Vyhľadávanie:

Podporili sme envirovzdelávanie škôlkarov

Podporili sme envirovzdelávanie škôlkarov

Jedným z projektov, ktorý získal grant v programe Spoločne pre región 2024, nesie názov Oriešky veveričky Ryšky a predložila ho organizácia Rodičovské združenie pri Materskej Škole Cottbuská 1480/34, Košice.

Veverička, s ktorou sa deti zoznámili priamo na školskom dvore, ich v tomto projekte sprevádza ročnými obdobiami, približuje sezónne javy a rozvíja ich vzťah k prírode. Učí deti niesť zodpovednosť za svoje konanie. Zámerom projektu je utvárať základy ekologického cítenia a pozitívneho vzťahu detí k prírode a životnému prostrediu. Riaditeľka MŠ Cottbuská, Zlata Antaliková, priblížila svoju prácu i myšlienku projektu:

„V školstve pracujem s deťmi už 50 rokov, ako riaditeľka materskej školy 33 rokov. Svoju prácu mám veľmi rada, nevymenila by som ju za žiadnu inú. Deťom a svojej práci sa venujem naplno a pravidelne pripravujem projekty, ktoré skvalitnia vzdelávanie a život detí v materskej škole. V minulom školskom roku to bol šport a športové aktivity, tento rok som sa zamerala na environmentálnu výchovu. Mojim cieľom je dosiahnuť zmenu
vo vedomostiach, postojoch a zručnostiach v oblasti environmentálnej výchovy u detí materskej školy ale aj rodičov detí.
Environmentálna výchova a vzdelávanie musia byť priamo prepojené s praxou a s každodenným životom detí. Preto realizujeme mimoškolské aktivity ako ekovýlety, exkurzie, brigády, súťaže, besedy. Viac pozornosti venujeme šetreniu vody, energií a recyklácii odpadu.“

A čo všetko už škôlkari stihli?
Naučili sa, ako sa vyrábať papier, ako chrániť prírodu a stromy, ale aj ako využívať bioodpad z kuchyne a školskej záhrady na kompostovanie. Starajú sa kríky na školskom dvore a v spolupyráci
s rodičmi aj o priesady vo vyvýšených záhonoch. Navštívili Centrum environmentálnej výchovy v Kokšov Bakši, vrátane spaľovne. V Botanickej záhrade UPJŠ Košice videli výstavu živých motýľov
a vďaka spolupráci s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach absolvovali prehliadku plazov a besedu o týchto zaujímavých tvoroch. V rámci projektu Zeleninkové šialenstvo sa deti pravidelne dozvedajú o správnych stravovacích návykoch a dôležitosti zdravého životného štýlu.

Čakajú ich ešte zaujímavé jesenné a zimné aktivity v prírode. Získaný grant 3 000 € je využitý na učebné pomôcky a realizáciu jednotlivých programov.

Zlata Antaliková vníma grantový program pozitívne
„Je perfektné, že U. S. Steel Košice sa zaujíma aj o svoj región a chce ochotne pomáhať ľuďom, deťom, či obciam vo svojom okolí. Množstvo vašich zamestnancov má u nás deti a financie získané z projektu tak vieme využiť aj v ich prospech.“

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...