KONTAKT  |    _eng _sk

Povedomie o bezpečnosti
           Pridané: 17.08.2009
Autor: Róbert MEITNER, zástupca GM pre bezpečnosť a hygienu
Kategória: 33/2009

- súťaž -

Slogan Bezpečnosť na prvom mieste , ktorý je dnes často používaným výrazom na celom svete, vymysleli vlastne pred takmer 100 rokmi v závode Gary Works spoločnosti U. S. Steel. Dnes uznávaný slogan odráža záväzok spoločnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Medzi zamestnancami sa tento slogan bežne používa na vyjadrenie priority, ktorá musí patriť bezpečnosti a ochrane zdravia. V poslednom období zamestnanci niektorých závodov prišli s tvorivými nápadmi, ako propagovať bezpečnosť a ochranu zdravia novými sloganmi alebo chytľavými frázami.

V snahe zvýšiť povedomie bezpečnosti a ochrany zdravia jednotlivca, vyhlasuje U. S. Steel Košice súťaž o originálne slogany, logá, frázy, maskoty, ktoré by vyjadrovali nasledujúce témy:

  • Kardinálne pravidlá sú našimi zákonmi v oblasti bezpečnosti - Tieto pravidlá sú tu na ochranu života a zdravia zamestnancov.
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia jednotlivca - Ak necítite, že pracovisko alebo predpisy sú bezpečné, zastavte prácu a kontaktujte svojho nadriadeného.
  • Zodpovednosť nadriadeného - Nadriadený sa musí na každú prácu pozerať hlavne z hľadiska bezpečnosti, aby v maximálnej miere vytvoril bezpečné podmienky na prácu zamestnancov a zabezpečil dodržiavanie pravidiel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.
  • Bezpečnostné päťminútovky, bezpečnostné rozhovory, bezpečnostné mítingy sú dobrými prostriedkami, ktoré prispievajú k bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov.

Súťaž je otvorená pre všetkých zamestnancov U. S. Steel Košice, dcérskych spoločností a ich rodinných príslušníkov. Podnety musia byť originálne, nesmú to byť napr. postavičky chránené autorskými právami (napr. z komiksov a/alebo televíznych postáv), alebo z fotografií či kresieb z časopisov a dennej tlače.

Podnety doručte na vrátnicu AB budovy do 1. októbra 2009. Na svoj návrh uveďte čitateľne meno a osobné číslo. Najlepšie nápady budú vyhodnotené zástupcami odborárov a manažmentu a traja víťazi budú vyhlásení v Oceli východu v mesiaci október. Prví traja víťazi budú pozvaní na obed s prezidentom U. S. Steel Košice, viceprezidentom pre výrobu, generálnym manažérom pre bezpečnosť a hygienu práce a predsedom odborového zväzu a budú odmenení cenami, na ktorých bude ich slogan, logo alebo maskot.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok