Vyhľadávanie:

Pribúdajú miesta na oddych a rekreáciu

Pribúdajú miesta na oddych a rekreáciu

V obciach Mikroregiónu Hornád budujú zelené oddychové zóny

V Mikroregióne Hornád, združujúcom šestnásť obcí, od čias jeho vzniku v roku 1992 zrealizovali niekoľko aktivít zameraných na posilnenie rozvoja vidieckej turistiky, zlepšenie stavu životného prostredia a budovanie partnerstiev na miestnej i medzinárodnej úrovni. K nesporne prospešným najnovším projektom patrí aj budovanie zelených oddychových zón, na ktorom finančne participuje aj spoločnosť U. S. Steel Košice. Minulý týždeň vo štvrtok, 8. júna 2006, sa v kultúrnom dome v Ždani, za účasti starostov obcí, uskutočnila prezentácia projektu a jednotlivých zelených oddychových zón. Pozvanie na ňu prijali aj prezident U. S. Steel Košice David H. Lohr, generálny manažér pre environment Tibor Duchonovič a ďalší manažéri spoločnosti.

"Chceme v čo najväčšej miere využiť existujúci prírodný i historický potenciál nášho mikroregiónu a rozšíriť tak možnosti vidieckej turistiky nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov z iných regiónov," povedal na margo zámeru projektu jeho koordinátor Marek Šoltés. "Hlavnou myšlienkou projektu, ktorý sa zrodil vlani, bolo vybudovať oddychové zóny a zvýšiť tak podiel zelene v obciach Mikroregiónu Hornád, prepojiť existujúce miesta na oddych a rekreáciu s cyklotrasou Hornád a náučným chodníkom a v neposlednom rade zvýšiť podiel miestneho obyvateľstva na zlepšovaní kvality životného prostredia."

Do realizácie projektu sa zapojilo desať obcí, ktoré vytvorili jedenásť oddychových zón v Kokšov-Bakši, Čani, Valalikoch, Geči, Trstennom pri Hornáde, Košickej Polianke, Skároši, Sokoľanoch a Vyšnej Myšli. Do prác na zveľaďovaní prírody a krajiny sa zapojilo vyše stodvadsať obyvateľov obcí, ktorí dovedna odpracovali pri zriaďovaní oddychových zón bezmála 7 tisíc hodín o tom, čo dokázali v Ždani, sa mohli účastníci prezentácie presvedčiť priamo na vlastné oči. Podľa slov starostu Jána Kokardu dobudovaním komunitného parku sa atraktívnosť priestoru priamo v centre obce nepochybne zvýšila. Vybudoval sa tu drevený prístrešok, zriadila fontána, pribudli lavičky, priestor pre deti na bicyklovanie, osadila informačná tabuľa s mapou cyklotrasy a náučného chodníka.

Fakt, že sa obce dali dokopy a dotiahli jednotlivé projekty do úspešného konca, mimoriadne ocenil aj prezident David H. Lohr. "V našej spoločnosti," povedal, "je oblasť životného prostredia jednou z priorít podnikania. V priebehu piatich rokov sme približne jednu tretinu našich investícií dali na projekty na zlepšenie životného prostredia. Pri starostlivosti oň však jedinú úlohu nehrajú peniaze. Sú to tiež ľudia, ktorým musí záležať na životnom prostredí, ktorí sú ochotní ho rešpektovať a uvedomujú si, aké je pre nás všetkých dôležité. Vďaka tomu, že sme v našom podnikaní úspešní, vieme pomôcť komunitám a regiónom pri zlepšovaní životných podmienok. Je pre nás zadosťučinením vidieť, že jednotlivci a menšie organizácie sú schopné dať sa dokopy, byť zainteresovaní na projektoch, na ich realizáciu venovať čas a tak sa dostať k výsledkom, aké sme mohli vidieť aj dnes."

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...