Vyhľadávanie:

Podpísali memorandum o porozumení

Podpísali memorandum o porozumení

U. S. Steel ostáva v Košiciach

Spoločnosť U. S. Steel ostáva v Košiciach. Túto výbornú správu pre zamestnancov U. S. Steel Košice a ich rodiny, pre mesto, región, ba i celé Slovensko, oznámili 26. marca 2013 priamo na pôde oceliarskej fabriky slovenskí vládni predstavitelia a top manažéri U. S. Steel Košice.

Miestom podpísania memoranda o porozumení, ktoré garantuje zotrvanie U. S. Steel v Košiciach a udržanie zamestnanosti na súčasnej úrovni, bola včera dopoludnia hala pozinkovne č. 3. Pod dokument sa ako prví podpísali minister financií SR Peter Kažimír a konateľ a viceprezident pre technológiu U. S. Steel Košice Vladimír Jacko, po nich minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský a minister životného prostredia SR Peter Žiga. Memorandum o porozumení svojimi podpismi na záver osvedčili predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a viceprezident U. S. Steel pre európske prevádzky a prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul, čím dokument nadobudol právnu účinnosť.

Po podpise memoranda sa k prítomným, medzi ktorými boli viceprezidenti U. S. Steel Košice, reprezentanti Odborového zväzu KOVO, riaditelia divíznych závodov, zamestnanci oceliarskej spoločnosti i početná skupina novinárov, prihovoril premiér Robert Fico.

"Chcem poďakovať za tento okamih, ktorý považujem za veľmi dôležitý nielen pre Košice, východné Slovensko, ale pre celú Slovenskú republiku. Chcel by som predtým, než poviem niečo k obsahu tejto dohody, oceniť enormné úsilie vyjednávacích tímov na strane vlády Slovenskej republiky a na strane U. S. Steel. Za vládu SR chcem osobitne poďakovať podpredsedovi vlády, ministrovi financií Kažimírovi, ministrovi životného prostredia pánovi Žigovi, ministrovi hospodárstva pánovi Malatinskému a tímom, ktoré viedli, ale mimoriadne veľký príspevok odviedli aj primátor mesta Košice pán Raši a predseda KSK pán Trebuľa.
Vláda Slovenskej republiky si plne uvedomuje význam spoločnosti U. S. Steel Košice pre región a pre slovenské hospodárstvo. Akonáhle sa ukázalo nebezpečenstvo, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu zamestnanosti v tomto regióne, bolo povinnosťou a zodpovednosťou vlády Slovenskej republiky pristúpiť na rokovanie so zahraničným investorom. Obidve strany tohto memoranda mali vážne dôvody vyjednávať a toto vyjednávanie prebiehalo niekoľko týždňov. Vláda SR naďalej čelí dôsledkom hlbokej hospodárskej krízy a najmä čelí sociálnym dopadom hospodárskej krízy v podobe vysokej miery nezamestnanosti. Niektoré krajiny, niektoré regióny majú historicky najvyššiu nezamestnanosť. Je to napríklad Česká republika alebo eurozóna ako taká. Preto akonáhle sa ukázala hrozba, že by v tejto spoločnosti s takým významom pre slovenské hospodárstvo mali byť ohrozené pracovné miesta, musela vláda Slovenskej republiky negociovať a hľadať riešenie.
Vláda SR bojuje a bude bojovať o každé jedno pracovné miesto na Slovensku. Dobré dôvody na vyjednávanie mala aj spoločnosť U. S. Steel. Výroba ocele nemá v Európe najpriaznivejšie podmienky. Sú to najmä vysoké ceny energií, prísna ochrana životného prostredia a ďalšie regulácie, ktoré nepodporujú súťaživosť a konkurencieschopnosť tohto prostredia výroby v porovnaní s inými regiónmi sveta. A keďže vláda SR chce, aby U. S. Steel naďalej pokračoval vo výrobe ocele v Košiciach, keďže vláda chce, aby naďalej tu bola vysoká miera zamestnanosti a keďže vláda Slovenskej republiky rozumie, že výroba ocele musí mať priaznivé podmienky na Slovensku, inak zo Slovenska odíde, dohodli sme sa. Dohodli sme sa na tom, že to budú predovšetkým úľavy v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia, ktoré môžu motivovať U. S. Steel, aby naďalej pokračoval vo svojej investícii na Slovensku. Niektoré úľavy majú až 15-ročnú dlhodobosť, celkovo však táto dohoda garantuje prítomnosť U. S. Steel minimálne na päť rokov, po ktorých opätovne pristúpime na prehodnotenie podmienok. Ak vládna garnitúra, ktorá rokovala v týchto týždňoch o týchto podmienkach tu bude o päť rokov, pristúpime k opätovnému prehodnoteniu týchto podmienok. Vláda Slovenskej republiky neposkytuje žiadny priamy investičný stimul zo štátneho rozpočtu. Rovnako neposkytujeme žiadne daňové prázdniny. Vytvorili sme také podmienky pre U. S. Steel Košice, aby bolo naozaj motivujúce pre nich tu zostať a naďalej produkovať oceľ. Oceňujem, že U. S. Steel sa na druhej strane zaviazal, že bude udržiavať zamestnanosť, že nepristúpi k hromadným prepúšťaniam a že je pripravený spolupracovať aj s ďalšími strategickými firmami na Slovensku, ktoré sú pre slovenské hospodárstvo životne dôležité, ako je napríklad slovenské Cargo.
Po podpísaní tohto memoranda je plne k dispozícii verejnosti. Viem, že bude skúmané pod mikroskopom. Verím a viem, že tu budú aj ľudia na Slovensku, ktorí budú spochybňovať obsah tohto memoranda, že nie je vyvážené. Ak však bolo ohrozených niekoľko tisíc pracovných miest v Košiciach, vláda Slovenskej republiky mohla postupovať len takto. Chcem poďakovať spoločnosti U. S. Steel za síce náročné rokovania, ale férové a spravodlivé. Veľmi si vážim, že sa nám podarilo zorganizovať pomerne rýchlu a náročnú cestu do Pittsburghu, kde boli posledné otvorené otázky uzavreté. Považujem podpísané memorandum za dobrú správu pre Košice, pre Slovensko, pre ľudí, ktorí tu pracujú a pre ich rodiny a vyjadrujem rovnaké potešenie, aké som cítil zo stretnutia s niektorými ľuďmi dnes po príchode do Košíc."


"Musím povedať, že vedenie spoločnosti U. S. Steel má s vládou Slovenskej republiky vždy veľmi dobré vzťahy, odo dňa, keď sme začali podnikať tu v Košiciach," konštatoval prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul. "Kulmináciou týchto dobrých vzťahov je práve dnešný deň, keď oznamujeme rozhodnutie ostať na Slovensku. Toto je skutočne vysoko kvalitná fabrika s veľmi kvalitnými pracovníkmi. Tento ceremoniál nie je len úspechom vedenia a slovenskej vlády, je to úspech pre všetkých ľudí, ktorí sú okolo nás, pre ľudí, ktorí v tejto fabrike pracujú a závisia na nej. Práca, ktorú sme odviedli počas rokovaní s ministrami a ostatnými členmi vlády, viedli k ovociu, ktoré dnes zbierame. Musím podčiarknuť, že tento deň je takisto výsledkom toho, akú dobrú prácu odvádzali naši ľudia za posledný rok, či za posledný polrok. Dosiahli sme za posledné obdobie výsledky, aké neboli schopní dosiahnuť mnohí z našich európskych konkurentov. Radi by sme nabádali politikov v Európskej únii, aby vypracovávali také podmienky a také stimuly, ktoré by pomáhali priemyslu a priemyselným sektorom v tomto regióne.

Rád by som poďakoval premiérovi Ficovi za jeho líderstvo a skutočne za veľkú pomoc v tomto procese, rád by som takisto poďakoval ministrom Malatinskému, Žigovi a Kažimírovi za vynikajúcu spoluprácu počas vyjednávaní. Takisto by som chcel poďakovať predsedovi Košického samosprávneho kraja pánovi Trebuľovi a takisto primátorovi mesta pánovi Rašimu.
Toto memorandum umožňuje našim ľuďom, našej fabrike pozerať sa dopredu, do budúcnosti. Po tom, čo preinvestujeme určité peniaze a zmodernizujeme niektoré z našich kotlov, bude mať naša spoločnosť nárok na podporu, ktorá sa vypláca ako podpora pre zelené energie. Takisto sme veľmi potešení faktom, že v Európskej únii sa začína postupne brať ohľad na potreby a úskalia, ktorým čelia mnohé priemyselné sektory. Rád by som podčiarkol jednu vec. Oceliarsky priemyslový sektor v Európe skutočne nežiada o žiadnu špeciálnu podporu, len o vytvorenie férového podnikateľského prostredia. Vzhľadom na to, že naša fabrika je vynikajúca, naši zamestnanci sú výborní, som presvedčený, že ak podmienky, ak podnikateľské prostredie bude férové, vieme konkurovať komukoľvek na svete.
Na záver by som sa rád poďakoval hádam tej najdôležitejšej skupine, a tou sú zamestnanci U. S. Steel Košice. Ste to práve vy, ktorí ste umožnili našej spoločnosti dostať sa do tohto bodu, a vy ste tí, ktorí nám pomôžete dostať sa aj do úspešnej budúcnosti."


Po skončení slávnostného aktu si účastníci prezreli prevádzku pozinkovacej linky č. 3.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...