Vyhľadávanie:

Pohľad na prácu a život z inej perspektívy

Pohľad na prácu a život z inej perspektívy

Absolventi Technickej univerzity v Košiciach o svojej alma mater

Štatistiky hovoria za všetko. V spoločnosti U. S. Steel Košice dnes pracuje 1 404 absolventov ôsmich fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Sú medzi nimi ekonómovia, výskumníci, vývojári, programátori, analytici, operátori, metalurgovia, strojári, stavbári, technológovia, ktorí dnes vo fabrike zastávajú rôzne posty. Od majstrov, cez vedúcich prevádzok, riaditeľov závodov, generálnych manažérov až po viceprezidentov spoločnosti. Vo firme máme najviac absolventov strojníckej fakulty, bezmála päťsto, po nej nasleduje hutnícka fakulta s 379 absolventmi a treticu naj uzatvára fakulta elektrotechniky a informatiky s 252 absolventmi. Oslovili sme niektorých z nich a položili im rovnakú otázku: Čím vás vyzbrojila do života vaša alma mater - Technická univerzita v Košiciach? A tu sú ich odpovede.

Marcel NOVOSAD, generálny manažér pre prvovýrobu: "Určite ma vyzbrojila vedomosťami, ktoré dodnes využívam a ďakujem hlavne docentke Komorovej, profesorom Imrišovi a Mihalicovi, ktorí mi dali perfektné základy termodynamiky a oceliarstva. Dodnes, keď mi nie je niečo jasné, siahnem po vedomostiach hlavne od nich."

Adrián KOZMA, majster výroby a renovácie náhradných dielcov valcovní: "Dala mi pohľad na prácu a život z inej perspektívy, byť otvo-rený novým veciam, situá­ciám a hlavne byť flexibilný. Tak, ako ťažko bolo na skúškach, tak o to je teraz jednoduchšie sa prebíjať každodennými situáciami a problémami, s ktorými sa stretávam v práci aj doma. Absolvovanie košickej TU bolo jednoznačne správnym krokom v mojom živote."

Gejza RUSŇÁK, koordinátor chémie a odsírenia DZ Koksovňa: "Rozšírila môj obzor, vyzbrojila ma po získaných praktických skúsenostiach na pracovisku aj teoretickými a vedeckými poznatkami v oblasti môjho odboru. V rámci doktorandskej práci som sa zasvätil aj do oblasti výskumu a nových trendov v koksárenstve. Vedomosti využívam pri plnení mojich pracovných úloh a pri riešení vzniknutých problémov. Cítim sa istejší pri odborných debatách, a myslím si, že v mojom odbore som uznávaný."

Henrich KLAJBER, riaditeľ DZ Údržba: "Predovšetkým mi dala kvalitné technické vzdelanie. Vedomosti, s ktorými som sa vedel uplatniť v praxi a ktoré boli dobrým základným kameňom na ktorom sa dalo ďalej budovať. Vedomosti nadobudnuté počas môjho štúdia na Technickej univerzite v Košiciach využívam v mojom pracovnom procese aj v súčasnosti. V neposlednom rade mi dalo aj pekné spomienky na pedagógov, ktorí nám v maximálnej miere odovzdávali svoje teoretické vedomosti vyšperkované praktickými skúsenosťami. Samozrejme, štúdium mi dalo aj nové priateľstvá, ktoré si stále udržiavam."

Helena ONDEJKOVÁ, Senior Information Architect, BSC Europe: "Štúdium na elektrotechnickej fakulte v odbore technická kybernetika mi dalo vynikajúci teoretický základ. Od ukončenia školy pracujem v odbore, ktorý som študovala. Získané znalosti mi uľahčili rozbeh, vedela som lepšie porozumieť tomu, s čím som sa v práci stretla. Absolvovala som veľa predmetov, ktorých obsah som v praxi nikdy nevyužila, naučili ma však analyticky myslieť, vedieť problém logicky riešiť a to využívam dodnes."

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...