Vyhľadávanie:

Pomôžme pomáhať

Pomôžme pomáhať

Nadácia U. S. Steel Košice podporí aj liečbu malých onkologických pacientov

Štatistiky varujú. Onkologické ochorenia sú jednou z najčastejších príčin smrti Európanov. A na Slovensku? Nebezpečné diagnózy pribúdajú, ročne je to až vyše dvadsať tisíc prípadov. Rakovina si nevyberá, trpia na ňu aj deti, u ktorých sú zhubné ochorenia po otravách a úrazoch druhým dôvodom ich úmrtia. Odborníci sa zhodujú v jednom. Dnes, vďaka novým, moderným a účinným medicínskym postupom sa dajú onkologické ochorenia, aj keď je to finančne náročné, zdarne liečiť. Pre úspešnosť liečby je však mimoriadne dôležitá jej včasnosť.

Aj to sú dôvody, prečo chce Nadácia U. S. Steel Košice zo zaslaných dvoch percent zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb na jej účet podporiť okrem verejnoprospešných aktivít v zdravotníctve, školstve, vede, kultúre, športe a charite aj liečbu malých onkologických pacientov.

Ak sa pre ňu rozhodnete, stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi nadácie, ktoré dostal každý zamestnanec spolu s výplatným vrecúškom v marcovom výplatnom termíne a odovzdáte ho najneskôr do 20. apríla 2012 svojej mzdovej účtovníčke.

Nasledovné údaje poslúžia tým, ktorí si budú podávať daňové priznanie sami:

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: 044 54 Košice Vstupný areál U. S. Steel
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35549891

Ak sa však rozhodnete pre iný subjekt, musíte postupovať inak. Vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručíte na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska sami. V obidvoch prípadoch musíte prevzatie tlačiva - Potvrdenie o zaplatení dane podpísať v daňovom vyhlásení vo vašej mzdovej učtárni.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...