KONTAKT  |    _eng _sk

Zamestnanosť absolventov podporená aktívnou spoluprácou
           Pridané: 20.01.2021
Autor: JANA LENHARDTOVÁ
Kategória: Študenti

Duálne vzdelávanie žiakov stredných odborných škôl praktizujú dnes mnohé európske krajiny. Zvyšujú kvalitu stredného odborného vzdelávania, ponúkajú žiakom vzdelanie orientované na prax s prepojením už získaných teoretických vedomostí.

Stredná odborná škola železničná v Košiciach je už dlhoročne realizátorom úspešného prepojenia teórie s praxou. Vo svojich vzdelávacích programoch úzko spolupracuje s budúcimi zamestnávateľmi svojich absolventov v rámci odborného vzdelávania, pripravuje ich v oblasti strojárstva, elektrotechniky, komercie a marketingu. Pre žiakov je obrovským prínosom možnosť porovnať získané vedomosti a zručnosti priamo s činnosťami na pracoviskách výrobnej spoločnosti.

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o.  aktívne spolupracuje s našou školou v rámci odbornej prípravy žiakov pre ich budúce povolanie. Realizuje praktické vzdelávanie žiakov v duálnom systéme vzdelávania a dlhoročne podporuje odborné vzdelávanie žiakov v zmysle zmluvy o podpore odborného vzdelávania. Veľkou motiváciou uchádzačov o štúdium v našej škole je nielen získanie kvalitného odborného vzdelania, maturitnej skúšky, výučného listu v odbore, zváračského oprávnenia a skúšky elektrotechnickej spôsobilosti, ale tiež získané benefity hmotného a finančného zabezpečenia, v súlade s princípmi duálneho vzdelávania. Krátko po vykonaní maturitnej skúšky v študijných odboroch 2697 K mechanik elektrotechnik, ako aj 2413 K mechanik strojov a zariadení majú naši absolventi možnosť rozšíriť rady úspešných zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, ako aj ďalších zamestnávateľských partnerov školy. Spoluprácu so spoločnosťou U. S. Steel Košice hodnotíme ako veľmi kvalitnú.

Praktické vzdelávanie v stredných odborných školách, podporené úzkou spoluprácou zamestnávateľa je veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania. V uplatňovaní princípov kvalitnej spolupráce školy so zamestnávateľmi je Stredná odborná škola železničná v Košiciach príkladom.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu