KONTAKT  |    _eng _sk

Pomôžme pomáhať
           Pridané: 03.02.2016
Autor: -c-
Kategória: Komunita

Nadácia U. S. Steel Košice môže plniť svoje ušľachtilé poslanie aj vďaka nám

Každý z nás sa môže pričiniť o dobro v prospech iných, podporiť realizáciu verejno-prospešných projektov, rozvoj zdravotníctva, športových, kultúrnych, humanitných alebo vzdelávacích aktivít. To všetko prostredníctvom dvoch i troch percent zo zaplatenej dane z našich príjmov, ktoré darujeme oprávneným organizáciám a inštitúciám na tento účel. O našu priazeň sa v tomto roku uchádza aj Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá už trinásť rokov transparentným spôsobom pomáha realizovať verejnoprospešné aktivity i vďaka finančným príspevkom z daní zamestnancov.

„Nadácia U. S. Steel Košice podporí zo zaslaných finančných prostriedkov deti zamestnancov spoločnosti zaradené do športových a vzdelávacích projektov, detské domovy, domovy na pol ceste v Prešove a Košiciach a ďalšie projekty“ uviedla správkyňa nadácie Slávka Tvrdoňová.

Ak ste sa rozhodli pomôcť Nadácii U. S. Steel Košice v uskutočňovaní jej zámerov, vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré nájdete aj s predtlačenými údajmi nadácie na intranete, v stojanoch Ocele východu a na vrátniciach, a odovzdajte ho svojej mzdovej účtovníčke najneskôr do 22. apríla 2016.

Všetkým záujemcom o podporu určite poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov:
Nadácia U. S. Steel Košice

Sídlo:
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Právna forma:
nadácia

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO):
35549891

V prípade, že sa rozhodnete pre iný subjekt, musíte vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, doručiť na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska sami.                                     

 

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá