Vyhľadávanie:

Príchod vzdelaných a zručných ľudí pomáha fabrike rásť

Príchod vzdelaných a zručných ľudí pomáha fabrike rásť

Rady košických oceliarov sa začiatkom júla tohto roku rozrastú o  desiatky mladých posíl

Dvadsaťsedem žiakov Strednej odbornej školy Košice-Šaca, budúcich hutníkov operátorov, elektromechanikov, mechanikov  a opravárov strojov a zariadení i programátorov obrábacích a zváracích strojov a zariadení, i pätnásť  žiakov  Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach odboru elektromechanik podpísalo minulý týždeň vo štvrtok 8. marca 2018 na pôde firmy zmluvu s U. S. Steel Košice o budúcej pracovnej zmluve. Na slávnostnom akte nechýbal prezident oceliarskej spoločnosti Scott Buckiso, viceprezidenti Martin Pitorák a Marcel Novosad, generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča a jeho tím, ako aj riaditelia partnerských stredných škôl Jozef Šablatúra a Vladimír Korček spolu so svojimi zástupcami.

Spoločnosť U. S. Steel Košice s oboma partnerskými školami spolupracuje pri príprave a výchove budúcej pracovnej sily vo viacerých oblastiach. Kooprácia zahŕňa zabezpečenie praktickej výuky študentov vo vybraných výrobných prevádzkach spoločnosti, prispôsobenie učebných  osnov a tvorbu školského vzdelávacieho programu, ale aj podporu pri  nábore žiakov v základných školách. Príležitosť podpísať zmluvu o pracovnej zmluve s košickou oceliarňou  dostali vybraní študenti posledných ročníkov, ktorí splnili kritéria pre zavretie tejto dohody. Okrem študijných výsledkov sa pri rozhodovaní prihliadalo na dodržiavanie zásad a pravidiel bezpečnej práce počas prevádzkovej praxe i na hodnotenie  žiaka zo strany inštruktora odborného výcviku.

„Naša úspešná spolupráca prináša benefit nielen vašim školám a vám, ale aj nám, pretože to, že  vzdelaní  a zruční mladí ľudia prichádzajú do našej fabriky, jej pomáha rásť a zabezpečiť jej budúcnosť,“ prihovoril sa žiakom ešte pred slávnostným podpisom a odovzdaním dohôd prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso. „Jeden z prínosných programov, ktoré poskytujeme mladým už počas štúdia v našej fabrike, je postavený na prevádzkovej praxi. Žiakov vedú inštruktori odborného výcviku, naši skúsení zamestnanci. Práve oni mladých ľudí učia nielen odbornej práci, ale aj ako ju vykonávať bezpečne.  Pretože bezpečnosť je v našej spoločnosti prioritou,“ zdôraznil prezident a požiadal budúcich hutníkov, aby si na svojich pracoviskách dávali pozor. „Pre našu firmu nehľadáme len zručných a šikovných zamestnancov. Očakávame,  že z niektorých z nich vyrastú naši budúci lídri. A pre nich je dôležité uvedomiť si, čo bezpečnosť skutočne znamená. Líder nemôže mať obavy z toho, že zastaví svoju prácu ak si nie je istý bezpečnosťou, prípadne upozorniť kolegu a povedať mu, počuj, nerob to takto, nezdá sa mi to bezpečné, môžeš si ublížiť. Toto je prístup, ktorí lídri musia mať.“

Riaditeľ šačianskej odbornej školy Jozef Šablatúra poďakoval v krátkom príhovore za túto chvíľu prezidentovi Scottovi Buckisovi, kolegom z úseku Ľudské zdroje, svojim spolupracovníkom a hlavne študentom. „Naplnili sa sľuby, ktoré sme vám dali pred štyrmi rokmi, keď sme hovorili, že spoločne vytvoríme priestor a podmienky na to, aby ste na konci štúdia dostali prácu a mali pekný vstup do reálneho života.  Želám vám všetkým len to najlepšie,“ poprial študentom.

Ku gratuláciám sa pripojil aj riaditeľ Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach Vladimír Korček, ktorý  ocenil vynikajúcu spoluprácu s U. S. Steel Košice pri odbornom výcviku žiakov i v rámci napĺňania zmluvy o duálnom vzdelávaní. „Značka USSK zohráva veľmi dôležitú úlohu pri spoločnom nábore mladých ľudí pre našu školu,“ konštatoval a zaželal žiakom i firme veľa úspechov v budúcnosti.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...