KONTAKT  |    _eng _sk

Pomôžme zriadiť detské audiocentrum
           Pridané: 26.10.2018
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: Zamestnanci

Oddelenie ORL Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach disponuje šikovným tímom lekárov

Viete si čo i len na okamih predstaviť svoj život v absolútnom tichu? Aké to je, žiť vo svete bez zvukov, nepočuť vôbec nič alebo len veľmi slabo, či s pomocou prístroja? Vedeli by ste sa vcítiť do situácie dieťaťa, ktoré prišlo o jeden z najdôležitejších ľudských zmyslov pre chorobu či úraz? Alebo nikdy „neokúsilo“ akúkoľvek tóninu...? Dá sa to vôbec? Primár Andrej Koman, ktorý vedie oddelenie ORL v košickej detskej fakultnej nemocnici sa s takými chlapcami a dievčatami stretáva denno-denne. Vie, aké krehké je zdravie, ale aj to, ako takýmto deťom pomôcť... A mnohí rodičia len velebia rozvoj medicínskej vedy, ktorá dnes dokáže priam zázraky.

„Príčiny ohluchnutia bývajú rôzne. Môže sa tak stať po prekonaní bakteriálnych aj infekčných ochorení, ktoré bývajú medzi deťmi veľmi časté,  Na­príklad meningitída môže spôsobiť hluchotu  aj do troch týždňov po zaimplantovaní, ale k poškodeniam sluchu môže dôjsť aj po kiahňach či osýpkach alebo celkom nepredvídateľne po akejkoľvek viróze. Sú tu aj náhle ohluchnutia, ktoré sa stanú po úrazoch alebo autonehodách a tiež toxické poškodenia  sluchových orgánov, a to buď chemickými vplyvmi zvonku alebo napríklad v prípade onkologických detí aj po liekoch.  Ak sa problém odhalí do troch dní, je tu možnosť zvratu. Preto je rýchlosť diagnostiky v tejto oblasti často veľmi podstatná. Teda mimoriadne dôležité je nielen to, či poruchu zistíme, ale aj ako rýchlo dokážeme pomôcť,“ približuje v krátkosti dôvody, ktoré môžu aj dospelého človeka doviesť  do sveta ticha Andrej Koman, primár oddelenia otorinolaryn­gológie v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach, kde sa kvalitný tím skúsených krčných lekárov špecializuje  na liečbu novorodencov, dojčiat, detí a adolescentov s ochoreniami orgánov sluchu, nosa, hltana a krku.  Významné pokroky tu dosiahli aj v oblasti liečby porúch sluchu, ktoré dokážu diagnostikovať a liečiť na vysokej úrovni.

„Cez naše oddelenie prechádzajú aj všetky novonarodené deti z povinného skríningu. Mesačne vyšetríme štyridsať až päťdesiat nových  pacientov s nevybavenými sluchovými orgánmi z celého regiónu. Tu sa ich diagnostika dokončí, pomocou špičkových prístrojov, ktoré máme k dispozícii, vieme sluchovú poruchu u dieťaťa buď potvrdiť alebo vylúčiť. A ak ju dieťa má, absolvuje na našom oddelení ďalšie kolo vyšetrení,“ konštatuje Andrej Koman. Zároveň zdôrazňuje, aké dôležité je overiť získané výsledky v praxi. Dieťa zvyčajne dostane načúvací aparát, vo zvukotesnej miestnosti potom majú lekári sledovať jeho reakcie na zvuky, podnety presne stanovenej intenzity, aby zistili,  či je načúvací prístroj dobre nastavený. Ide o veľmi citlivé vyšetrenia, ktorých základom sú nielen kvalitná prístrojová technika, ale aj zvukotesná, odhlučnená miestnosť.

Primár  Andrej Koman netají, že zriadenie moderného audiocentra, o ktoré sa usilujú, by bolo pre malých pacientov veľkým prínosom. Jeho súčasťou má byť aj možnosť vyšetrenia sluchu detí reproduktormi z viacerých smerov, ktoré pomôžu odhaliť, či dieťa správne reaguje na intenzitu zvuku, či má tzv. smerové počutie, či má načúvací aparát správne nakalibrovaný. Dôležitá je ďalej  zvukotesná audio­metrická kabína, ktorá dovolí  ešte hlbšie zameranie zvuku v absolútne tichom prostredí bez rušenia vonkajšími podnetmi, špeciálne prístroje súvisiace s meraniami  a tiež vyšetrovacie kreslo. „V audiocentre by dieťa dostalo komplexnú starostlivosť - od úvodného vyšetrenia až po meranie a jeho vyhodnotenie. Navyše, v tomto priestore bude miesto aj pre špecializovaného inžiniera, ktorý bude kontrolovať nastavenie načúvacích prístrojov prostredníctvom počítačovej techniky,“ vysvetľuje primár.

Zatiaľ takýmto audiocentrom s dobre vybavenou zvukotesnou miestnosťou disponujú len v Bratislave, kam dvakrát do roka merajú cestu aj malí pacienti z nášho regiónu. Prídu do hlavného mesta, absolvujú meranie a vrátia sa s výsledkom do Košíc, kde im načúvacie prístroje prestavia. Takto košickí lekári overujú nielen deti s načúvacími aparátmi, ale aj s kochleárnymi implantátmi. Radi by mali všetko „doma“ pod jednou strechou, aby mohli spolu s inými odborníkmi v oblasti pediatrie, logopédie či psychológie poskytnúť chorým deťom kvalitnú komplexnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste.             

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok