KONTAKT  |    _eng _sk

Prečo študovať na FMMR TUKE?
           Pridané: 20.01.2021
Autor: -r-
Kategória: Študenti

Túto otázku kladieme našim zamestnancom, ktorí sú bývalými alebo súčasnými študentami partnerskej Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach.

Dnes odpovedá Ivan Rajduga - zmenový majster obsluhy konvertorov OC2, ktorý popri zamestnaní študuje v 3. ročníku bakalárskeho stupňa:  „Určite by som odporúčal štúdium na FMMR. Fakulta je po transformácii perspektívna na štúdium materiálov - výskum a vývoj nových materiálov, metalurgie - bez ktorej sa nezaobíde žiadne priemyselné odvetvie a v neposlednom rade recyklácie - pretože je potrebné použitý materiál efektívne vrátiť späť do obehu. 

Aj keď nebolo ľahké znova si s odstupom času sadnúť do školských lavíc, svoje rozhodnutie neľutujem, aj keď je to na úkor voľného času a vlastných mimopracovných aktivít. Sme skvelý tím nielen spolužiakov a kolegov z práce, ale sme skvelý tím aj s našimi vyučujúcimi na čele s pani dekankou. Fakulta je po odbornej, profesionálnej aj materiálno-technickej stránke pripravená zvládnuť aj toto náročné obdobie, keď sa výučba realizuje prevažne dištančnou formou. Podporu na rozšírenie vzdelania je cítiť aj z vedenia DZ Oceliareň a priamych nadriadených. Na štúdiu je najzaujímavejšie prepojenie praxe s teóriou a opačne. Na jednej strane si ja svoje dlhoročné pracovné skúsenosti dopĺňam o teoretické poznatky, ale na druhej strane sú zaujímavé diskusie priamo na prednáškach, kde svoje praktické skúsenosti môžeme odovzdať našim docentom, docentkám, profesorom a profesorkám. Takáto forma vzájomnej spolupráce je na nezaplatenie. Takto je štúdium o trochu ľahšie a jednoduchšie, ako ho majú napríklad klasickí denní študenti. Pevne verím, že svoje nadobudnuté nové poznatky a skúsenosti budem môcť aplikovať v praxi v DZ Oceliareň ešte niekoľko rokov a naplno ich využijem.“

Empty

ODPORÚČAME

17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá
12.11.2020
Uchádzajte sa o grant pre vaše komunitné projekty
01.10.2020
Európa potrebuje oceľ, oceľ potrebuje Európu!