KONTAKT  |    _eng _sk

Priemysel potrebuje kvalifikovaných odborníkov
           Pridané: 22.10.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 42/2007

Výchovní poradcovia základných škôl na pôde U. S. Steel Košice

Je to tak. Slovensko, dnes už aj jeho východ, začína pociťovať čoraz vážnejší nedostatok pracovnej sily. Kvalifikovaných odborníkov hľadajú i zahraniční investori, ktorí sa v našom kraji usadili alebo sa tak chystajú urobiť. Výber je však ťažký, veľa ich totiž nieto. Chýbajú strojári, elektrotechnici, zámočníci... Pritom pri ich rozhodovaní o etablovaní sa v našej krajine sú rozloženie a štruktúra pracovnej sily rovnako dôležité, ako napríklad dopravná infraštruktúra či štátna pomoc. Nie je žiadnym tajomstvom, že kritickú situáciu na trhu práce možno pripísať na vrub aj negatívnym trendom v súčasnom školstve. Prevládajúci záujem mládeže o štúdium na gymnáziách, a s tým súvisiaci pokles záujmu o stredné odborné školy a učilištia, ústí do celého radu problémov. Aj na tieto fakty poukázal v svojom príhovore pred plénom výchovných poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti Košice - okolie Juraj Augustín, generálny manažér pre ekonomický rozvoj U. S. Steel Košice koncom septembra, keď košická oceliareň prijala úlohu hostiteľa pracovného stretnutia vyše tridsiatich pedagogicko-psychologických odborníkov.

Iniciatíva spoločnosti USSK pramení v tomto smere v jej aktivitách zameraných na pomoc regiónu. Jednou z dôležitých oblastí je aj podpora stredného odborného školstva. Ako J. Augustín konštatoval, jedným z konkrétnych krokov v tejto oblasti bolo združenie úsilia zamestnávateľov regiónu a kontaktovanie Ministerstva školstva SR s cieľom poukázať na negatívne trendy v súčasnom školstve, ktoré sa odzrkadľujú v čoraz vážnejšom nedostatku pracovnej sily na Slovensku. Spoločné úsilie USSK, odboru školstva Košického samosprávneho kraja, ako aj zástupcov neformálneho Fóra zahraničných investorov vyústilo do pracovného stretnutia so štátnou tajomníčkou MŠ SR Bibiánou Obrimčákovou, na ktorom mali možnosť pripomienkovať pripravovanú novelu školského zákona a prezentovať svoje návrhy týkajúce sa aj motivačných faktorov zo strany zamestnávateľov.

"Stále vysoká miera nezamestnanosti v Košickom samosprávnom kraji je spôsobená nielen nízkou výkonnosťou ekonomiky a nízkym počtom zamestnávateľov, ale aj problémami súvisiacimi s kvalitou a motiváciou pracovných síl a neprispôsobilosti značnej časti populácie," uviedol jeden z príkladov a dôsledkov negatívneho trendu J. Augustín. "Vytvára sa tak pomerne veľká skupina dlhodobo nezamestnateľných ľudí, a to najmä kvôli neukončenému vzdelaniu." Tento negatívny trend môžu svojím aktívnym pôsobením zmeniť aj výchovní poradcovia. "Máte šancu usmerniť dospievajúcu mládež, ako aj pôsobiť na rodičov pri ich rozhodovaní sa pri umiestňovaní detí na stredné školy a výbere ich vzdelania."

O programe motivácie záujmu žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách hovorili generálny manažér pre rozvoj a servis ľudských zdrojov Milan Polča i riaditeľ SOU hutníckeho Jozef Šablatúra. Štatistické údaje, ktoré pripomenul M. Polča, nie sú z hľadiska zamestnávateľov v priemysle lichotivé. Pomer počtu gymnázií a odborných škôl predstavuje v rámci kraja, ale aj Slovenska 1:1. Z pohľadu zamestnávateľov a praxe je optimálny pomer 1:3. Záujem o štúdium na stredných odborných učilištiach prudko klesal od začiatku deväťdesiatych rokov. Dôvod? Extenzívny nárast počtu gymnázií a zriaďovanie súkromných i cirkevných škôl. Navyše, od roku 2005 sa začal v školách prejavovať demografický faktor. Vďaka nižšej pôrodnosti končí základnú školu čoraz menší počet žiakov. Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva klesne na Slovensku do roku 2010 počet žiakov SOU o 21 762, teda o 20,6 percenta. O päť rokov neskôr, v roku 2015, až o 35,1 percenta v porovnaní s rokom 2006. Súčasný rozdielny záujem o jednotlivé druhy stredoškolského vzdelania jednoznačne potvrdzuje aj ďalší údaj - priemerný počet žiakov na jedno gymnázium je 520, na jednu strednú odbornú školu 380 a jedno učilište 325.

Len málo mladých ľudí má v čase povinnej školskej dochádzky jasnú predstavu o svojej budúcej životnej kariére. Zorientovať sa pomôžu rodičia, v školách zasa výchovní poradcovia. Absolventi gymnázií s neukončeným vysokoškolským vzdelaním, ako aj obchodných akadémií, však ťažko nájdu z hľadiska kvalifikačných požiadaviek a dosiahnutej špecializácie uplatnenie napríklad v priemysle. A v U. S. Steel Košice zvlášť. Nie je pritom nič výnimočné, že práve mladí ľudia s takýmto vzdelaním sa o prácu v košickej oceliarni uchádzajú, povedal M. Polča. Žiaľ, neúspešne. Zato absolventi stredných priemyselných škôl, ale predovšetkým učilíšť so zameraním na hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku, sú čoraz žiadanejší. Tak zo strany U. S. Steel Košice, ako aj priemyselných podnikov. Fabrika dáva napríklad príležitosť na základe zmluvnej formy štúdia žiakom, SOU hutníckeho v Šaci, pričom preferuje také odbory, akými sú hutník-operátor, mechanik strojov a zariadení, elektromechanik či kovoobrábač, pričom uplatňuje nadštandardný systém motivácie žiakov s potencionálnou pracovnou ponukou. Dostatok kvalifikovaných odborníkov je to, čo domáce, ale i zahraničné firmy pôsobiace na Slovensku potrebujú. Jednou z ciest, ako ich získať, je spolupráca s výchovnými poradcami už na základných školách. "Sme presvedčení," povedal J. Augustín, "že toto stretnutie nie je posledným, že je začiatkom dlhodobej spolupráce a že spoločnosť U. S. Steel Košice budú v jej iniciatíve nasledovať aj ďalší zahraniční investori a že sa zídeme aj v budúcnosti."

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu