KONTAKT  |    _eng _sk

Podnikateľské prostredie nikdy nie je ideálne
           Pridané: 09.10.2006
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 40/2006

Ako vnímate podnikateľské prostredie na Slovensku, v čom by sa malo zlepšiť a čo mu chýba? Opýtali sme sa dvoch členov Prezídia Republikovej únie zamestnávateľov krátko po skončení jeho rokovania.

Jozef UHRÍK, Volkswagen Slovakia, a.s. (Zväz priemyslu SR):
"Pokiaľ ide o podnikateľské prostredie, nikdy nie je ideálne. Rôzne skupiny majú na to rôzne názory, ale myslím si, že dnes musíme skôr pracovať na tom, aby sa infraštruktúra, ktorá je nevyhnutná pre jednotlivé organizácie, dobudovala tak, aby umožňovala rovnomerné rozloženie hospodárskych aktivít po celom Slovensku. Je to veľmi dôležitá záležitosť. V súčasnosti je veľmi aktuálna i problematika výchovy personálu pre rastové podmienky, na ktoré je dnes Slovensko odsúdené. Pretože programy, ktoré sú pripravené v rámci reštrukturalizácie priemyslu i ostatných odvetví hospodárstva, si budú skutočne vyžadovať vysokokvalifikovaných pracovníkov. No a v tejto súvislosti je na mieste otázka, ako pracovníkov pre hospodársku sféru pripraviť. Myslím si, že je to aj otázka toho, ako pomôcť odbornému školstvu, hlavne v technickej oblasti, aby boli školské pracoviská dostatočne materiálne i technicky vybavené, aby nepripravovali žiakov len po teoretickej stránke. To isté platí aj o vysokoškolskom systéme. Čo sa týka štruktúry odborných predmetov, tam došlo k zmenám, ale na druhej strane naše technické univerzity zaostávajú hlavne v oblasti materiálového vybavenia, experimentálnej bázy, skúšobníctva, teda v tom, čo by si vyžadoval moderný priemysel. No a ďalšou dôležitou oblasťou je vymožiteľnosť práva. Ide o to, aby bola skutočne optimálna, aby sa problémy okolo majetkovo-právnych vzťahov nepreťahovali."

Peter KOLLÁRIK, Siemens, s.r.o. (Zväz elektrotechnického priemyslu SR):

"Podnikateľské prostredie je vždy možné zlepšovať. Treba povedať, že za posledné roky sa výrazne zlepšilo a myslím si, že v ostatných dvoch rokoch k tomu prispieva práve Republiková únia zamestnávateľov, ktorá si vytýčila za cieľ zlepšovať podnikateľské prostredie pre všetkých. Teda nehájiť len partikulárne záujmy niektorých členov či niektorých členských zväzov. Čo sa má zlepšiť? Myslím si, že je potrebný určitý garančný impulz v dynamike slovenskej ekonomiky. K tomu patrí aj podnikateľské prostredie, preto budeme veľmi pozorne sledovať kroky vlády, či idú smerom, aby to prostredie bolo ešte lepšie a podporilo podnikanie alebo či nebude treba s vládou rokovať a hovoriť o našich predstavách."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu