KONTAKT  |    _eng _sk

Mladí majú možnosť rýchleho kariérneho rastu
           Pridané: 19.10.2018
Autor: -c-
Kategória: Študenti

Celoročnú odbornú prax pre študentov otvoril prezident spoločnosti

Nový vysokoškolský rok odštartoval aj v košickej oceliarskej spoločnosti. V školskom roku 2018/19 pokračuje program celoročnej praxe študentov univerzít, zapojilo sa doň 80 mladých ľudí. Jeho cieľom je dať poslucháčom príležitosť získať praktické skúsenosti na projektoch v reálnom pracovnom prostredí. Prínosom pre spoločnosť je možnosť budovať pracovný vzťah so študentmi vysokých škôl už od 3. ročníka a lepšie spoznať potenciálnych zamestnancov. Študentov na pôde U. S.  Steel Košice privítal prezident spoločnosti James Bruno.

Viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák im poprial veľa úspechov a prisľúbil podporu počas celého roku. Generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča zoznámil študentov s priebehom a programom ich stáží a vyhodnotil predošlý premiérový ročník. Vyzdvihol spätnú väzbu účastníkov a ich mentorov, ako aj skutočnosť, že s 20 absolventmi už uzavrela spoločnosť U. S. Steel Košice trvalý pracovný pomer.   

,,V čase, keď som sa rozhodoval, čo budem študovať, som nevedel, akým smerom sa mám vydať,“ vrátil sa do svojich študentských čias prezident spoločnosti U. S. Steel Košice James Bruno. ,,Vtedy som sa na to pozrel očami ekonóma a povedal si, ktoré oblasti sa rozvíjajú a svet tam potrebuje pracovníkov. Nakoniec som sa rozhodol ísť cestou inžiniera a v roku 1988 som vyštudoval elektrotechniku. Chcel som ďalej získať čo najviac skúseností, no po krátkej odpracovanej dobe som sa rozhodol vrátiť na univerzitu. Práve moju skúsenosť z tohto obdobia chcem s vami zdieľať: Štúdium na univerzite je len malý krôčik vo vašej kariére, akonáhle začnete pracovať pre vašich zamestnávateľov, dokážete zúročiť, čo ste sa počas školy naučili.“

Prezident pokračoval hodnotením vývoja pracovného trhu. ,,Študijné smery a kariéry, pre ktoré ste sa rozhodli, sú veľmi dôležité pre vašu budúcnosť. Keď sa pozrieme na akýkoľvek výrobný sektor, priemerný vek zamestnancov pracujúcich v týchto odvetviach je pomerne vysoký. Preto práve vaša generácia má možnosť rýchleho kariérneho rastu,“ povedal James Bruno.

Na záver dal študentom tri rady. „Život je krátky, a preto je potrebné robiť správne rozhodnutia a vybrať si niečo, čo vás naozaj baví. Pozerajte sa na perspektívnosť odvetvia, v ktorom chcete pracovať. Podnikanie je ako šport, nekonečná konkurencia,  a preto treba urobiť všetko pre úspech vášho zamestnávateľa.“ Prezident spoločnosti zdôraznil, že je dôležité uvedomiť si, že keď raz začne človek študovať, študuje celý život. „Preto vám želám, aby vám táto stáž pomohla lepšie sa naučiť študovať nielen teraz, ale aj po skončení vysokoškolského života.“  

Čerství stážisti mali potom možnosť položiť prezidentovi USSK otázky. Zaujímala ich šanca na získania trvalého pracovného pomeru po skončení stáže, ale aj to, aké majú možnosti študenti v USA. Pýtali sa aj na voľný čas, záľuby a koníčky Jamesa Bruna.  

Do celoročnej praxe študentov univerzít, ktorá trvá od októbra do júna, sa v školskom roku zapája spolu 80 študentov, podstatnú časť tvoria poslucháči Technickej univerzity Košice (69), ďalší sú z Univerzity P. J. Šafárika (8) a traja z iných univerzít. Medzi technikmi prevažujú študenti Fakulty elektrotechniky a informatiky (20), Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie (17) a Strojníckej fakulty (16). 

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu