KONTAKT  |    _eng _sk

Podpora výroby v čase krízy
           Pridané: 23.03.2009
Autor: -if-
Kategória: 12/2009

Seminár o prioritách súčasnosti

Viac ako päťdesiat účastníkov z úseku výroby, údržby, výskumu, najlepších postupov i BSCe U. S. Steel Košice diskutovalo včera, v utorok 31. marca, v šikmej zasadačke o činnosti podpory výroby v čase krízy. Seminár, ktorého cieľom bolo hľadať a nájsť odpovede na otázky čo robiť inak v čase krízy a čo nestratiť pre budúcnosť, pripravil úsek generálneho manažéra U. S. Steel Košice pre podporu výroby.

"Informovali sme sa navzájom o vízii, stratégii a prioritách, o nových projektoch, ktoré uvádzame do praxe a hľadali sme nové námety a nápady, ktoré by sme mohli aplikovať v praxi," uviedol generálny manažér pre podporu výroby Ján Vranec.

Účastníci seminára porovnávali napríklad model štíhlej údržby s údržbou v oceliarskej spoločnosti, hovorili o odhaľovaní strát v procese údržby, prezentovali nové aktivity vo výrobe a spotrebe energií, v železničnej a cestnej doprave a novú metodiku projektu úspor nákladov. V časti riadenia údržby diskutovali o riadení kapacít, mazaní a postupoch diagnostiky, pracovných príkazoch a postupoch odstraňovania porúch pre zmenovú údržbu, ktoré sledujú skrátenie prestojov a zníženie strát vo výrobe, o tom, čo to znamená, ak sa zanedbáva technický stav zariadení, ale i o module Údržba Financial 2000, možnostiach analýzy porúch a hodnotení spoľahlivosti a životnosti oceľových konštrukcií.

Okrem vízie, stratégie a cieľov účastníci podujatia analyzovali aj typy strát a vytýčili priority na šetrenie. Určili tiež úlohy manažmentu a zamestnancov.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje