KONTAKT  |    _eng _sk

Potrebujeme kvalifikovaných odborníkov
           Pridané: 03.12.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 48/2007

Spoločnosť U. S. Steel Košice a SOU hutnícke na výstave Pro Educo v spoločnom stánku

Možnosti štúdia na stredných a vysokých školách, mimoškolské a predškolské vzdelávanie i pracovné príležitosti ponúkol prvý ročník výstavy Pro Educo o vzdelávaní, informatizácii a kariére, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň, 20. až 22. novembra, v Dome techniky v Košiciach. Cieľom podujatia bolo ukázať žiakom a študentom ešte pred podávaním prihlášok možné smerovanie ich ďalšieho vzdelávania, budúcoročným absolventom stredných a vysokých škôl hľadajúcich si uplatnenie na trhu práce zasa sprostredkovať ponuku zamestnávateľov a personálnych agentúr a poskytnúť priestor vzdelávacím inštitúciám na svoju prezentáciu.

"Rýchle začleňovanie Slovenska do európskych štruktúr a rastúce priority v oblasti vzdelávania, vedomostnej ekonomiky, znižovania nezamestnanosti a komplexných inovácií boli hlavnými príčinami, ktoré nás viedli ku kreovaniu tohto nového podujatia," informoval na stretnutí s novinármi Branislav Koniar z usporiadateľskej organizácie Progress Promotion Košice. Dodal tiež, že vzniklo s ambíciou zjednotiť celé spektrum zaujímavých tém a okruhov tak, aby prinieslo vystavovateľom i návštevníkom relevantné informácie.

Medzi vyše 30 vystavovateľmi z radov zamestnávateľov, personálnych agentúr, subjektov zaoberajúcich sa mimoškolským vzdelávaním, vysokých škôl a stredných odborných škôl z Košického i Prešovského kraja sa v spoločnom stánku prezentovali spoločnosť U. S. Steel Košice a SOU hutnícke v Košiciach-Šaci. "Naším spoločným cieľom je zvýšiť záujem žiakov končiacich základnú školu a ich rodičov o odborné vzdelávanie a upriamiť ich pozornosť na možnosti, ktoré v tomto smere ponúka SOU hutnícke. Kvalifikovaných a odborne zdatných zamestnancov je na trhu práce čoraz menej," konštatoval Miroslav Fedor, manažér pre nábor z útvaru GM pre rozvoj a servis ľudských zdrojov USSK. "Dohoda, ktorú sme uzatvorili s SOU hutníckym o príprave žiakov v trojročných učebných a štvorročných študijných odboroch pre naše potreby, súvisí s politikou zamestnanosti U. S. Steel Košice a prináša obojstranný účinok. Naša podpora náborového procesu je odzrkadlením vzájomne prospešnej spolupráce."

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá