KONTAKT  |    _eng _sk

Podnikatelia o operačných programoch
           Pridané: 05.03.2007
Autor: Kamila DEMKOVÁ
Kategória: 09/2007

Čo najúspešnejšia realizácia plánov firiem a ich projektov za finančnej podpory fondov EÚ si vyžaduje väčšiu aktivitu zo strany samotných podnikateľov a ich intenzívnejšiu vzájomnú komunikáciu. Aj takéto posolstvo odznelo v stredu 21. februára v košickom TeleDome počas obchodného seminára pre slovenských vývozcov a dovozcov o certifikátoch kvality a o fondoch EÚ a ich využívaní podnikateľským sektorom na Slovensku.

Seminár zorganizovala Americká obchodná komora v SR v spolupráci s Deloitte Tax a zúčastnili sa na ňom zástupcovia firiem, medzi nimi aj z USSK a podnikatelia z košického regiónu.

Ako povedal Martin Dolný z Deloitte Tax, slovenskí podnikatelia by si mali brať príklad od svojich kolegov v Českej republike, ktorí sú pri podávaní i realizácii projektov dravší a chopia sa každej príležitosti, ktorá vedie k rozvoju biznisu. Na stretnutí sa diskutovalo aj o operačných programoch na roky 2007 až 2013 s využitím štrukturálnych fondov EÚ. Na Slovensku sa bude investovať hlavne v oblasti železničnej a cestnej dopravy, vývoja a výskumu, rozvoja infraštruktúry, životného prostredia, modernizácie zdravotníctva, ale aj v oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho rozvoja. Dôležité je zvyšovať konkurencieschopnosť firiem, čo povedie k ďalšiemu hospodárskemu rozvoju Slovenska. V oblasti životného prostredia sú vypracované projekty na výstavbu vodovodov, čističiek odpadových vôd, zmeny vo využití palivovej základne, znižovanie emisií a na rozšírenie separovaného zberu odpadov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu