Vyhľadávanie:

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 1. štvrťrok 2018

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 1. štvrťrok 2018

Dňa 26. apríla 2018 United States Steel Corporation oznámila čistý zisk za 1. štvrťrok 2018 vo výške 18 mil. USD, ktorý po úprave (o špecifické účtovné transakcie) predstavoval 57 mil. USD. Pre porovnanie, v 1. štvrťroku 2017 dosiahla korporácia čistú stratu 180 mil. USD, ktorá po úprave predstavovala 145 mil. USD.

David Burritt, prezident U. S. Steel a CEO k dosiahnutému výsledku povedal: „V porovnaní s 1. štvrťrokom 2017 bola naša výkonnosť výrazne lepšia, s lepšími výsledkami vo všetkých troch našich reportovaných segmentoch, čo umožnilo štyri štvrťroky po sebe lepšie predvídať zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBIDTA). Napriek prevádzkovým problémom v dôsledku vplyvu počasia a pretrvávajúcimi výzvami spojenými s doposiaľ nerevitalizovaným majetkom bol výsledok za 1. štvrťrok v súlade s našimi očakávaniami. Počas 1. štvrťroka sme tiež pokračovali v zlepšovaní nášho rizikového profilu a posilňovaní našej súvahy prostredníctvom úspešného ukončenia ponuky na prednostné nezabezpečené obligácie v hodnote 650 mil. USD a následné splatenie prednostných zabezpečených obligácií v hodnote 780 mil. USD s tým, že posledných 281 mil. USD bolo vyplatených 12. apríla.“

Zlepšený stav našej súvahy a celkovej likvidity podporuje pokračujúcu implementáciu programu revitalizácie aktív v segmente severoamerických valcovní, ako aj zvýšené investície v našom európskom segmente a severoamerických rúrovniach. K 31. marcu 2018 sme evidovali čistý dlh približne 1.5 miliardy USD, čo predstavuje pokles o viac než 225 mil. USD v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Udržujeme si dobrú hotovosť a likviditu.

Segment U. S. Steel Europe vykázal za 1. štvrťrok 2018 zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 110 miliónov USD. Kapitálové výdavky dosiahli 21 miliónov USD a výrobné kapacity boli v 1. štvrťroku 2018 využívané na 105 percent.

K výhľadu na rok 2018 David Burritt uviedol: “Začíname druhý rok nášho programu revitalizácie aktív a už vidíme benefity investovania do našich prevádzok. Je prezieravé z našej strany predpokladať možnosť pokračujúcej výrobnej nestability v prevádzkach, ktoré ešte neboli revitalizované. Sústreďujeme sa na riadenie tejto výrobnej nestability, aby sme sa postarali o našich zákazníkov a reštart výroby ocele v Granite City zvýši našu schopnosť, aby sme to dosiahli. Zatiaľ čo ešte nie je úplne jasné, ako sa v USA prejavia opatrenia po prijatí vyhlášky 232, ktorých krajín a produktov sa to bude v konečnom dôsledku týkať, my pokračujeme ďalej v investovaní do revitalizácie našich aktív a vývoja inovatívnych riešení pre zákazníkov.  Sme presvedčení, že naše prevádzkové ciele stanovené do roku 2020 dosiahneme.“

V súčasnosti riešime prevádzkové problémy v našej oceliarni v Great Lakes Works, ktoré, ako očakávame, budú mať v 2. štvrťroku 2018 nepriaznivý dopad na výsledok EBIDTA vo výške približne 30 mil. USD. V súčasnosti očakávame, že v 2. štvrťroku dosiahneme upravený zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou EBIDTA vo výške približne 400 mil. USD a za celý rok 2018 dosiahneme upravený výsledok EBIDTA vo výške  1.7-1.8 miliardy USD.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...