Vyhľadávanie:

Povedzte svoj názor

Povedzte svoj názor

Ku koncepcii rozvoja športu sa môžu vyjadriť všetci Košičania

Od včera 17. mája 2005 je na internetovej stránke mesta Košice www.kosice.sk zverejnená koncepcia rozvoja športu v našom meste. Ide o otvorený materiál pri spracovávaní ktorého očakáva mesto do stredy 23. mája pripomienky širokej športovej verejnosti, a to na e-mailovej adrese skolstvo@kosice.sk alebo na adrese Oddelenie školstva Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A. Po zapracovaní pripomienok sa bude koncepciou rozvoja športu zaoberať na svojom rokovaní mestské zastupiteľstvo.

Podľa informácií tlačovej hovorkyne MMK Zuzany Bobríkovej, koncepcia obsahuje analýzu súčasného stavu slovenského športu z pohľadu mesta Košice vo vrcholovom ponímaní i z pohľadu športu v školách. Prináša prehľad súčasnej situácie v jednotlivých druhoch športov, ktoré majú v Košiciach tradíciu a prehľad športových objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Cieľom koncepcie rozvoja športu je poskytovať profesionálne podmienky na rozvoj všetkým športovcom v meste, podporiť mládežnícky šport, zlepšiť materiálno-technické vybavenie zariadení, zvyšovať kvalitu výkonov, ale aj profesionalitu trénerov.

V popredí záujmu mesta je aj vytvoriť podmienky na šport pre všetkých, poskytnúť verejné priestranstvá, školské telocvične a vonkajšie športové areály škôl pre športovanie mládeže, zlepšiť koordináciu vlastníkov a prevádzkovateľov športových zariadení a vytvoriť aktívnu spoluprácu medzi existujúcimi klubmi a školami.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...