Vyhľadávanie:

Pomôžme sami sebe!

Pomôžme sami sebe!

Do 30. marca tohto roku má každý z nás možnosť rozhodnúť sa, ktorému oprávnenému subjektu daruje dve percentá zo zaplatenej dane za rok 2003. Jedným z nich je aj Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá bola založená s cieľom podporovať región Košíc v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a humanity.

Zamestnanci spoločnosti, ktorí majú prístup na intranet nájdu vzory tlačív Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkoch na adrese www.intranet.usske.sk/HR/Salary/aktuality.htm (stránka odboru Mzdové záležitosti - aktuality).

Vo vyhlásení o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 percentám zaplatenej dane treba uviesť okrem vašich osobných údajov, sumy a zdaňovacieho obdobia aj prijímateľa. V centrálnom zozname prijímateľov je Nadácia U. S. Steel Košice registrovaná pod poradovým číslom 3027. Ak ste sa rozhodli venovať práve jej dve percentá zo zaplatenej dane, tu sú potrebné údaje:

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35549891

Tí zo zamestnancov, ktorí nemajú prístup na intranet, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi o nadácii U. S. Steel Košice dostanú prostredníctvom personálneho útvaru. Odvedený podiel zo zaplatenej dane bude použitý na nákup konkrétneho zdravotníckeho prístroja, ktorý bude slúžiť zamestnancom U. S. Steel Košice a ich rodinným príslušníkom.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...