KONTAKT  |    _eng _sk

Pomôžme pomáhať tam, kde treba
           Pridané: 24.02.2014
Autor: -c-
Kategória: 04/2014

Pomáhať tam, kde treba, môže každý z nás, ak sa rozhodne poukázať svoje dve alebo tri percentá zo zaplatenej dane z minuloročných príjmov vybranej nadácii, občianskemu združeniu či inej neziskovej organizácii. O priazeň železiarov sa aj v tomto roku uchádza Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá v priebehu svojej existencie pomohla realizovať stovky rôznorodých verejno-prospešných projektov a podporila mnohé inštitúcie a ľudí v zložitej životnej situácii.

Ak si spomedzi iných oprávnených subjektov vyberiete Nadáciu U. S. Steel Košice a rozhodnete sa jej venovať svoje dve, alebo, ak ste v zdaňovacom období vykonávali dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej štyridsať hodín tri percentá, postup sa nemení ani v tomto roku. V marcovom výplatnom termíne dostane každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie. Treba ho vyplniť a a odovzdať najneskôr do 22. apríla 2014 svojej mzdovej účtovníčke.

Ak sa rozhodnete pre iný subjekt, postup bude odlišný. Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti musíte doručiť na príslušný daňový úrad v mieste svojho bydliska sami.

Tým, ktorí si daňové priznanie budú podávať sami a chcú Nadáciu U. S. Steel Košice podporiť, poslúžia nasledovné údaje.

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: Košice 044 54, Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2