Vyhľadávanie:

Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ

Spájame aktívnych ľudí pre dobrý cieľ

Vyhodnotili jedenásty ročník grantového programu Spoločne pre región

Včera dopoludnia, 13. marca 2018,  sa na pôde U. S. Steel Košice uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie jedenásteho ročníka grantového programu Spoločne pre región, na ktorom spolu s košickou oceliarňou participuje Karpatská nadácia. O finančnú podporu pri realizácii inovatívnych projektov v oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže i ochrany prírody a životného prostredia sa tak, ako po iné roky, mohli opäť uchádzať miestne samosprávy i neziskové organizácie z Košického i Prešovského kraja, v ktorých aktívne pôsobia na zveľaďovaní a rozvíjaní komunitného života aj zamestnanci U. S. Steel Košice.

„Tento program, ktorý organizujeme už od roku 2007, je jedným zo spôsobov našej spolupráce, niečím, čo vraciame komunite, v ktorej podnikáme,“ povedal pred slávnostným aktom v uvítacom príhovore prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso, na ktorom nechýbali viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pre inžinierske činnosti a inovácie David Hathaway, riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel a jej tím, ako aj autori úspešných projektov, a to aj z radov zamestnancov U. S. Steel Košice. „V tomto roku bolo do programu prihlásených hodne zaujímavých projektov, ktoré sa zaoberajú či  už spoluprácou s komunitou, ekológiou, životným  prostredím, športom a takisto tiež tým, čo  aj nám všetkým veľmi leží na srdci, a tým je bezpečnosť. Sú to oblasti, ktoré i my veľmi vysoko hodnotíme. Ja osobne si vysoko cením fakt, že do tohto programu sa zapájajú aj naši zamestnanci, ktorí nielenže tvrdo pracujú pre firmu, ale dávajú časť svojho osobného času  komunite, v ktorej žijú. A takýmto spôsobom  vedia  prispieť k vyriešeniu mnohých vecí vo svojich obciach.“

 

VLAŇAJŠÍ ZÁMER VYŠIEL KYNOLOGICKÉMU KLUBU I DOMKE

Ešte predtým, než sa prítomní dozvedeli, kto v jedenástom ročníku programu uspel a získal finančnú podporu na uskutočnenie svojich zámerov, predstavili priebeh a výsledky minuloročných úspešných projektov dve organizácie. 

Kynologickému klubu Ľubovňan vyšiel projekt s jednoznačným názvom Nekončíme na jednotku.  Podarilo sa im, ako potvrdila sympatizantka klubu Eulália Štefanová, aj vďaka finančnej grantovej injekcii vo výške dvetisíc eur zachrániť chátrajúci areál a pustiť sa do jeho pretvárania. Za pomoci nadšencov kynológie spojili klub s karanténnou stanicou, vymenili zničené oplotenie, dokončili prístrešok. Pribudli funkčné zariadenia pre výcvik psov, a to vrátane rôznych prekážok. Aj po roku od ukončenia projektu beží všetko ako má. I vďaka aktivitám a práci tak členov klubu, ako aj dobrovoľníkov a ďalších sympatizantov.

Nezisková organizácia Domka, ktorá sa  už viac ako dvadsaťpäť rokov venuje  výchove a vzdelávaniu mládeže a vytváraniu podmienok na ich sebarealizáciu, osobnostný  i profesionálny rast, si zasa dala vlani za cieľ podporiť dobrovoľníctvo a získať pre túto činnosť viac mladých ľudí.  I tu sa zámer, ktorý nazvali Dobrovoľníctvo – životný štýl, podaril. A ako uviedol Bohuš Levko z Domky, vo všetkom, čo si jeho autori predsavzali.

Ako vo svojom vstupe informovala členka hodnotiacej komisie za U. S. Steel Košice Ľubomíra Šoltésová, projekty hodnotila šesťčlenná komisia, v ktorej boli traja zástupcovia spoločnosti U. S. Steel Košice a traja z neziskovej sféry. „Projekty, ktoré v tomto ročníku grantového programu zabodovali, boli inovatívne a preukázali schopnosť zapáliť pre dobrú vec aj ďalších ľudí v komunite,“ poznamenala a doložila, že na výsledkoch rozhodovania sa komisia  vzácne zhodla. Naznačila tiež rezervy. „Vidíme ich vo väčšom zapájaní sa stredných podnikov do partnerstiev pri realizácii projektov v komunitách. Sme presvedčení, že takéto lokálne partnerstvá medzi tromi rôznymi sektormi sú základom pre  trvalú udržateľnosť dobrých nápadov.“

 

PODPORU UŽ ZÍSKALO 101 AKTÍVNYCH ZDRUŽENÍ

V aktuálnom ročníku programu Spoločne pre región  bolo vďaka finančnej podpore spoločnosti U. S. Steel Košice podporených šesť projektov a prerozdelených 13 500 eur.

„Naša spolupráca s spoločnosťou U. S. Steel Košice,“ uviedla Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie, ktorá je už jedenásť rokov administrátorom programu, „je kľúčová pre budovanie lepšieho života pre ľudí v košickom a prešovskom regióne. Za jedenásť rokov sme spoločne podporili 101 aktívnych združení sumou vo výške viac ako 255 800 eur.  Už teraz sa tešíme na výsledky tohtoročnej grantovej schémy a sme nesmierne radi, že sme mali opäť možnosť podporiť viacero skvelých miestnych iniciatív, v ktorých sú zapojení aj zamestnanci U. S. Steel Košice,“ konštatovala.

 

STOVKY EUR POPUTUJÚ NA DOBRÚ VEC

Symbolické šeky, všetci na rovnakú sumu 2 250 eur, si potom prevzali zástupcovia dvoch obcí a štyroch neziskových a záujmových organizácií z rúk prezidenta spoločnosti U. S. Steel Košice Scotta Buckisa a riaditeľky Karpatskej nadácie Laury Dittel.

Z podpory sa tešili aj v občianskom združení Enjoy the ride v Košiciach, ktoré sa od roku 2009 aktívne venuje podpore cyklistického športu hlavne v oblasti východného Slovenska a pomáha rozvoju všetkých disciplín cyklistiky. Realizáciou projektu pod názvom  Safe view, Safe ride (Bezpečný výhľad, bezpečná jazda) by členovia občianskeho združenia radi v cyklistickom areáli vyriešili problém so sedením počas realizácie väčších podujatí a nadviazali tak na predošlé úspešné projekty premeny skládky na cyklo areál. Výsledkom ich snaženia má byť vytvorenie priestoru na pohodlné sedenie pre približne päťdesiat osôb.

Občianske združenie Akademik TU Košice uspelo v tohtoročnom grantovom programe s projektom Čistá hladina a brehy Ružína, ktorý pomôže realizovať aj viceprezident USSK David Hathaway. Zameraný je na priblíženie vodných športov - kanoistiky širšej verejnosti v Košickom kraji a na propagáciu športu prostredníctvom verejnoprospešného čistenia vodnej nádrže Ružín, a to z lodí. Projekt zabezpečí nové materiálne vybavenie, ktoré bude slúžiť členom klubu a skvalitní ich športové zážitky a zároveň výrazne zlepší podmienky pre amatérskych a žiackych športovcov. Výsledkom projektu bude tiež čistejšia vodná nádrž, ktorú zbavia časti odpadov, najmä plastov, igelitov a podobne.

Hodnotiacu komisiu presvedčil i zámer obce Podhradik. Projekt Hradná ohrada pre zubaté kosačky ráta s vybudovaním ohrady pre kozy pod hradbami hradu Šebeš. Nadšenci chcú týmto spôsobom zabezpečiť trvalo udržateľnú a environmentálne vhodnú starostlivosť o svahy, ktoré zarastajú náletovými drevinami. Výsledkom bude obnovená pastva, čo znamená trvalo udržateľnú údržbu svahov - tlmenie náletových drevín pod hradbami národnej kultúrnej pamiatky hradu Šebeš, ale aj spokojnejší návštevník hradu, ktorého zážitok z prehliadky pamätihodnosti obohatí aj netradičné pozorovanie kôz v atraktívnom prostredí.

Oddychovú zónu pre každého chcú vytvoriť v obci Nižná Myšľa. Projekt predstavuje premenu parcely zdevastovanej náletovými drevinami na miesto oddychu pre turistov, cyklistov, korčuliarov a malé deti, ktoré sa tu pohybujú s rodičmi. Jeho autori dúfajú, že daná lokalita bude úspešne konkurovať miestu za počítačom a že úspešne získajú nových dobrovoľníkov.

Ďalší zaujímavý projekt s názvom Šijeme a tvoríme pre radosť s deťmi a pre deti plánuje realizovať Občianske združenie Tvorivá dielňa. Jeho aktivisti si zaumienili pripraviť v rámci voľnočasových aktivít pre deti a mládež kurzy zamerané na praktickú výuku šitia, maľovania a plstenia, ktoré podporia rozvoj ich kreativity a zručností. Spolu so sociálne znevýhodnenými deťmi vytvoria hračky, tričká, šály a plstené doplnky. Praktická výuka práce so šijacím strojom bude istotne pre účastníkov kurzy prínosná aj v budúcnosti.

Šiestym podporeným subjektom je Telovýchovná jednota Partizán ŠM  Rudník. V rámci projektu Oddychová zóna pri Svätej Anne - stretnutia mládeže regiónu chcú zrekonštruovať schátranú budovu a vytvoriť priestor na stretnutia väčšieho počtu ľudí. Pôjde pri tom o úpravu budovy i vybudovanie strechy a interiéru, vďaka čomu vytvoria bezpečný priestor pre stretávanie sa a oddych zamestnancom U. S. Steel Košice, turistom, mládeži a deťom v regióne. Vybudovaním otvoreného altánku navyše zväčšia kapacitu pre ďalších približne tridsať  ľudí.

Kto získal grant programu Spoločne pre región 2018

Organizácia: Enjoy the ride
Názov projektu: Safe view, Safe ride  (2 250 eur)

Organizácia: Akademik TU Košice
Názov projektu: Čistá hladina a brehy Ružína  (2 250 eur)

Organizácia: obec Podhradik
Názov projektu: Hradná ohrada pre zubaté kosačky (2 250 eur)

Organizácia: obec Nižná Myšľa
Názov projektu: Oddychová zóna pre každého (2 250 eur)

Organizácia: OZ Tvorivá dielňa, Košice
Názov projektu: Šijeme a tvoríme pre radosť, s deťmi a pre deti  (2 250 eur)

Organizácia: Telovýchovná jednota Partizán ŠM Rudník
Názov projektu: Oddychová zóna pri Svätej Anne - stretnutia mládeže regiónu (2 250 eur)

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...