Vyhľadávanie:

Odborníci o životnom prostredí

Odborníci o životnom prostredí

Skupina odborníkov vedená Milošom Grajcarom, riaditeľom odboru obchodovania s emisiami zo sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia navštívili  prvovýrobu  a videli tak závod plynulého odlievania ocele na Oceliarni 1, hlavný dispečing energetiky a teplú valcovňu. Pozreli si tiež finalizujúce prevádzky, akou je pozinkovňa číslo 3, ktorá produkuje plechy pre automobilový priemysel. Návštevníci z ministerstva sa zhodli na tom, že U. S. Steel Košice je jednou z najkomplexnejších prevádzok na Slovensku z hľadiska problematiky skleníkových plynov  a je dobré poznať existujúce technické možnosti a limity ich znižovania. Oboznámili sa aj s prevádzkou zariadení na riadenie kvality ovzdušia.

S expertmi sa stretol generálny manažér pre environment Miloš Fodor, ktorý ich detailne informoval o meraní, analýze a opatreniach na znižovanie dopadov hutníckej výroby na životné prostredie. Počas návštevy prevádzok v USSK ich sprevádzal generálny manažér  Ladislav Horváth. Návšteva následne pokračovala prezentáciami a odbornou diskusiou s odborníkmi USSK na energie a technológie.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...