Vyhľadávanie:

Práca údržbárov je kľúčom k úspechom celej fabriky

Práca údržbárov je kľúčom k úspechom celej fabriky

Christopher Navetta sa stretol s vybranými zamestnancami DZ Mechanika

Ocenenie
Ďakovný list a knižnú publikáciu si na záver pracovného obedu prezidenta Christophera Navettu so zamestnancami DZ Mechanika prevzal aj prevádzkový zámočník - inšpekčný Štefan Gladič (vľavo). Prvý sprava viceprezident pre výrobu Scott C. Pape.

Osem z desiatich vybraných zamestnancov divízneho závodu Mechanika (dvaja sa ospravedlnili pre zdravotné a rodinné problémy) malo možnosť vďaka dosiahnutým vynikajúcim pracovným výsledkom pobudnúť v stredu uplynulého týždňa takmer dve hodiny s prezidentom U. S. Steel Košice Christopherom Navettom. Neformálne stretnutie počas obedu bolo pokračovaním série stretnutí prezidenta so zamestnancami divíznych závodov spoločnosti. Na podujatí sa zúčastnili tiež viceprezidenti U. S. Steel Košice, pre výrobu Scott C. Pape, pre personalistiku a organizáciu Martin Pitorák a generálny manažér pre údržbu Ján Vranec.

Úvod stretnutia patril prezidentovi. V krátkosti zhodnotil výsledky spoločnosti v prvom polroku a podiel údržbárov na nich. "Rok 2003 bol veľmi dobrým rokom a potešujúce výsledky sme dosiahli aj v prvom polroku tohto roku," povedal. "Dúfam, že tento postup sa podarí udržať aj po ostávajúcu časť roka." Za úspechmi firmy, zdôraznil, treba vidieť tvrdú prácu pätnásť a pol tisíc zamestnancov, ktorí tvoria jeden tím. Spoločnosť sa rozvíja, investuje do rozvoja výroby i do projektov, ktoré zlepšujú životné prostredie. V tomto roku 160 miliónov dolárov. Podarilo sa už spustiť dynamolinku č. 3, v oceliarni napreduje výstavba zariadení na odprášenie, začína sa stavať nová kyslikáreň, hotové je odprášenie koksárenských batérií a pracuje sa na ďalších projektoch. Prácu údržbárov považuje prezident za kľúč k úspechom celej fabriky. Vyzdvihol ich podiel na úspešnej realizácii množstva opráv a modernizácií realizovaných v ostatnom čase. Zvlášť vyzdvihol koordináciu pri opravách i spúšťaní agregátov a ocenil úsilie o udržanie dobrého prevádzkového stavu zariadení.

Pozornosť prítomných upriamil tiež na bezpečnosť práce, najmä vo svetle nedávneho tragického úrazu v centrálnom prekladisku rúd. Naďalej treba pokračovať, pripomenul, v procese kontinuálneho zlepšovania a mať na zreteli šesť základných princípov podnikania. Popri tom všetkom, pripojil sa Scott C. Pape, musia údržbári byť veľmi ostražití pri plánovaní nákladov na údržbu. Poďakoval sa všetkým za odvedenú prácu v prospech spoločnosti.

Potom už viac hovorili hostia. Každý pár viet o svojej práci, námetoch na zlepšenie, ale i rodine, záľubách. Fabrika, alebo niektorá zo spolupracujúcich firiem, ako vyplynulo z rozhovorov, je alebo bola tiež živiteľkou rodinných príslušníkov takmer každého prítomného. Mechanici majú tiež zaujímavých koníčkov. Venujú sa záhradkárstvu, rybárčeniu, chatárstvu, turistike, lyžovaniu, bicyklovaniu, bežectvu, hokeju, cestovaniu, futbalu, ale i kartovým hrám... Nechýba im vitalita a optimizmus.

Štefan Hrabčák napríklad pracuje v podniku ako kovoobrábač už od roku 1963. Energiu by mu mohli závidieť oveľa mladší ľudia. Po celý život športoval, hádam sa nenájde ani jeden druh športu, ktorý by nevyskúšal. Aktívne hrával futbal, trénoval, hral tenis, stolný tenis, venoval sa cyklistike, lyžovaniu. "Roky nám však pribúdajú, vidíme to na sebe, ale i okolo seba," povedal. "Potrebovali by sme v práci mladších, ktorým by sme mohli odovzdať skúsenosti. Trvá to roky, kým sa zaučia." Na problém nedostatku ľudí v prevádzke poukázal i tridsaťročný Richard Kiss. "Všimol som si, že Špeciálna údržba spolupracuje s učilišťom v Šaci, že k nim chodia žiaci na stáže. Možno by to bola cesta aj pre nás. Chlapci by sa priučili zručnostiam a aj nám by pomohli." Aké dôležité je mať možnosť získať praktické skúsenosti, o tom sa zmienil Štefan Nižník, ktorý si v sobotu uplynulého týždňa pripomenul tridsaťšesť rokov práce v železiarňach. "Mal som šťastie, že som sa dostal k všetkému a dnes som schopný po elektro stránke opraviť všetky zariadenia. Aj u nás je už vysoký vekový priemer zamestnancov, potrebovali by sme mladých, šikovných ľudí, so záujmom o robotu. Minimálne desať rokov trvá kým vyrastú na odborníkov."

V rokoch 2001, 2002 a čiastočne i 2003, bola Centrálna údržba, uviedol viceprezident Martin Pitorák, zdrojom vnútorného trhu práce. To sa odrazilo i na nedostatku zamestnancov v niektorých profesiách. V tomto roku už však zamestnanci nemajú záujem prechádzať do iných divíznych závodov. V údržbe ostávajú špecialisti, ktorí majú svoju prácu radi. Pri príprave päťročného plánu zamestnanosti v robotníckych profesiách prihliadali personalisti aj na skutočnosti o ktorých údržbári hovoria. Jedna vlna odlivu starších zamestnancov je za nami, ďalšia nás čaká o približne päť rokov. Zintenzívniť kontakty so stredným odborným učilišťom hutníckym v Šaci, podobne ako s TU v Košiciach, považuje, rovnako ako Christopher Navetta, za zaujímavú myšlienku.

Toľko priaznivcov športu si samozrejme vyžiadalo aj primeranú debatu o ňom. Richard Kiss by privítal poriadnu cestu pre cyklistov do železiarní. Ondrej Homola, priaznivec hokeja, ktorému sa venujú aj jeho dvaja synovia, by bol rád, keby si čo najskôr mohli zahrať na novom zimnom štadióne. Nechýbali samozrejme komentáre o nedávno skončenom európskom šampionáte vo futbale. Prezident údržbárom cyklistický chodník nemohol zatiaľ prisľúbiť, potešil však informáciou, že spoločnosť pracuje tvrdo na tom, aby získala potrebné financie na dostavbu zimného štadióna. "Naším cieľom je mať starý i nový štadión a podporovať hokej, najmä juniorov. Z nedávnych rokovaní v Bratislave so zástupcami vlády máme dojem, že Bratislava v tejto veci pomôže. Dúfam, že sa nám štadión podarí dokončiť," povedal Ch. Navetta. Pre hostí určite novou informáciou bolo, že počas svojho pôsobenia v Kalifornii sa intenzívne venoval rozvoju žiackeho futbalu. V tejto činnosti pokračoval i v štáte Indiana, kde futbal nebol vôbec rozvinutý. Spolu s manželkou a ďalším párom sa pustili do organizovania futbalu žiakov. Počas jedného roku sa im podarilo zapojiť do tréningov vyše sto detí. Od mesta získali pozemok na štadión, z rúr, ktoré dodala U. S. Steel vyrobili bránky... Po piatich rokoch hralo futbal v lige sedemstošesťdesiat detí.

Pracovný obed sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére. Stretnutie zavŕšilo odovzdávanie ďakovných listov prezidenta a knižných publikácií, ako spomienok na slávnostný deň. Dobre sa tiež počúvali slová generálneho manažéra pre údržbu Jána Vranca, ktorý pochválil tím údržbárov najmä za zvyšovanie životnosti uzlov. Ba, ako povedal, údržbármi opravený uzol má vydržať dlhšie ako uzol od dodávateľa. Príkladom sú kryštalizátory kontiliatia. Kým ešte pred rokom považovali za dobrý výsledok 450 tavieb na jeden kryštalizátor, v súčasnosti je to takmer 1800 tavieb.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...