Vyhľadávanie:

Obrovské povzbudenie a skvelý úspech

Obrovské povzbudenie a skvelý úspech

Prieskum spokojnosti našich zákazníkov priniesol historicky najlepšie výsledky

Vynikajúce výsledky priniesol prieskum spokojnosti zákazníkov, ktorý robí spoločnosť U. S. Steel Košice pravidelne každý rok. Ako potvrdil generálny manažér pre Technický servis zákazníkom Viliam Gašpar, ktorého tím v uplynulých dňoch prieskum realizoval a vyhodnotil, ide o najlepšie výsledky dosiahnuté od roku 2003, teda od čias, odkedy prieskum názorov obchodných partnerov naša firma vykonáva.

„V rámci prieskumu zameraného na tri oblasti, a to Všetky výrobky, Ploché valcované výrobky, Radiátory a rúry, sme oslovili dovedna stodvanásť našich strategických zákazníkov z rôznych odvetví. Zaujímali nás ich názory na kvalitu výrobkov a servis,  a to v rámci desiatich kategórií, medzi ktorými boli Povrch, Mechanické vlastnosti, Rozmery, Rovinnosť a Balenie, ďalej Včasnosť dodávok, Komerčný servis, Technických servis, Riešenie problémov a samostatnou kategóriou bolo aj  Celkové hodnotenie nás, ako obchodného partnera,“ ozrejmuje Viliam Gašpar. Poznamenáva tiež, že veľmi potešujúcou bola návratnosť dotazníkov, ktorá dosiahla 96 percent, čo je skutočne vynikajúce číslo, keďže za skvelý výsledok sa pri dotazníkových metódach považuje už 50-percentná návratnosť.

„Kvalitu našich výrobkov a naše služby  mali zákazníci ohodnotiť známkami od 1 do 5, pričom 1 znamenala najlepšie hodnotenie, 5 najhoršie hodnotenie. Zároveň mali zákazníci možnosť porovnať našu spoločnosť, naše produkty a služby s konkurenciou a to hodnotením lepšie – rovnaké - horšie. V oblasti Všetky výrobky sme dosiahli najlepší výsledok v doterajšej histórii prieskumov, a to 1,70. Je to pre nás obrovské povzbudenie a úspech,“ konštatuje generálny manažérpre Technický servis zákazníkom Viliam Gašpar a dodáva, že v prípade, ak by bola ktorákoľvek kategória ohodnotená známkou 4 a 5 alebo známkou 3 a horšie ako konkurencia, na rad by prišli okamžité nápravné opatrenia v podobe akčného plánu, o ktorých budú naši partneri informovaní. „Spätná väzba je mimoriadne dôležitá, veľmi sa na oboch stranách osvedčila, podporuje vzájomnú dôveru.“

Rovnako skvelé výsledky, najlepšie v histórii, dosiahla spoločnosť U. S. Steel Košice aj v oblasti Ploché valcované výrobky, kde nás zákazníci ohodnotili výslednou známkou 1,69. „Pre mňa a môj tím je zvlášť potešujúce a na čo som mimoriadne hrdý je, že v kategórii Technický servis  sme dosiahli známku 1,43, čo je najlepšie hodnotenie zo všetkých kategórií v histórii. Lepšie nebolo za ostatných sedemnásť rokov. Je to potvrdenie priamo od našich zákazníkov, že sme v tomto smere vynikajúci a absolútne na správnej ceste,“ poznamenáva Viliam Gašpar. A na otázku, čo treba za týmito výsledkami hľadať, odpovedá: „Vynikajúcu komunikáciu so zákazníkmi,  pohotové riešenie ich požiadaviek, rýchlu reakciu na vzniknuté problémy, posúvanie informácií o nových trendoch, nových výrobkoch, poradenstvo, spätnú väzbu a hlavne veľmi dobré partnerské vzťahy.  Za všetko hovoria aj niektoré konkrétne vyjadrenia našich zákazníkov  priamo v prieskume, v ktorom nás označujú za spoľahlivého partnera, partnera, ktorý má veľmi dobrý kontakt so zákazníkom či to, že sme najlepším dodávateľom zo všetkých.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...