KONTAKT  |    _eng _sk

Pomôžme sami sebe!
           Pridané: 08.03.2004
Autor: Ľudmila KNĚŽSKÁ
Kategória: 10/2004

Do 30. marca tohto roku má každý z nás možnosť rozhodnúť sa, ktorému oprávnenému subjektu daruje dve percentá zo zaplatenej dane za rok 2003. Jedným z nich je aj Nadácia U. S. Steel Košice, ktorá bola založená s cieľom podporovať región Košíc v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a humanity.

Zamestnanci spoločnosti, ktorí majú prístup na intranet nájdu vzory tlačív Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmu fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných pôžitkoch na adrese www.intranet.usske.sk/HR/Salary/aktuality.htm (stránka odboru Mzdové záležitosti - aktuality).

Vo vyhlásení o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 percentám zaplatenej dane treba uviesť okrem vašich osobných údajov, sumy a zdaňovacieho obdobia aj prijímateľa. V centrálnom zozname prijímateľov je Nadácia U. S. Steel Košice registrovaná pod poradovým číslom 3027. Ak ste sa rozhodli venovať práve jej dve percentá zo zaplatenej dane, tu sú potrebné údaje:

Obchodné meno alebo názov: Nadácia U. S. Steel Košice
Sídlo: Vstupný areál U. S. Steel Košice, 044 54 Košice
Právna forma: nadácia
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35549891

Tí zo zamestnancov, ktorí nemajú prístup na intranet, Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s predtlačenými údajmi o nadácii U. S. Steel Košice dostanú prostredníctvom personálneho útvaru. Odvedený podiel zo zaplatenej dane bude použitý na nákup konkrétneho zdravotníckeho prístroja, ktorý bude slúžiť zamestnancom U. S. Steel Košice a ich rodinným príslušníkom.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu