KONTAKT  |    _eng _sk

Inšpektori nezistili žiadne nedostatky
           Pridané: 23.10.2018
Autor: -c-
Kategória: Bezpečnosť

Ako dopadla koordinovaná kontrola prevencie závažných priemyselných havárií v U. S. Steel Košice

Spoločnosť U. S. Steel Košice je na základe množstva nebezpečných látok v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií zaradená do kategórie „B“, z čoho pre ňu vyplývajú povinnosti, ktorých plnenie monitorujú zainteresované orgány štátnej správy. Tohtoročná koordinovaná kontrola sa začala 24. mája 2018 a bola ukončená 3. októbra 2018. Koordinovala ju Slovenská inšpekcia životného prostredia a zúčastnili sa na nej aj ďalšie kontrolné orgány štátnej správy, a to Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresný úrad - odbor krízového riadenia, Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. Kontrola bola zameraná na prevádzku plynojemu vysokopecného plynu v divíznom závode Energetika.

Výsledok kontroly v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií bol prerokovaný dňa 3. októbra 2018 s viceprezidentom U. S. Steel Košice pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslavom Kiraľvargom. Inšpektorát Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Košiciach v zastúpení Dany Vargovej konštatoval súlad s legislatívnymi požiadavkami v tejto oblasti a nezistil žiadne nedostatky, ktoré by boli porušením zákona č. 128/2015 Z.z.

„Chceli by sme sa poďakovať všetkým zamestnancom divízneho závodu Energetika za súčinnosť pri vykonávaní tohtoročnej koordinovanej kontroly,“ dodal na záver riaditeľ pre krízový manažment Ján Hijj.           

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok