KONTAKT  |    _eng _sk

Pomôžme našim kolegom
           Pridané: 05.07.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 14/2010

Zbierka pokračuje, žiadosti o podporu do 15. augusta

Dobrovoľná zbierka medzi košickými hutníkmi, ktorú v uplynulých dňoch s cieľom pomôcť našim kolegom z U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností pri likvidácii následkov ničivých záplav, vyhlásilo vedenie spoločnosti U. S. Steel Košice v spolupráci s Radou odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice, pokračuje. Do 23. júla 2010 môže do dobrovoľnej zbierky prispieť zrážkou zo mzdy každý zo zamestnancov firmy, a to 5 eurami, prípadne inou sumou, čo potvrdí svojím podpisom na osobitnom formulári, ktorý je k dispozícii na každom pracovisku.

O konkrétnej podpore rozhodne Sociálna komisia U. S. Steel Košice, s.r.o., v ktorej sú zastúpení aj členovia odborovej organizácie. Pri rozdeľovaní výťažku finančnej zbierky bude brať do úvahy rozsah poškodenia obytných priestorov, rodinné zázemie a sociálnu situáciu. Darované finančné prostriedky bude možné použiť na zadováženie stavebného materiálu na rekonštrukciu a opravy domov, prípadne bytov, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kúpu základného vybavenia domácností, vrátane elektrospotrebičov. Finančná podpora nebude poskytovaná na opravu zaplavených pivníc, suterénov, garáží, dvorov, záhrad, polí a podobne.

Pripomíname, že o poskytnutie podpory treba písomne požiadať. Formulár žiadosti je prístupný na titulnej strane intranetu. K žiadosti, ktorú treba dať potvrdiť obecným úradom a podpísať výlučne starostom obce, treba ešte priložiť fotodokumentáciu poškodeného domu alebo bytu, a to exteriéru i interiéru, kópiu listu vlastníctva domu alebo bytu starú maximálne jeden rok a predbežné vyčíslenie škôd. Dokumenty treba doručiť najneskôr do 15. augusta 2010 na adresu: U. S. Steel Košice, s.r.o., GM pre motiváciu a vzťahy s odborovými organizáciami, odd. mimomzdová motivácia, 044 54 Košice. Prípadné informácie na tel.: 3 4949, 0917 952 804, alebo 3 9469, 0917 704 672.

O využití výťažku z dobrovoľnej zbierky a pridelených finančných prostriedkoch budeme v Oceli východu informovať.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu