KONTAKT  |    _eng _sk

Povedomie o bezpečnosti
           Pridané: 17.08.2009
Autor: Róbert MEITNER, zástupca GM pre bezpečnosť a hygienu
Kategória: 33/2009

- súťaž -

Slogan Bezpečnosť na prvom mieste , ktorý je dnes často používaným výrazom na celom svete, vymysleli vlastne pred takmer 100 rokmi v závode Gary Works spoločnosti U. S. Steel. Dnes uznávaný slogan odráža záväzok spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Medzi zamestnancami sa tento slogan bežne používa na vyjadrenie priority, ktorá musí patriť bezpečnosti a ochrane zdravia. V poslednom období zamestnanci niektorých závodov prišli s tvorivými nápadmi, ako propagovať bezpečnosť a ochranu zdravia novými sloganmi alebo chytľavými frázami.

V snahe zvýšiť povedomie bezpečnosti a ochrany zdravia jednotlivca, vyhlasuje U. S. Steel Košice súťaž o originálne slogany, logá, frázy, maskoty, ktoré by vyjadrovali nasledujúce témy:

  • Kardinálne pravidlá sú našimi zákonmi v oblasti bezpečnosti - Tieto pravidlá sú tu na ochranu života a zdravia zamestnancov.
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia jednotlivca - Ak necítite, že pracovisko alebo predpisy sú bezpečné, zastavte prácu a kontaktujte svojho nadriadeného.
  • Zodpovednosť nadriadeného - Nadriadený sa musí na každú prácu pozerať hlavne z hľadiska bezpečnosti, aby v maximálnej miere vytvoril bezpečné podmienky na prácu zamestnancov a zabezpečil dodržiavanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.
  • Bezpečnostné päťminútovky, bezpečnostné rozhovory, bezpečnostné mítingy sú dobrými prostriedkami, ktoré prispievajú k bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov.

Súťaž je otvorená pre všetkých zamestnancov U. S. Steel Košice, dcérskych spoločností a ich rodinných príslušníkov. Podnety musia byť originálne, nesmú to byť napr. postavičky chránené autorskými právami (napr. z komiksov a/alebo televíznych postáv), alebo z fotografií či kresieb z časopisov a dennej tlače.

Podnety doručte na vrátnicu AB budovy do 1. októbra 2009. Na svoj návrh uveďte čitateľne meno a osobné číslo. Najlepšie nápady budú vyhodnotené zástupcami odborárov a manažmentu a traja víťazi budú vyhlásení v Oceli východu v mesiaci október. Prví traja víťazi budú pozvaní na obed s prezidentom U. S. Steel Košice, viceprezidentom pre výrobu, generálnym manažérom pre bezpečnosť a hygienu práce a predsedom odborového zväzu a budú odmenení cenami, na ktorých bude ich slogan, logo alebo maskot.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá