Vyhľadávanie:

Prídavok na dieťa - zmena platiteľa prídavku

Prídavok na dieťa - zmena platiteľa prídavku

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Platiteľom prídavku na dieťa bol do 31. marca 2004 zamestnávateľ. Od 1. apríla 2004 sú výlučným platiteľom prídavku na dieťa Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) podľa trvalého pobytu oprávnenej osoby, t. j. poberateľa prídavku.

Prídavok na dieťa sa vypláca mesačne pozadu, to znamená, že prvýkrát by mali ÚPSVaR vyplatiť prídavok na dieťa v máji 2004 za mesiac apríl 2004. Prídavok na dieťa bude poukazovaný na osobný účet zamestnanca, na ktorý mu bola poukazovaná mzda. Odporúčame si preto skontrolovať výpisy z účtu za príslušný mesiac. Ak by nebol prídavok na dieťa vyplatený, je potrebné sa informovať na dôvod nevyplatenia na príslušnom ÚPSVaR.

Spoločnosť U. S. Steel Košice, s. r. o. v snahe bezproblémového pokračovania výplaty prídavku na dieťa zamestnancov spoločnosti s trvalým pobytom Košice - mesto a Košice - okolie, odovzdala kompletnú agendu vyplácania prídavku na dieťa hromadne 30. marca 2004 na ÚPSVaR na Staničnom námestí v Košiciach, odkiaľ bola prerozdelená na jednotlivé ÚPSVaR podľa trvalého pobytu poberateľa. Agenda prídavku na dieťa zamestnancov spoločnosti s trvalým pobytom v iných okresoch bola odoslaná na príslušné ÚPSVaR.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nové nároky, ale aj prípadne spätné uplatnenie nároku na prídavok na dieťa za obdobie do 31. marca 2004, si už budú zamestnanci uplatňovať osobne na príslušných ÚPSVaR podľa miesta trvalého pobytu. Zároveň upozorňujeme na povinnosť poberateľov prídavku na dieťa preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na prídavok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach - napr. sústavná príprava na povolanie, prerušenie prípravy na povolanie, ukončenie prípravy na povolanie, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa a pod. Potrebné je tiež oznámiť prípadnú zmenu osobného účtu, na ktorý sa prídavok poukazuje. Môžu sa vyskytnúť prípady, že ÚPSVaR si pri začatí vyplácania prídavku na dieťa budú overovať niektoré rozhodujúce skutočnosti a údaje. S požiadavkami na doplnenie sa budú obracať priamo na poberateľa prídavku.

Pre informáciu uvádzame zoznam a sídla vybraných ÚPSVaR:

Košice I a IV Žižkova 21, Košice II Popradská 74, Košice III Adlerova č. 29, Košice-okolie Staničné námestie č. 9, Bratislava Radlinského 27, Lipt. Mikuláš Hodžova 30, Žilina Hurbanova 16, Rimavská Sobota Čerenčianska 18, Bardejov Dlhý rad 16-17, Svidník Sov. Hrdinov 102 812 /11, Giraltovce Hviezdoslavova 3, Humenné Sokolovská 2, Snina Partizánska 1057, Poprad Francisciho 3288/35, Prešov Slovenská 87, Sabinov nám.Slobody 87, Lipany nám. Sv. Martina 39, Sp. Stará Ves Štúrova 228, Vranov nad Topľou Nám. Slobody 5, Michalovce Seleziánov 1, Veľké Kapušany P. O. H. 66, Sobrance Michalovská 55, Rožňava Šafárikova 112, Plešivec Okružná 428, Dobšiná Zimná 129, Sp. Nová Ves Odborárov 53, Krompachy Kúpeľná 9, Gelnica Hlavná 1, Trebišov Záborského 1826/8, Sečovce Cyrila a Metoda 142

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...