Vyhľadávanie:

Potrebujeme kvalifikovaných odborníkov

Potrebujeme kvalifikovaných odborníkov

Spoločnosť U. S. Steel Košice a SOU hutnícke na výstave Pro Educo v spoločnom stánku

Možnosti štúdia na stredných a vysokých školách, mimoškolské a predškolské vzdelávanie i pracovné príležitosti ponúkol prvý ročník výstavy Pro Educo o vzdelávaní, informatizácii a kariére, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň, 20. až 22. novembra, v Dome techniky v Košiciach. Cieľom podujatia bolo ukázať žiakom a študentom ešte pred podávaním prihlášok možné smerovanie ich ďalšieho vzdelávania, budúcoročným absolventom stredných a vysokých škôl hľadajúcich si uplatnenie na trhu práce zasa sprostredkovať ponuku zamestnávateľov a personálnych agentúr a poskytnúť priestor vzdelávacím inštitúciám na svoju prezentáciu.

"Rýchle začleňovanie Slovenska do európskych štruktúr a rastúce priority v oblasti vzdelávania, vedomostnej ekonomiky, znižovania nezamestnanosti a komplexných inovácií boli hlavnými príčinami, ktoré nás viedli ku kreovaniu tohto nového podujatia," informoval na stretnutí s novinármi Branislav Koniar z usporiadateľskej organizácie Progress Promotion Košice. Dodal tiež, že vzniklo s ambíciou zjednotiť celé spektrum zaujímavých tém a okruhov tak, aby prinieslo vystavovateľom i návštevníkom relevantné informácie.

Medzi vyše 30 vystavovateľmi z radov zamestnávateľov, personálnych agentúr, subjektov zaoberajúcich sa mimoškolským vzdelávaním, vysokých škôl a stredných odborných škôl z Košického i Prešovského kraja sa v spoločnom stánku prezentovali spoločnosť U. S. Steel Košice a SOU hutnícke v Košiciach-Šaci. "Naším spoločným cieľom je zvýšiť záujem žiakov končiacich základnú školu a ich rodičov o odborné vzdelávanie a upriamiť ich pozornosť na možnosti, ktoré v tomto smere ponúka SOU hutnícke. Kvalifikovaných a odborne zdatných zamestnancov je na trhu práce čoraz menej," konštatoval Miroslav Fedor, manažér pre nábor z útvaru GM pre rozvoj a servis ľudských zdrojov USSK. "Dohoda, ktorú sme uzatvorili s SOU hutníckym o príprave žiakov v trojročných učebných a štvorročných študijných odboroch pre naše potreby, súvisí s politikou zamestnanosti U. S. Steel Košice a prináša obojstranný účinok. Naša podpora náborového procesu je odzrkadlením vzájomne prospešnej spolupráce."

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...