KONTAKT  |    _eng _sk

Podporujeme športové talenty
           Pridané: 18.06.2012
Autor: -c-
Kategória: 12/2012

Už od roku 2006 realizuje spoločnosť U. S. Steel Košice program podpory mladých talentovaných športovcov zo sociálne znevýhodnených rodín Tvoja šanca hrať. Príležitosť rozvíjať svoje nadanie dostali najprv hokejisti a basketbalistky, neskôr sa k nim pripojili aj futbalisti a futbalistky. Mladým športovcom, ktorí prešli výberom, uhrádza firma klubové poplatky i časť športového výstroja.

"Počas šiestich rokov trvania programu prišlo na adresu U. S. Steel Košice dovedna 470 žiadostí o podporu mladých športovcov. Nie všetci žiadatelia však vyhoveli stanoveným kritériám, na ktoré dozerá komisia zložená z trénerov a zástupcov spoločnosti. Okrem veku zohrávajú dôležitú úlohu pri výbere talent, fyzické predpoklady a zdatnosť, ďalej sociálne pomery rodiny žiadateľa a tiež vyhovujúce školské výsledky," uviedla Eva Svrčeková z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy. "Od roku 2006 sme tak podporili 361 chlapcov a dievčat. Z nich bolo 237 hokejových talentov, 103 basketbalistiek a 21 futbalistov."

Program podpory bude pokračovať aj v období školského roka 2012/2013, nič sa nemení ani na kritériách výberu. Žiadosti majú k dispozícii tréneri, formulár, ako aj podrobnejšie informácie o programe záujemcovia nájdu na www.usske.sk/sport. Vyplnené žiadosti spolu s ďalšími potrebnými dokumentmi treba doručiť priebežne, najneskôr však do 18. júna 2012, a to buď v zalepenej obálke odovzdať trénerovi alebo poslať na adresu U. S. Steel Košice, s.r.o., útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy, 044 54 Košice.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu