Vyhľadávanie:

Prezident Jim Bruno ocenil prácu dobrovoľníkov

Prezident Jim Bruno ocenil prácu dobrovoľníkov

Presviedčam sa o tom, že zamestnanci tu v Košiciach sú veľmi úzko spätí s komunitou.

V pondelok 13. februára 2023 sa konalo jedno milé stretnutie. Prezident U. S. Steel Košice Jim Bruno osobne poďakoval zamestnancom, ktorí boli nominovaní alebo ocenení v súťaži Dobrovoľník roka 2022. Organizovala ju korporácia United States Steel a USSK sa do nej zapojila prvýkrát.

„Ďakujem vám za všetko, čo pre komunitu robíte. Celý rok od vedenia v Pittsburghu počúvam chvály za všetku pomoc, ktorú ste poskytli utečencom z Ukrajiny,“ povedal v úvode Jim Bruno. „Nemyslím si, že by dobrovoľníctvo v USA bolo na vyššej úrovni,“ pokračoval prezident. „Presviedčam sa o tom, že zamestnanci tu v Košiciach sú veľmi úzko spätí s komunitou.“

Plakety s osobným venovaním od prezidenta korporácie Davida Burritta a ďakovné listy odovzdal Dane Gogovej, Rastislavovi Šelepskému, Ladislavovi Stupákovi a Monike Jeníkovej. Dvaja kolegovia zároveň aj podpísali darovacie zmluvy pre svoje neziskové organizácie Priatelia trstenskej prírody a Save Nature by Čivas. Danka Gogová venovala finančnú odmenu spojenú s ocenením Slovenskému Červenému krížu v Košiciach na aktivity spojené s poskytovaním sociálnej a humanitárnej pomoci.

Celý pracovný obed sa ďalej niesol v družnej diskusii, keďže každý zo zúčastnených ocenených dobrovoľníkov a ich kolegov, ktorí ich nominovali alebo spolu s nimi pomáhajú, má bohaté skúsenosti s dobrovoľníctvom, s pomocou utečencom v núdzi, s ochranou a rozvojom životného prostredia či so zachovaním našich regionálnych unikátností, akou je napr. detská historická železnica.

Dobrovoľníci sú pozitívne naladení, aktívni ľudia, ktorí hľadajú riešenia na problémy okolo nás, ktorí sa navzájom inšpirujú a motivujú, a tak tomu bolo aj na stretnutí s prezidentom.

Na titulnej snímke s prezidentom Brunom (v strede) Rastislav Šelepský, Monika Jeníková, Dana Gogová a Ladislav Stupák (zľava doprava).

Zamestnancom USSK oceneným v korporačnej súťaži Dobrovoľník roka sa venujú aj články:

U. S. Steel Košice - Dobrovoľníkom roka sa stáva... (usske.sk)

U. S. Steel Košice - Oceliar Rasťo Šelepský mení krajinu na svoj obraz (usske.sk)

Ladislav Stupák z teplej valcovne sa pustil do boja s čiernymi skládkami - U. S. Steel Košice (usske.sk)

Monika Jeníková z DZ Expedícia pomáha s celou rodinou Košickej detskej historickej železnici - U. S. Steel Košice (usske.sk)

 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...