Vyhľadávanie:

Pomôžme pomáhať

Pomôžme pomáhať

Nadácia U. S. Steel Košice môže plniť svoje ušľachtilé poslanie aj vďaka nám

Každý z nás sa môže pričiniť o dobro v prospech iných, podporiť realizáciu verejno-prospešných projektov, rozvoj zdravotníctva, športových, kultúrnych, humanitných alebo vzdelávacích aktivít. To všetko prostredníctvom dvoch i troch percent zo zaplatenej dane z našich príjmov, ktoré darujeme oprávneným organizáciám a inštitúciám na tento účel. O našu priazeň sa v tomto roku uchádza aj Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá už trinásť rokov transparentným spôsobom pomáha realizovať verejnoprospešné aktivity i vďaka finančným príspevkom z daní zamestnancov.

„Nadácia U. S. Steel Košice podporí zo zaslaných finančných prostriedkov deti zamestnancov spoločnosti zaradené do športových a vzdelávacích projektov, detské domovy, domovy na pol ceste v Prešove a Košiciach a ďalšie projekty“ uviedla správkyňa nadácie Slávka Tvrdoňová.

Ak ste sa rozhodli pomôcť Nadácii U. S. Steel Košice v uskutočňovaní jej zámerov, vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré nájdete aj s predtlačenými údajmi nadácie na intranete, v stojanoch Ocele východu a na vrátniciach, a odovzdajte ho svojej mzdovej účtovníčke najneskôr do 22. apríla 2016.

Všetkým záujemcom o podporu určite poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov:
Nadácia U. S. Steel Košice

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Právna forma:
nadácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
35549891

V prípade, že sa rozhodnete pre iný subjekt, musíte vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, doručiť na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska sami.                                     

 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...