KONTAKT  |    _eng _sk

Prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga
           Pridané: 02.05.2018
Autor: -c-
Kategória: 05/2018

Viceprezident U. S. Steel Košice pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga sa opätovne stal prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), najreprezentatívnejšej zamestnávateľskej organizácie na Slovensku, ktorej základným cieľom je chrániť spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov a zasadzovať sa za zlepšenie podnikateľského prostredia v SR. Rozhodlo o tom hlasovanie vo voľbách  členov Prezídia a Dozornej rady RÚZ, ktoré sa uskutočnili v Bratislave 24. apríla 2018 počas snemu RÚZ.

Prítomní zamestnávatelia na rokovaní zhodnotili  doterajšiu činnosť a vytýčili priority organizácie  na najbližšie obdobie, pričom v diskusii venovali osobitnú pozornosť strategickým zámerom RÚZ.

„Zamestnávatelia  prehodnotili a schválili strategické zámery RÚZ. Programový dokument Konkurencieschopné Slovensko na obdobie dvoch rokov  definuje kľúčové oblasti, v ktorých bude RÚZ  presadzovať reformy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť, hospodársky rast a zamestnanosť na Slovensku,“ povedal po sneme Miroslav Kiraľvarga. K oblastiam, ktorým sa bude RÚZ venovať, ako konkretizoval jej  prezident, patrí  reforma daňového a odvodového systému, odstránenie skrytého zdaňovania, prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, zavedenie systematického legislatívneho procesu a zníženia byrokracie, modernizácia pracovnej legislatívy, posilnenie aplikovaného výskumu a inovácií či transparentná regulačná politika v energetike. „V nadchádzajúcom období budú jednými z kľúčových tém Republikovej únie zamestnávateľov digitálna ekonomika a digitálna transformácia. Pre zamestnávateľov bude dôležité vhodné nastavenie podpory transformácie na úrovni legislatívy, budovania ľudského kapitálu, inovácií služieb a produktov či celkovej digitalizácie odvetví.“

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá