KONTAKT  |    _eng _sk

Prácou v tímoch dokážeme viac
           Pridané: 28.02.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 09/2005

Uskutočnil sa plánovací míting Programu úspor nákladov pre rok 2005

Najlepší tím
Najlepší tím úspor nákladov za rok 2004 - Nákup (zľava) Dalibor Kilik, Marta Valentinová a výkonný riaditeľ pre nákup Steven McFatridge.

Nemalou mierou prispieva už piaty rok k úspechu a vynikajúcim hospodárskym výsledkom spoločnosti U. S. Steel Košice Program úspor nákladov. V stredu minulého týždňa, 23. februára, sa v kinosále Spoločenského pavilónu uskutočnil míting, na ktorom zástupcovia vedenia podniku, generálni manažéri, riaditelia úsekov, divíznych závodov, závodov i vedúci riešiteľských tímov hodnotili plnenie svojich vlaňajších zámerov v úsporách nákladov a prezentovali svoje ciele v tejto oblasti na tento rok.

Plánovací míting Programu úspor nákladov pre rok 2005 otvoril v mene prezidenta U. S. Steel Košice Christophera Navettu, ktorý sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť na tomto podujatí, viceprezident pre výrobu Scott C. Pape. "Máte dôvod byť na seba hrdí," prihovoril sa publiku. "Vlani sa nám spoločne podarilo dosiahnuť v úsporách nákladov veľmi dobré výsledky," skonštatoval.

Súčasťou mítingu bolo, ako už tradične, aj ocenenie najlepších tímov a projektov úspor nákladov. Z rúk viceprezidenta pre výrobu Scotta C. Pape a vedúceho oddelenia Úspora nákladov Eugena Lenoroviča si najprv cenu prevzali dvadsiati traja autori najlepších projektov. Vyhlásené boli aj tri tímy s najvyššími prínosmi v úspore nákladov. Na prvej priečke sa umiestnil úsek Generálneho manažéra pre riadenie kvality, po ňom nasledoval divízny závod Energetika a úsek Generálneho manažéra pre výskum a vývoj. Ceny boli udelené aj trom najlepším tímom úspor nákladov, pričom hlavným kritériom hodnotenia bola tímová práca. Tu zvíťazil Nákup pred DZ Koksovňa a úsekom GM pre environment.

Najlepším tímom úspor nákladov medzi dcérskymi spoločnosťami sa stal Vulkmont, a.s. Špeciálnu cenu za mimoriadnu podporu programu úspor nákladov získal viceprezident pre výrobu Scott C. Pape, ktorý sa na záver mítingu opäť ujal slova.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu