KONTAKT  |    _eng _sk

Posudzujú projekty na odprášenie dvoch vysokých pecí
           Pridané: 07.04.2014
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 07/2014

Téma dňa - najlepšie dostupné technológie

Zákony, nariadenia, smernice Európskej únie i Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia v ostatných rokoch podstatne ovplyvňujú pravidlá fungovania priemyselných firiem. A dynamika legislatívnych zmien ďalej akceleruje. Nové environmentálne pravidlá podľa Záverov o BAT - najlepších dostupných technológiách, ktoré majú viesť k minimálnym dopadom na životné prostredie, zamedziť vzniku emisií alebo aspoň zabezpečiť ich zníženie, už vstúpili do platnosti. Záväzné sú od roku 2016. Aj keď možno v niektorých prípadoch rátať s uplatnením časovej výnimky, ide o mimoriadne významný termín aj pre spoločnosť U. S. Steel Košice.

"Závery o BAT pre výrobu železa a ocele si vynútili komplexnú analýzu skutkového stavu našich technológií a techník a ich porovnanie s tými, ktoré vyžaduje európska legislatíva. Na základe jej výsledkov vieme, na čo sa máme sústrediť, no treba povedať, že veľa z najlepších dostupných technológií už naša spoločnosť v ostatných rokoch vybudovala a využíva. Spomenúť možno napríklad odsírenie koksárenského plynu, či zachytávanie konvertorového plynu v oceliarni," uviedol riaditeľ pre BAT z úseku viceprezidenta pre energie, environment a technické inšpekcie Miloš Fodor.

Medzi vytipovanými projektmi v prvovýrobe, ktoré majú zabezpečiť súlad s environmentálnymi požiadavkami Európskej únie, sú odprášenie vysokej pece č. 2 a odprášenie vysokej pece č. 3. Pôjde pri tom nielen o výmenu elektroodlučovačov za vysokoúčinné látkové filtre, ktorými disponuje aj vysoká pec č. 1. "Cieľom je maximálna redukcia emisií tuhých znečisťujúcich látok, čo si vyžaduje, okrem iného, aj zakrytie odlievarní, či inštaláciu klobúkov nad odpichovými otvormi," ozrejmil Miloš Fodor. "Do týchto dvoch projektov ideme cez Operačný program Životné prostredie v programovom období na roky 2007 až 2013, ktorý bol predĺžený pre nedočerpané fondy do polovice roka 2014. Výzva na čerpanie prostriedkov vyšla 2. decembra minulého roku. Na podanie žiadosti sme mali deväťdesiat dní."

V spolupráci s konzultačnou firmou Deloitte bol vytvorený niekoľkočlenný viacodborový pracovný tím, pred ktorým stála náročná úloha. V relatívne krátkom čase pripraviť žiadosť o čerpanie eurofondov i verejné obstarávanie na realizáciu oboch projektov. Nebolo to jednoduché, navyše chýbali skúsenosti s verejným obstarávaním, ktorého sa ujala prostredníctvom odborníkov v tejto oblasti firma Deloitte. "Kus dobrej roboty pri príprave celej žiadosti, ktorú sme odovzdali na Ministerstvo životného prostredia SR 27. februára tohto roku a ktorá vrátane celej projektovej dokumentácie vážila podľa odhadu sto kilogramov, odviedli Dušana Takáčová z Nákupu, z inžinierskych činností USSE František Ziolkovský, Jozef Haborák a Dušan Hevera, realizácie stavieb a hospodárskej správy Dušan Janoško, Miroslav Krištofík z Environmentu a kolegovia z BAT Ján Fucsko, Henrieta Bodnárová a Dušan Králik," ocenil prácu kolegov Miloš Fodor. Dodal tiež, že momentálne prebieha na ministerstve formálna kontrola všetkých dokumentov. Ak všetko pôjde ako má, dohodu o čerpaní nenávratných finančných prostriedkov vo výške 35 percent z oprávnených nákladov na realizáciu oboch projektov, ktorú firma plánuje začať koncom augusta 2014 a ukončiť v septembri na budúci rok, by mali obe strany podpísať do 30. júna tohto roku.

"O možnosť čerpania eurofondov na realizáciu ďalších projektov týkajúcich sa koksovne, oceliarne a aglomerácie sa plánujeme uchádzať aj v novom programovacom období na roky 2014 až 2020," uzavrel riaditeľ pre BAT Miloš Fodor.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu