Vyhľadávanie:

Pomôžme našim kolegom

Pomôžme našim kolegom

Zbierka pokračuje, žiadosti o podporu do 15. augusta

Dobrovoľná zbierka medzi košickými hutníkmi, ktorú v uplynulých dňoch s cieľom pomôcť našim kolegom z U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností pri likvidácii následkov ničivých záplav, vyhlásilo vedenie spoločnosti U. S. Steel Košice v spolupráci s Radou odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice, pokračuje. Do 23. júla 2010 môže do dobrovoľnej zbierky prispieť zrážkou zo mzdy každý zo zamestnancov firmy, a to 5 eurami, prípadne inou sumou, čo potvrdí svojím podpisom na osobitnom formulári, ktorý je k dispozícii na každom pracovisku.

O konkrétnej podpore rozhodne Sociálna komisia U. S. Steel Košice, s.r.o., v ktorej sú zastúpení aj členovia odborovej organizácie. Pri rozdeľovaní výťažku finančnej zbierky bude brať do úvahy rozsah poškodenia obytných priestorov, rodinné zázemie a sociálnu situáciu. Darované finančné prostriedky bude možné použiť na zadováženie stavebného materiálu na rekonštrukciu a opravy domov, prípadne bytov, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kúpu základného vybavenia domácností, vrátane elektrospotrebičov. Finančná podpora nebude poskytovaná na opravu zaplavených pivníc, suterénov, garáží, dvorov, záhrad, polí a podobne.

Pripomíname, že o poskytnutie podpory treba písomne požiadať. Formulár žiadosti je prístupný na titulnej strane intranetu. K žiadosti, ktorú treba dať potvrdiť obecným úradom a podpísať výlučne starostom obce, treba ešte priložiť fotodokumentáciu poškodeného domu alebo bytu, a to exteriéru i interiéru, kópiu listu vlastníctva domu alebo bytu starú maximálne jeden rok a predbežné vyčíslenie škôd. Dokumenty treba doručiť najneskôr do 15. augusta 2010 na adresu: U. S. Steel Košice, s.r.o., GM pre motiváciu a vzťahy s odborovými organizáciami, odd. mimomzdová motivácia, 044 54 Košice. Prípadné informácie na tel.: 3 4949, 0917 952 804, alebo 3 9469, 0917 704 672.

O využití výťažku z dobrovoľnej zbierky a pridelených finančných prostriedkoch budeme v Oceli východu informovať.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...