektronickej forme archivujeme." Stážistov, ako povedal, plánujú ešte zapojiť do vytvárania dokumentov potrebných pre údržbárske činnosti v EDMS, oboznamujú ich s inováciami zariadení a navyše im ponúkli možnosť podieľať sa na konkrétnych riešeniach prostredníctvom diplomových prác. "Takáto forma spolupráce je obojstranne výhodná," poznamenal Jaroslav Habala.

Na úseku elektroúdržby divízneho závodu Studená valcovňa naberá nové skúsenosti pod vedením mentora Petra Tabačka, koordinátora elektroúdržby, aj Michal Pajkoš z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. "S kolektívom som veľmi spokojný, keďže ma prijal veľmi priateľsky," pochvaľuje si Michal, ktorý spolu s ďalším stážistom pracuje na konkrétnej úlohe. "Máme vytvoriť vizualizáciu pre hladiace kvarto," konkretizoval. "Verím, že to do konca stáže stihneme."

Pre Patrika Redaja, študenta Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, nebol divízny závod Oceliareň, kde stážuje, žiadnou veľkou neznámou. Kolektív i prostredie poznal. V minulosti totiž medzi oceliarmi pracoval ako brigádnik. "Snahu mu uprieť nemožno," konštatoval jeho mentor, vedúci prevádzky Kyslíkové konvertory oceliarne 2 Eduard Juhan. "Patrik v súčasnosti pracuje na analýze rizík v našej prevádzke. Je to zároveň téma jeho diplomovky. Výsledky rozboru poslúžia na elimináciu možných nebezpečenstiev a tým aj pri zlepšovaní ochrany a bezpečnosti pri práci," doložil.

"Na letnej stáži sa človek pripravuje na svoje povolanie prakticky, ale aj teoreticky. Informácie, ktoré tu získame, môžeme využiť v širokom spektre budúcich pôsobností," zareagoval Patrik Redaj a dodal, že letná stáž prevýšila jeho očakávania. "Najmä aktivitami, ktoré pre nás pripravili. Dozvieme sa na nich mnoho zaujímavých informácií a komu sa to máli, má u našej "vedúcej" Ireny Veszkovej dvere stále otvorené." Veľmi pozitívne hodnotí team building. "V škole sme sa učili o manažérskych hrách, no sám som si nevedel dobre predstaviť, ako takáto aktivita môže prebiehať v praxi. Úprimne. Myslel som si, že je to len nejaké ďalšie nudné školenie. No práve opak je pravdou. Formou škola hrou sme sa učili pracovať v tímoch, kde sme rozvíjali svoje osobnostné a manažérske schopnosti, ale hlavne finesy tímovej práce a rýchleho rozhodovania pri riešení zadaných úloh." Budúci oceliar, ktorý sa teší na ďalšie aktivity počas stáže, odkazuje: "Všetkým zamestnancom a firme U. S. Steel Košice patrí jedno veľké ĎAKUJEM."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...