Vyhľadávanie:

Pomôžme pootvoriť dvere

Pomôžme pootvoriť dvere

Dnes je Svetový deň informovanosti o autizme

Vývojová porucha, ktorá preniká celou osobnosťou človeka. Postihuje oblasť sociálnej interakcie a sociálnych vzťahov, komunikáciu a rečové schopnosti, predstavivosť, ale i všeobecné prejavy správania. Tak v krátkosti charakterizujú odborníci jedno z najzávažnejších ochorení - autizmus, ktoré postihuje všetkých ľudí. Bez ohľadu na rasu, náboženstvo, sociálno-ekonomické postavenie či geografickú polohu. Jeho výskyt narastá na celom svete. Napríklad v USA podľa posledných štatistických prieskumov je autistom jeden z 94 narodených chlapcov. A u nás?

Dostupné údaje hovoria o približne štyristo autistoch v regióne východného Slovenska, konštatuje Iveta Petíková, hutníčka, ktorá sa aktívne zasadzuje o pomoc rodinám starajúcim sa o svojho autistického člena. Kým sa táto porucha u dieťaťa s konečnou platnosťou diagnostikuje, rodičia prechádzajú pri objavení prvotných príznakov veľkým trápením. Navštevujú rôznych špecialistov, striedajú jednu ambulanciu za druhou...

Príčina tejto poruchy stále totiž nie je jasná, aj keď najnovšie výsledky výskumu poukazujú na to, že autizmus je genetická choroba, spôsobuje ju spontánna mutácia génov a prenáša sa na deti starších rodičov. Prejavy sú u každého dieťaťa iné, nie je možné nájsť dvoch rovnakých autistov. A keď je už diagnóza jasná, rodičia ostanú bezradní. Čo ďalej? Autizmus sa zatiaľ liečiť nedá, no vo svete existuje množstvo terapií na zmiernenie následkov tohto postihnutia. Rodičia sú často donútení vzdať sa svojej práce, ostať doma, nerealizujú sa, všetok voľný čas venujú svojmu autistickému dieťaťu, čo má negatívny vplyv nielen na samotného rodiča, ale aj na celú rodinu a jej okolie. Nemajú dostatok času plnohodnotne sa venovať ostatným členom rodiny, ich pohyb je často obmedzený len na úzky okruh rodiny a známych a s tým všetkým súvisí aj nadmerné fyzické a psychické zaťaženie, nedostatok finančných prostriedkov a obava o budúcnosť dieťaťa.

V regióne východného Slovenska zatiaľ absentuje zariadenie, ktoré by sa problematike autizmu venovalo komplexne. Aspoň čiastočnú pomoc rodičom autistických detí poskytujú dve občianske združenia - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA - K a Občianske združenie Nádej pre autistov, ktorého predsedníčkou je Iveta Petíková.

Naším spoločným dielom je založenie jedinečného Autistického centra Rubikon n.o. s pôsobnosťou pre celý východoslovenský región. Svoju činnosť začne v septembri tohto roku v budove ZŠ v Myslave, ktorú nám prenajalo Mesto Košice, vraví I. Petíková, ktorá je zároveň členkou dozornej rady tejto neziskovej organizácie. Cieľom Autistického centra Rubikon n.o. je zabezpečiť celoživotnú starostlivosť a služby pre občanov s autizmom a ich rodinám. Od septembra 2008 začne svoju činnosť špeciálna MŠ, špeciálna ZŠ, praktická škola, školská družina a školská jedáleň, ku ktorým postupne pribudnú ďalšie subjekty, ako chránené bývanie, denný stacionár, domov sociálnych služieb, zdravotná rehabilitácia. Aj mimoškolské aktivity, ktoré by mali byť zamerané na rôzne terapie pomáhajúce pri rozvoji autistov. Takými sú napríklad arteterapia, muzikoterapia, kanisterapia, hipoterapia, ergoterapia, fyzioterapia... Zároveň bude centrum poskytovať aj poradenskú, konzultačnú, lektorskú činnosť a spolupracovať s lekármi tých medicínskych odborov, ktoré súvisia s diagnózou autizmu.

Dnešný deň, 2. apríl, sa na základe uznesenia Valného zhromaždenia OSN stal Svetovým dňom informovanosti o autizme. Pomôžme aj my otvoriť dvere autistom a ich rodinám.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...