Vyhľadávanie:

Rozprávali sme sa s Mariánom Halušťokom, riaditeľom pre špeciálne projekty II

Rozprávali sme sa s Mariánom Halušťokom, riaditeľom pre špeciálne projekty II

Rozprávali sme sa s Mariánom Halušťokom, novovymenovaným riaditeľom pre špeciálne projekty II

Aké boli vaše začiatky a čo najviac ovplyvnilo vašu kariéru?
Moje začiatky v kariére v tejto spoločnosti sú určite zaujímavé. Pred touto prácou som dlhodobo žil v Spojených štátoch, ale zároveň som časť roka pôsobil aj na Slovensku. V USA som pracoval v oblasti nábytkárstva na úseku služieb zákazníkom a na Slovensku ako programátor a dátový správca vo finančnej spoločnosti. Cez víkendy tiež ako pilot a správca na športovom letisku. Takže dovtedy nič z oblasti výroby ocele.
Prácu v našej spoločnosti som získal v čase, keď sa začínala implementácia programu Kontinuálneho zlepšovania a hľadali sa externé zdroje, ktoré mali byť úplne nestranné z pohľadu procesov výroby ocele. Začal som na ozaj zaujímavom mieste, a to pri ťažkých mechanizmoch šrotoviska, kde sme zavádzali JOBS (zlepšovanie pracovnej sily). Tieto skúsenosti boli neoceniteľné, ovplyvnili ma v mojej ďalšej kariére.

Čo všetko vám táto nová príležitosť priniesla, keďže bolo nutné spoznať veľa úplne nových procesov, technológií, ľudí?
Bolo to pre mňa niečo úplne nové z pohľadu priemyslu výroby ocele. Všetko bolo nové. Ešte aj samotný proces kontinuálneho zlepšovania mal presnú formu, ktorú bolo potrebné ľuďom predstaviť a presvedčiť ich, že je to pre spoločnosť dobré. Samotné spoznávanie procesov a technológii išlo popri mojej práci. Ako som spomenul, začínal som na šrotovisku, potom som spoznal aj všetky procesy oceliarne, následne vysokých pecí a koksovne. Po prvovýrobe som pracoval aj na projektoch na valcovniach, finishingu, expedícii, ako aj na energetických projektoch. V podstate za 21 rokov praxe som mal príležitosť pracovať takmer s každým úsekom našej spoločnosti.

Kto bol pre vás vzorom a podporoval vás v začiatkoch kariéry v našej spoločnosti?
Samotným vzorom pre mňa boli určite všetci manažéri, s ktorými som spolupracoval a mal som možnosť sa od nich veľa naučiť. Spomeniem aspoň niektorých z nich Mark Tabler, Brad Bentley, Ralf Corentte, Marcel Novosad, Ján Petko, ale je ich oveľa viac. Práve to je obrovská hodnota, keď máte príležitosť spoznať najlepšie skúsenosti a praktiky úspešných manažérov a učiť sa od nich to, čo v praxi funguje. Ďalšou veľkou motiváciou boli aj stretnutia v rámci Lean Institute Slovakia, ktorého som čestný člen. Práve tam mám možnosť stretávať lídrov z iných spoločností Česka a Slovenska a motivovať sa aj ich úspechmi v projektoch zlepšovania. I tam som čerpal energiu a spôsob, ako pristupovať k procesom a zároveň byť pri zdroji inovácii, napr. z automotive spoločností.

Foto: Návšteva zástupcov Lean Institute Slovakia v sprievode Mariána Halušťoka (prvý sprava) Františka Gregora

Ako by ste zhodnotili projekty, na ktorých ste participovali?
To je asi to najkrajšie, čo môžete zažiť pri zlepšovaní, že ani neviem povedať, na koľkých projektoch som spolupracoval. Bolo ich určite stovky. A ako som spomínal, že to nebolo len spoznávanie nových procesov, technológii, ale tiež stretávanie rôznych odborníkov a manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Najzaujímavejšie pre mňa boli paradoxne tie komplikované multi-divizionálne projekty, kde bolo potrebné zapojiť viacero tímov do jedného projektu. Asi aj preto, lebo samotný program zlepšovania je jeden veľký projekt, ktorého súčasťou riadenia som bol od začiatku. Ďalšími dôležitými projektmi sú projekty v oblasti Digital, čo ma veľmi bavilo. Bolo to spoznávanie top digitálnych technológii, ktoré nám dali úplne iný pohľad na dáta a na procesy. Práve v oblasti dátovej analytiky sme mali možnosť rásť a využívať hlavne naše dáta, aby nám udali ten správny smer.

Počas vašej doterajšej rozmanitej kariéry ste získali bohaté skúsenosti. Ako ich chcete využiť vo vašom ďalšom profesionálnom živote?
Najdôležitejšie skúsenosti, ktoré by som rád využil aj naďalej, sú rôzne spôsoby vedenia projektov. Aby bola realizácia úspešná nielen z pohľadu tímu, ale aj z pohľadu “sponzora”, čiže s dodržaním termínov a rozpočtu, je dôležité mať projekty pod kontrolou. Ďalšia skúsenosť, ktorú by som rád využil, je spravovanie portfólia projektov, resp. ako budeme sledovať, priorizovať a vyberať nápady na realizáciu, aby sme čo najlepšie využili zdroje a dosiahli z nich maximálny prínos pre spoločnosť. Ale jednu skúsenosť, ktorú má každý z nás, si určite chcem osvojiť aj naďalej, a to je hľadanie plytvania. Tí, ktorí ma poznajú, tak vedia, že kým niečo urobím, tak si naozaj prejdem to, že ako to urobím, aby som nakoniec prácu urobil čo najrýchlejšie a najefektívnejšie bez zbytočného plytvania.

Nová pozícia riaditeľ pre špeciálne projekty II v rámci ERP programu prináša so sebou i novú pracovnú náplň. Aké úlohy stoja pred vami?
Asi pre každého je nová pozícia výzvou a tak je to aj pre mňa. Som rád, že sa môžem stať súčasťou tímu, ktorý rieši jeden z najdôležitejších a najkomplikovanejších projektov dnešnej doby u nás. Samotný projekt ERP implementuje úplne nové najmodernejšie technológie na zlepšenie efektivity a kvality našej práce na všetkých úsekoch. Mojou úlohou bude úspešne priviesť nový systém do praxe a uistiť sa, že môžeme starý systém F2000 odstaviť. Popritom to bude aj nastavenie nového systému riadenia portfólia všetkých projektov.

Komu by ste sa chceli poďakovať a čo by ste chceli odkázať kolegom na záver nášho rozhovoru?
Keďže tých ľudí je strašne veľa, tak rád by som sa všeobecne poďakoval všetkým, s ktorými som mal tú možnosť spolupracovať pri všetkých aktivitách. Bez nich by sa nikdy nepodarilo udržať kontinuálne zlepšovanie ako kontinuálne. To znamená, že to je nikdy nekončiaci proces.
Nové technológie, ale aj nové prístupy nám stále umožňujú zlepšovať všetko to, čo robíme. A nielen v práci, ale aj doma. Ale to najdôležitejšie je podpora lídrov a ich vôľa i presvedčenie, že takýmito aktivitami je to hlavne pomoc pre nich. Práve preto patrí všetka vďaka im. 

Ďakujeme za rozhovor.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...