Vyhľadávanie:

Pomoc aj pre hendikepované deti

Pomoc aj pre hendikepované deti

Nadácia U. S. Steel Košice plní ušľachtilý cieľ

Sú fyzicky slabší a hendikepovaní. Ťažko telesne a viacnásobne postihnutí ľudia to nemajú v živote ľahké. Tobôž deti, vrátane žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 97 v Košiciach, nie.

"Vyvíjame viacero aktivít, organizujeme rôzne podujatia a aktivity s jediným cieľom - pomôcť, v rámci svojich možností," vraví riaditeľka Spojenej školy na Opatovskej ceste 97 v Košiciach Mária Čabalová, "deťom s telesným postihnutím. V súčasnosti navštevuje školu 240 žiakov, z toho až šesťdesiat percent zo sociálne znevýhodneného prostredia."

Jednou z ciest, ako postihnutým deťom umožniť kvalitnejšie vzdelávanie a výmenu skúseností so svojimi rovesníkmi, je zapájanie sa do rôznych projektov. "Jedným z nich je napríklad projekt Mládež v akcii, do ktorého sú zapojené štyri krajiny - Slovensko, Holandsko, Nemecko a Česká republika. Veľmi si ho ceníme. Naši žiaci sa vďaka nemu môžu dostať do zahraničia, dozvedieť sa, aké typy škôl pre deti s telesným postihnutím majú v iných krajinách, ako tam môžu pokračovať vo vzdelávaní, ako im pomáha škola v ich ďalšom uplatnení sa v živote."

Nie je to pochopiteľne jediný projekt, ktorým deti na Opatovskej ceste žijú. Už tretí rok majú úzke kontakty s partnerskou školou v Rösrathe, s ktorou veľmi dobre spolupracujú. "Teraz sa cez projekt Comenius snažíme získať finančné prostriedky na ďalšie vzdelávanie. Jeho výsledkom má byť zhotovenie multilingvistického slovníka a takisto zdokonalenie sa v cudzom jazyku, konkrétne v nemčine a angličtine," približuje ďalšiu zaujímavú aktivitu Mária Čabalová. Dodáva, že slovník bude obrázkový a bude určený aj pre ťažko hovoriace deti, ktoré sa pomocou symbolu - z obrázku dokážu dorozumievať. Už na budúci mesiac privítajú deti svojich rovesníkov s Rösrathu doma v Košiciach, v novembri sa zasa vydajú za nimi do Nemecka oni. Chodievajú tiež aj do Katovíc, do Poľska, kde prebiehajú súťaže hendikepovaných detí vo varení. Úloha je jednoduchá - súťažiaci majú uvariť tradičné jedlo, typické pre tú ktorú krajinu. "Naposledy sme varili bryndzové halušky, v tomto roku sme sa rozhodli pre pirohy," prezrádza Mária Čabalová s úsmevom. Netají, že účasť na tejto, ale aj ďalších aktivitách detí, tak v zahraničí ako aj doma, a tiež dostatok adekvátnych kompenzačných pomôcok pri vyučovaní veľmi závisí od finančných prostriedkov. Aj preto sa Nadácia U. S. Steel Košice rozhodla podporiť zo zaslaných dvoch či troch percent zo zaplatenej dane na jej účet práve hendikepované deti.

Už teraz sa ale tešia na súťaž Rallye Opatovská - Žiť na plný plyn, ktorej šestnásty ročník sa uskutoční, ako sa už stalo zvykom, v júni. Presnejšie 6. júna. "Pripravujeme toto podujatie vždy v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice a inak tomu nebude ani v tomto roku. Veľmi si túto podporu ceníme," konštatuje riaditeľka školy.

Urobme správnu vec - Pomôžme pomáhať

Ak si spomedzi subjektov oprávnených prijať dve alebo tri percentá zo zaplatenej dane z vašich minuloročných príjmov vyberiete Nadáciu U. S. Steel Košice, postupovať môžete rovnako ako v minulom roku. Stačí vyplniť Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré dostal s výplatným vrecúškom v marcovom výplatnom termíne každý zamestnanec a odovzdať ho najneskôr do 20. apríla 2013 svojej mzdovej účtovníčke.

Ak rozhodnete pre iný subjekt, iný bude aj postup. Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti musíte doručiť na príslušný daňový úrad sami.

V prípade, že si daňové priznanie budete podávať sami a chcete Nadáciu U. S. Steel Košice podporiť, isto vám poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: Košice 044 54, Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...