KONTAKT  |    _eng _sk

Pomôžme pomáhať
           Pridané: 12.03.2012
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 05/2012

Nadácie U. S. Steel Košice Slávkou Tvrdoňovou

Už ste sa rozhodli, komu pomôžete svojimi dvomi percentami? O priazeň nás všetkých sa aj v tomto roku uchádza Nadácia U. S. Steel Košice.

"Ani sa nechce veriť, že si Nadácia U. S. Steel Košice pripomenie v tomto roku už desiate výročie svojho založenia. Svojmu cieľu - pomáhať regiónu východného Slovenska a jeho obyvateľom, ostala verná doteraz, pričom podporuje celý rad verejnoprospešných aktivít vo viacerých oblastiach. Spomenúť možno zdravotníctvo, školstvo, vedu, vzdelanie, sociálnu, humanitárnu, charitatívnu, či kultúrnu oblasť, ochranu a tvorbu životného prostredia, pomoc jednotlivcom i skupine ľudí, ktorí sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, podporu mládeže, telovýchovy a športu. Od začiatku svojej existencie už pomohla mnohým inštitúciám i ľuďom s ťažkým osudom a v zložitej životnej situácii. Dovedna podporila takmer sedemsto projektov. Vezmime si len zdravotníctvo. V priebehu deviatich rokov prispela nadácia na zakúpenie desiatok zdravotníckych pomôcok, prístrojov a zariadení, ktoré dodnes slúžia zamestnancom spoločnosti U. S. Steel Košice, ich rodinným príslušníkom, Košičanom i obyvateľom celého regiónu. Každý, kto sa na konci roka dobrovoľne zapojil do firemných finančných zbierok medzi zamestnancami vie, že nadácia, rovnako ako spoločnosť U. S. Steel Košice, znásobila ich výťažok. Pričinila sa tiež o realizáciu vyše sto päťdesiatich projektov zameraných na sociálnu, humanitárnu a charitatívnu oblasť a viac než štyroch stoviek projektov v oblasti školstva, vedy či vzdelania. Všetky priniesli úžitok mnohým ľuďom. A to je aj náš zámer do budúcnosti, cesta, ktorou sa mieni nadácia naďalej uberať. Pomôcť jej pomáhať tým, ktorí to potrebujú, môže každý z nás," uviedla správkyňa Nadácie U. S. Steel Košice Slávka Tvrdoňová.

Nadácia U. S. Steel Košice plní svoj ušľachtilý cieľ otvoreným a transparentným spôsobom. O 2 percentá zo zaplatenej dane fyzických osôb sa uchádza aj v tomto roku. Zo zaslaných finančných prostriedkov podporí liečbu malých onkologických pacientov a verejnoprospešné aktivity v zdravotníctve, školstve, vede, kultúre, športe a charite.

Ak ste si spomedzi oprávnených subjektov vybrali Nadáciu U. S. Steel Košice, stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré dostane každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom v marcovom výplatnom termíne a odovzdáte ho najneskôr do 20. apríla 2012 svojej mzdovej účtovníčke.

Nasledovné údaje poslúžia tým, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami:

  • Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
  • Sídlo: Košice - Šaca, 044 54, Vstupný areál U. S. Steel
  • Právna forma: nadácia
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

Postupovať treba inak, ak sa rozhodnete pre iný subjekt. Vtedy vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručíte na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska sami. V obidvoch prípadoch musíte prevzatie tlačiva - Potvrdenie o zaplatení dane podpísať v daňovom vyhlásení vo vašej mzdovej učtárni.
Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021